Wikipedia:Đổi tên người dùng/Cưỡng đoạt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Please note: all renamings are done globally from now on. If you wish to have your user name changed, and your home wiki is not vi.wp (Vietnamese Wikipedia), please apply to Steward requests/Username changes on our Meta-wiki instead. Similarly for renames to usernames that are already taken and have no significant edits or log actions (Usurpation request).

English: This page is for users to request, and a global renamer to consider and carry out, the usurpation of already registered usernames with only a few or non-significant edits. This means renaming an existing dormant local account in order for a user from another project to use it. You can find a list of wikis where a given account name has been registered here.
Tiếng Việt: Trang này dành cho người dùng nào muốn yêu cầu một người đổi tên toàn cục xem xét và thực hiện việc cưỡng đoạt một tài khoản đã đăng ký nhưng chỉ có rất ít sửa đổi. Điều này có nghĩa là đổi tên một tài khoản đã tồn tại ở đây nhưng không hoạt động để cho phép thành viên từ dự án khác sử dụng nó. Bạn có thể tìm thấy một danh sách wiki có tên tài khoản cần dùng đã được đăng ký ở đây.If the button above doesn't work, simply copy the following text, click "thêm chủ đề" (or + sign) and paste it at the bottom of the page. Modify it as indicated.
Nếu nút trên không hoạt động, sao chép đoạn mã sau đây, nhấp vào "thêm chủ đề" (hoặc dấu +) và dán vào khung soạn thảo. Hãy điền những nội dung thích hợp.
{{subst:Cưỡng đoạn tên|Account_name|Home_wiki|Reason}}