Bước tới nội dung

Wikipedia:Ủy ban Trọng tài

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bất kỳ tài liệu riêng tư nào cần sự chú ý của Ủy ban nên được gửi qua trang liên hệ chính.

Ủy ban Trọng tài là hội đồng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện quy trình trọng tài Wikipedia. Họ có thẩm quyền áp đặt các giải pháp ràng buộc cho tranh chấp giữa các thành viên, chủ yếu là những tranh chấp nghiêm trọng mà cộng đồng không thể giải quyết. Chính sách trọng tài mô tả vai trò và trách nhiệm của Ủy ban một cách chi tiết hơn.

Ngoài vai trò của họ trong giải quyết tranh chấp, Ủy ban có thể quyết định thành viên được giám sát bởi Kiểm định viêngiám sát viên, và xem xét một số vấn đề mà các yếu tố đặc biệt như sự riêng tư ngăn cản một buổi điều trần công cộng.

Trọng tài là những người hoạt động theo nguyên tắc tình nguyện, thường là các thành viên thông thường và Bảo quản viên có kinh nghiệm. Trọng tài được cộng đồng bầu lên thông qua quy trình bầu cử để giải quyết các tranh chấp phức tạp hoặc khó hiểu nhất có thể xảy ra trong cộng đồng. Ngoài ra, trọng tài còn giám sát một số lĩnh vực mà việc truy cập thông tin không công khai là điều kiện tiên quyết.