Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách di sản thế giới tại Ukraina

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách di sản thế giới tại Ukraina [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đề cử thành công.42.114.175.43 (thảo luận) 04:16, ngày 30 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  1. Giới thiệu: Danh sách di sản thế giới và dự kiến tại Ukraina. Mong rằng chúng vẫn tiếp tục tồn tại qua cuộc chiến này.
  2. Bình luận: Nối tiếp loạt DSCL di sản thế giới, bài được dịch toàn bộ từ bản FL gần đây của enwiki, bổ sung và chỉnh sửa theo bản DSCL ru & uk. Thân mời các bạn và cộng đồng tham gia góp ý nâng cao, hoàn thiện chất lượng bài
Hướng dẫn đánh giá
Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Lcsnes (thảo luận) 15:49, ngày 15 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đồng ý[sửa mã nguồn]

  1.  Đồng ý Bài viết đầy đủ, có nhiều nguồn chứng thực. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 12:53, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  2.  Đồng ý Chất lượng tốt. I am ITalk! 10:09, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  3.  Đồng ý với tư cách đề cử, bài viết thỏa mãn điều kiện DSCL. Lcsnes (thảo luận) 15:21, ngày 29 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Phản đối[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!