Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tạo sửa lỗi chính tả dùng AWB cho tiếng Việt. Đang trong quá trình thử nghiệm. Có liên hệ với Wikipedia:Dự án/Bot/Sửa lỗi chính tả.

Sai chính tả[sửa mã nguồn]

<Typo word=". Những những" find="([Nn]hững)([Nn]hững)" replace=". $1 "/>

Viết tắt[sửa mã nguồn]

<Typo word="cm²" find="\bcm2\b" replace="cm<sup>2</sup>" />
<Typo word="m²" find="\bm2\b" replace="m<sup>2</sup>" />
<Typo word="m³" find="\bm3\b" replace="m<sup>3</sup>" />
<Typo word="cm³" find="\bcm3\b" replace="cm<sup>3</sup>" />
<Typo word="km²" find="\bkm2\b" replace="km<sup>2</sup>" />

Danh sách[sửa mã nguồn]

A[sửa mã nguồn]

B[sửa mã nguồn]

C[sửa mã nguồn]

Viết hoa[sửa mã nguồn]

Văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc[sửa mã nguồn]

Các công ty, tổ chức và thương hiệu[sửa mã nguồn]

<Typo word="Disney World" find="\b[dD]isney[wW]orld\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disney World"/>
<Typo word="Disneyland (1)" find="\b[dD]isney(?:[−―–—\s]+[lL]|L)and\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disneyland"/>
<Typo word="Disney(land) (2)" find="\bdisney(land)?\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disney$1"/>
<Typo word="DreamWorks" find="\b[dD]ream(?:-[wW]|w|\sW)orks\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="DreamWorks"/>
<Typo word="Facebook" find="\b(?:face[bB]|FaceB)ook\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Facebook"/><!--avoid "facebook.com"-->
<Typo word="Firefox" find="\bfirefox\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Firefox"/>
<Typo word="GameSpot" find="\b[gG]amespot\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="GameSpot"/>
<Typo word="Hachette Book Group" find="\b[hH]atchette\s+[bB]ook\s+[gG]roup\b" replace="Hachette Book Group"/> 
<Typo word="Harvard" find="\bharvard\b(?!\.edu\b)(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Harvard"/>
<Typo word="IBM" find="\b[iI]bm\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="IBM"/>
<Typo word="iPad/iPod/iPhone" find="\b[iI]p(ads?|hones?|ods?)\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="iP$1"/>
<Typo word="iTunes" find="\b[iI]tunes\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="iTunes"/>
<Typo word="Microsoft" find="\b(?:micros|[mM]ic(?:ors|ro[S\$]))oft\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Microsoft"/>
<Typo word="Myspace" find="\bmyspace\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Myspace"/><!--avoid "myspace.com"-->
<Typo word="NASCAR" find="\b[nN]ascar\b(?!\s(?:JF\b|Motorsport\b))(?![^\s\.]*\.\w)" replace="NASCAR"/>
<Typo word="TiVo" find="\b(?:Tiv|ti[vV])o(s?|'s)\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="TiVo$1"/>
<Typo word="YouTube" find="\b(?:you[−―–—\s]?[tT]|You(?:t|-[tT]|\s[tT]))ube\b(?<!</?youtube)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="YouTube"/><!--avoid youtube.com & <youtube></youtube> tags from Wikia-->