Wikipedia:Bạn có biết/2022

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 

Bạn có biết:
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013
2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022


Tuần 1 lần 1

Pháp Duyên Tự

Tuần 1 lần 2

Kiwi

Tuần 1 lần 3

Diane Kruger

Tuần 1 lần 4

Mỹ Anh

Tuần 2 lần 1

Nothgottes

Tuần 2 lần 2

Ihor Kostenko

Tuần 2 lần 3

Tabei Junko

Tuần 2 lần 4

Clitocybe odora

Tuần 3 lần 1

Patuxai

Tuần 3 lần 2

Florence Nightingale

Tuần 3 lần 3

Bức Tường

Tuần 3 lần 4

Bức Tường