Trang khóa di chuyển

Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Wikipedia:BQXB)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ thì ở trang thảo luận của bài cần thêm bản mẫu {{đã biểu quyết giữ}} để tránh việc bài bị đưa ra bỏ phiếu thêm lần nữa.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 12 năm 2021", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 12 năm 2021[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 04:52, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 11:25, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 04:50, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể có độ nổi bật không rõ ràng. Nên nhập vào bài Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vì trong bài mẹ đã có thông tin cơ bản về chủ thể này và chủ thể này có độ nổi bật lỏng lẻo khi đứng riêng.--Pk.over (thảo luận) 11:18, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Hợp nhất vào bài chính. Màu tím hoa sim 11:24, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Hợp nhất vào bài Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. ありがとう (thảo luận) 11:31, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Lại một bệnh viện chưa đủ nổi bật Thingofme (thảo luận) 12:32, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long [sửa mã nguồn]

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể không rõ độ nổi bật, thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tại Đồng bằng Sông Cửu Long .--Pk.over (thảo luận) 08:24, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không đủ nổi bật để có bài. Tổ chức mẹ là tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ có đã có mục giới thiệu cơ bản về chủ thể này.--Pk.over (thảo luận) 08:29, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Nhập vào bài Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Màu tím hoa sim 08:35, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. ありがとう (thảo luận) 10:38, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng Bài do bot tạo thì liên quan gì đến không nổi bật? Nhac Ny Talk to me ♥ 05:50, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Thưa phiếu quá hiện nay khu vực có 80 biểu quyết tròn nhưng gần phân nửa không có nổi quá 2 phiếu, các bạn ơi chăm chỉ bỏ phiếu cho các bài viết thuộc chủ đề hiểu biết của mình đi chứ không nhiều biểu quyết gần 30 ngày rồi mốc meo quá :( Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:29, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Nguyenmy2302: Tăng lên 7 suất BQXB thì chắc là "kiệt sức" luôn. P.T.Đ (thảo luận) 11:07, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Giờ mà tôi đi bỏ một lượt hết 8 chục cái BQ thì lại bảo tôi spam phiếu hoặc gượng ép. Gì cũng dính đến người. Hơn 830k cái tài khoản ma tạo ra rồi vứt. – Tiếng vĩ cầm🎻 11:25, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706: Một lượt thì không nói, nhưng cho 1 lý do mặc định chung chung "Nổi bật/Không nổi bật" thì quá kỳ cục. P.T.Đ (thảo luận) 11:27, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Ngẫm lại là lâu nay mấy bài bệnh viện với áp thấp nhiệt đới tôi hơi "nhắm mắt cho phiếu". Phải điều chỉnh lại thôi. – Tiếng vĩ cầm🎻 11:29, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Tôi thấy trên mạng có khá nhiều bài báo uy tín nói về việc bệnh viện này cứu sống được nhiều nạn nhân, không biết có phải là tiêu chí giữ bài hay không? Kronii (thảo luận) 13:01, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @CrossEF Mời bạn trích ra vài nguồn báo uy tín, nhưng cứu sống nhiều nạn nhân không phải tiêu chí nghiễm nhiên nổi bật. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:03, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706: Bạn tìm kiếm ở đây thử, nó bị chặn vì spamlink nên tôi không thêm vào được. Kronii (thảo luận) 13:13, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @CrossEF Cũng kha khá nguồn báo. Nhưng tôi chưa chắc lắm đâu, vì chủ thể không phải ca sĩ thì không thể dựa vào báo chí để đánh giá nổi bật chính. Nói vui chút là tôi vừa thấy bệnh viện này lên VTV vào thời sự buổi trưa. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:18, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Uầy, ảo ma :v Kronii (thảo luận) 13:25, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Hầu hết thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đều có độ nổi bật thấp khi đứng một mình. Vậy nên nếu có thể thì nên nhập vào một bài để tập trung lại.--Pk.over (thảo luận) 11:26, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Như tôi đã nói là dần dần cần tính đến phương án tái tổ chức khu vực BQXB. Một thời gian nữa đảm bảo quá tải + không load nổi. P.T.Đ (thảo luận) 13:57, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ Trăm sự nhờ tiền bối rồi. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:39, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706: Haha, cái này khó đấy, không dễ. Tôi nghĩ nếu đã tái sắp xếp thì sẽ chia BQXB thành từng trang con theo ngày luôn, chứ không có thời gian và công sức cho những lần tái tổ chức như vậy, dự trù cho tương lai. P.T.Đ (thảo luận) 15:42, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng [sửa mã nguồn]

Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể đã ngừng hoạt động và sáp nhập thành cơ sở II bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố Đà Nẵng từ đầu năm 2021. Theo nhiều ý kiến thì chủ thể này có uy tín nhất định ở khối bệnh viện tư. Tuy nhiên bài viết rất sơ khai không thấy nội dung nào nổi bật để có bài .--Pk.over (thảo luận) 08:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Giống với phần lý do.--Pk.over (thảo luận) 08:27, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Rút lại phiếu xóa, bài đã được cải thiện.--Pk.over (thảo luận) 02:26, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:48, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Kim Khánh Hoàng Mời bạn đưa lý do rõ ràng cho các phiếu xóa/giữ mà bạn spam nãy giờ Nhac Ny Talk to me ♥ 11:15, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Mới chính thức dừng hoạt động chờ bàn giao vào tháng 3 năm 2021, không ảnh hưởng đến 11 năm đã hoạt động, được báo chí quan tâm và có độ nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 10:05, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Bài đã được cải thiện.--Pk.over (thảo luận) 02:26, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Bài đã được cải thiện. Màu tím hoa sim 03:30, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Bài viết đã được ĐPV NhacNy2412 cứu. Tiếng vĩ cầm🎻 11:54, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 1. Symbol note.svg Ý kiến @NhacNy2412: Ít ra thì bạn phải đi cứu bài như thế chứ, cứ nói miệng nó nổi bật mà cái bài như lúc tôi đưa biểu quyết thì khó thuyết phục lắm.--Pk.over (thảo luận) 02:26, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Pk.over Trích lời của ĐPV NhacNy2412 tại BQXB Thanh Thức: "Tôi (và thành viên khác) không bổ sung nguồn thì chắc cái BQ này còn ăn thêm vài phiếu xóa". Bạn cứ yên tâm, tôi rất tin tưởng và chính ĐPV cũng đã khẳng định không có bài nào mà ĐPV cứu lại bị bay màu. – Tiếng vĩ cầm🎻 11:57, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Á Châu [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Á Châu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Á Châu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể sơ khai, không rõ độ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 08:11, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 09:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:49, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến @Pk.over: Bạn cứ dùng Twinkle tạo BQ, không cần tạo tay. P.T.Đ (thảo luận) 09:43, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Tôi bị nhầm cái menu đó mà. Một cái đề nghị xóa và một cái thảo luận xóa =]] .--Pk.over (thảo luận) 09:51, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Pk.over: Tôi cũng hay nhầm, thực tế là nó bị dịch sai. Ở enwiki thì đúng là "thảo luận" xóa, còn ở wiki mình là "biểu quyết" xóa. P.T.Đ (thảo luận) 09:52, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Mỹ Phước" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể sơ khai, không rõ độ nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 08:10, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 09:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:49, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chủ thể sơ khai, không rõ độ nổi bật .--Pk.over (thảo luận) 08:10, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 09:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:49, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phước [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phước (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phước" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. ありがとう (thảo luận) 07:38, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Trình bày như quảng cáo. Màu tím hoa sim 07:42, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể chưa đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 09:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Rõ ràng là quảng cáo. Kronii (thảo luận) 13:15, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tổ quốc ăn năn [sửa mã nguồn]

Tổ quốc ăn năn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tổ quốc ăn năn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một quyển sách lịch sử chưa rõ độ nổi bật. AKIRA💬 03:06, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không chứng minh được nổi bật. Thế mà lần trước cũng có người bỏ phiếu Giữ nói cuốn sách ảnh hưởng đến chính trị VN. Chính quyền VN như cục đá vậy, cái cuốn sách này nó ảnh hưởng chỗ nào mà cũng đi nói vậy nữa. Đúng hoang tưởng. Chỉ có 1 nguồn duy nhất, còn nội dung không chứng minh được cái gì. "nêu lên quan điểm về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị của Việt Nam" không nói rõ là nêu gì. "Tác phẩm tạo ra dư luận ủng hộ lẫn phê bình" chỉ ghi chung chung vậy là xong đó hả, gặp mấy cuốn sách khác chắc là bị xóa ngay và liền - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 10:17, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Muốn giữ thì viết lại cho đàng hoàng để thuyết phục chứ đừng có lập lờ cái gì cũng giữ mà cái bài ko có tới đâu. đây là hành động lập lờ chính trị - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 10:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Cuốn Chính đề Việt Nam còn ổn vì còn nghe qua, còn cuốn này ít thu hút + bài quá tệ. P.T.Đ (thảo luận) 11:09, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không thấy gì nổi bật. Thông tin mập mờ quá. Cần thêm nguồn để chứng minh độ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Nội dung mập mờ và thiếu nhiều thông tin, chưa đủ nổi bật để có bài. Một tác phẩm cũng nên có nhiều thông tin hơn là chỉ viết vài dòng rồi nhét 1 cái tham khảo là một cuốn sách rồi mọi người phải làm sao.--Pk.over (thảo luận) 03:38, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Theo những ý kiến từ biểu quyết cũ, có đến một nửa ý kiến xóa thiên về đạo văn và không nổi bật, số giữ thì lại cho rằng nó ảnh hưởng đến chính trị Việt Nam nên giữ. Dựa vào những ý kiến này thì chủ thể bị nghi ngờ về độ nổi bật và có nghi vấn đạo văn.--Pk.over (thảo luận) 03:45, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 03:46, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Ý kiến vẫn như BQ cũ. Nhac Ny Talk to me ♥ 06:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:53, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật, tuy nhiên văn phong cần cải thiện. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 02:03, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Hottest Time of the Day [sửa mã nguồn]

Hottest Time of the Day (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hottest Time of the Day" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một mini-album không rõ dnb. Kronii (thảo luận) 02:19, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật vì được nhiều báo uy tín nhắc đến. ありがとう (thảo luận) 10:55, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng Bài bên en đã trở thành trang đổi hướng. Cho dù chưa thành trang đổi hướng thì có bản en chưa nói lên được độ nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 11:05, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng: Mời bạn dẫn nguồn, mình đã tìm qua nhưng không thấy có bài báo uy tín nào nhắc đến cả. Kronii (thảo luận) 03:20, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Sĩ Trung [sửa mã nguồn]

Sĩ Trung (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Sĩ Trung" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhà văn không rõ độ nổi bật, không nguồn. AKIRA💬 02:18, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Nghệ sĩ này khá nổi bật từng được VnExpress nhắc đến. ありがとう (thảo luận) 10:57, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Từ Hảo [sửa mã nguồn]

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Từ Hảo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Từ Hảo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nữ diễn viên Trung Quốc không rõ dnb. Kronii (thảo luận) 02:18, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:58, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Kim Khánh Hoàng: Mời nêu lý do cụ thể hơn. Kronii (thảo luận) 23:58, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@CrossEF Mời ký tên. – Tiếng vĩ cầm🎻 16:31, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Trần Trác Tuyền [sửa mã nguồn]

Trần Trác Tuyền (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Trần Trác Tuyền" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ, diễn viên Trung Quốc cần thẩm định dnb. Kronii (thảo luận) 02:16, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Như ý kiến bên dưới. ありがとう (thảo luận) 10:59, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kim Khánh Hoàng: Cho phiếu với lý do rõ ràng tí bạn, không thì tôi sẽ gạch các phiếu kiểu cho spam như vậy. P.T.Đ (thảo luận) 11:15, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Có tham gia làm OST của Trần Tình Lệnh (một album soundtrack nổi bật). Lấy lại lý do cũ: "Có thể đủ nổi bật, vì có thể thỏa điều kiện 10. Has performed music for a work of media that is notable (biểu diễn âm nhạc cho một tác phẩm truyền thông nổi bật), ở đây chính là OST của Trần Tình Lệnh; còn sự nghiệp diễn xuất thì không có gì nổi bật. Mặc dù vậy, Trần Tình Lệnh có nhiều OST và OST của Trần Trác Tuyền không phải là theme nên có thể phải biểu quyết để cộng đồng xem xét. Có thể xem xét thêm yếu tố album soundtrack của Trần Tình Lệnh là album soundtrack có doanh số cao nhất trên nền tảng QQ Music (năm 2019)." P.T.Đ (thảo luận) 11:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Diêu Sâm [sửa mã nguồn]

Diêu Sâm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Diêu Sâm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ Trung Quốc cần thẩm định dnb. Kronii (thảo luận) 02:15, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Xem lý do tại: Wikipedia:Thảo luận § Kết luận tạm thời. Có đĩa đơn, EP đầu tiên, nhưng QQ không được dùng làm BXH để đánh giá nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 11:06, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:59, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Kim Khánh Hoàng Đề nghị bạn ngưng spam phiếu với lý do không rõ ràng như vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 11:08, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Mini World: CREATA [sửa mã nguồn]

Mini World: CREATA (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Mini World: CREATA" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trò chơi điện tử không rõ độ nổi bật. Tui simp Gura (thảo luận) 02:12, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Với tư cách là người đề cử, ngoài ra bài viết có hai nguồn thì một nguồn là trang web chính thức còn nguồn kia là trang tải game bản crack. Kronii (thảo luận) 03:03, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 11:00, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Game nổi bật, có nhiều youtuber nổi tiếng đã chơi, tuy nhiên bài này cẩn bổ sung thêm nhiều nguồn. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 13:29, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Cao Tiêu [sửa mã nguồn]

Cao Tiêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Cao Tiêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhà thơ trước 1975 không rõ độ nổi bật. Có một bài hát phổ thơ của ông trước 1975 cũng chỉ có 3 người hát. AKIRA💬 02:08, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Lê Minh Thành (diễn viên) [sửa mã nguồn]

Lê Minh Thành (diễn viên) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Lê Minh Thành (diễn viên)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không rõ độ nổi bật. Đã bị 1 IP gắn biển từ tháng 8/2021. AKIRA💬 01:59, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Anh này đoạt giải Ngôi Sao Xanh đủ nổi bật. Nhưng bài cần biên tập lại. Màu tím hoa sim 02:04, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Có giải thưởng, đã wiki hóa và thêm nguồn. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:02, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Đã có giải thưởng lớn và bài được thêm nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 16:43, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Huỳnh Nhật Tân [sửa mã nguồn]

Huỳnh Nhật Tân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Huỳnh Nhật Tân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhạc sĩ hòa âm của trung tâm Vân Sơn. Biểu quyết lần 1 không thành công. AKIRA💬 01:53, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Hòa âm cho trung tâm Vân Sơn và có một vài sáng tác nhưng cần phải thêm nguồn. AKIRA💬 05:52, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Akira2112: Sao nay nhiều BQ vậy, sao cho phiếu cho kịp đây. P.T.Đ (thảo luận) 09:48, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nam Định" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:21, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Hạnh Phúc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:21, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang) [sửa mã nguồn]

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (An Giang)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:45, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Được nhắc tên vài lần trên báo nhưng không thấy đề cập, cũng không thấy thành tích gì nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Segaero" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bệnh viện không rõ độ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 16:44, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chủ thể không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 17:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:22, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Phương Oanh (Dahan) [sửa mã nguồn]

Phương Oanh (Dahan) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phương Oanh (Dahan)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Người mẫu không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. ありがとう (thảo luận) 10:35, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn [sửa mã nguồn]

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Xóa theo diện bài chất lượng kém. ありがとう (thảo luận) 10:27, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Mặc dù vẫn còn chút mập mờ, nhưng theo https://www.spt.vn/gioi-thieu/giai-thuong thì cũng tạm ổn, nên giữ bài. P.T.Đ (thảo luận) 14:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể cần biên tập lại chứu không đến mức xóa. Một công ty viễn thông tư nhân sở hữu mạng S-Fone năm xưa và có huân chương Lao động hạng III kèm theo nhiều năm nằm top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.--Pk.over (thảo luận) 15:48, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 06:19, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Độ nổi bật tạm ổn theo các ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 16:32, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn [sửa mã nguồn]

Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty Điện tử-Tin học Sài Gòn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Quá nhiều giải thưởng, bằng khen nổi bật. Các diễn viên, ca sĩ có 1-2 giải thưởng be bé mà còn có bài. P.T.Đ (thảo luận) 14:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát [sửa mã nguồn]

Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Trời lạy, công ty này mà còn đặt biển ĐNB à? Tòa nhà Saigon Times Square là điểm nhấn không thể thiếu trong các ảnh skyline bờ sông Sài Gòn. Số lượng bất động sản cũng thuộc top cả nước. P.T.Đ (thảo luận) 14:19, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Trong vô vàn bài có biển đnb thì bạn lại chọn bài này mang ra biểu quyết =]] Một phiếu giữ cho một tập đoàn lớn ở miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.--Pk.over (thảo luận) 15:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bonus: Hơn một nửa số cao ốc có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 thuộc sở hữu hoặc có liên kết với tập đoàn này.--Pk.over (thảo luận) 15:43, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Phố đi bộ thì cũng chỉ vài cao ốc, chủ yếu là tập đoàn này nắm giữ đất mặt tiền, các khách sạn lâu đời. P.T.Đ (thảo luận) 15:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Cái nào cao hoặc nổi tiếng thì một nửa số đó đã có liên quan tập đoàn này rồi, mua đứt Vincom A (nay là Union Square), Saigon Times Square,... thì cũng mặn mà lắm rồi. À, đợt rồi còn cùng các công ty con hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng chống dịch, chắc cũng gọi là nổi bật nhỉ. Chắc để rãnh biên tập lại.--Pk.over (thảo luận) 15:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ có vụ lùm xùm 5-10 triệu liều Verocell gì đó, chửi thì cũng nhiều nhưng sau rồi cũng tiêm hết. Mặc dù sở hữu nhiều tài sản, nhưng mà tập đoàn này cũng khá lười triển khai, toàn ngâm chục năm, như dự án tại mũi Đèn Đỏ; và cũng ít xuất hiện trên mặt báo, nếu xuất hiện thì hay dính đến Thanh Bùi. P.T.Đ (thảo luận) 16:06, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Thừa độ nổi bật. Ai rảnh rỗi đi gắn biển cái tập đoàn này vậy Nhac Ny Talk to me ♥ 01:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Có 1 IP đi gắn biển DNB vào, thì đủ 1 tuần rồi thì BQ chứ sao nữa ._. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 05:36, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TARGET6tidiem: Nếu bạn rà soát thấy nổi bật rồi thì xóa biển cũng được, không cần thiết tạo BQXB. P.T.Đ (thảo luận) 05:44, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @P.T.Đ: Mình cũng không phải là người đặt biển, mà tìm thì thấy có nhiều nguồn nói là nổi bật, mà trông có vẻ không đáng tin cậy, nên đem ra BQ cho mọi người nhận xét thử. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 05:52, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Tập đoàn thừa nổi bật. Màu tím hoa sim 05:42, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Tôi đã nhắc IP hạn chế đặt biển bừa bãi, không biết có nghe không. Ngoài ra chủ thể đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 13:24, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 6. Symbol keep vote.svg Giữ Thêm 1 phiếu giữ cho VTP. Quá nổi bật. DangTungDuong (thảo luận) 10:36, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh [sửa mã nguồn]

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công ty không rõ độ nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 10:19, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Công ty xây dựng nổi tiếng, ít nhất với các dự án liên quan đến bán đảo Thủ Thiêm, đặc biệt là cầu Thủ Thiêm 2. P.T.Đ (thảo luận) 14:16, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể nổi bật, có liên hệ mật thiết với tập đoàn THACO, chủ đầu tư nhiều dự án tại Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 (hoặc cầu Ba Son theo đề xuất).--Pk.over (thảo luận) 15:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 09:20, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao [sửa mã nguồn]

Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện đa khoa tư nhân Văn Cao" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bệnh viện không rõ độ nổi bật. ありがとう (thảo luận) 05:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa bệnh viện quy mô bé, ngoài ra không có thông tin về giải thưởng và thành tích. Tiếng vĩ cầm🎻 05:43, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật.--Pk.over (thảo luận) 06:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật, nguồn hỏng. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 08:59, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. Kronii (thảo luận) 13:09, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Hoa vẫn nở mùa đông [sửa mã nguồn]

Hoa vẫn nở mùa đông (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hoa vẫn nở mùa đông" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2020 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 04:03, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Những người bạn nhỏ [sửa mã nguồn]

Những người bạn nhỏ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Những người bạn nhỏ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trò chơi truyền hình thập niên 2000 không cho thấy bất kì thông tin nào nổi bật để có bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:58, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Ải trần gian [sửa mã nguồn]

Ải trần gian (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ải trần gian" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2015 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:48, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Nghiêm Đình Toàn [sửa mã nguồn]

Nghiêm Đình Toàn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Nghiêm Đình Toàn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Kiến trúc sư người Việt Nam không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Truyện đã qua [sửa mã nguồn]

Truyện đã qua (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Truyện đã qua" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam phát sóng năm 2000 không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:47, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302 2 biểu quyết cách nhau tối thiểu 1 tháng. BQ trước mới mở vào 22 tháng 11 Nhac Ny Talk to me ♥ 03:50, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Ơ mình tưởng biểu quyết trước là từ tháng 8 mà nhỉ? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Vì cuối tháng 11 bạn có dùng Twinkle để đưa ra BQ lần nữa nên tôi nhìn lầm Nhac Ny Talk to me ♥ 03:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Cái đó trước mình làm nó cứ đổi hướng ra biểu quyết lần 1, xin lỗi vì làm bạn hiểu nhầm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Thanh Thức [sửa mã nguồn]

Thanh Thức (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Thanh Thức" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không có nhiều giải thưởng, cần kiểm chứng độ nổi bật. NguyễnQuangHải19💬 02:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Một diễn viên có tham gia đóng nhiều phim truyền hình nhưng lại chưa có giải thưởng, chưa thấy nổi bật ở điểm này, khi nào nổi bật có thể tạo lại. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 03:57, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Ko có nhiều giải thưởng nhưng: Theo WP:GT
  Diễn viên, diễn viên lồng tiếng, diễn viên hài, những người có ảnh hưởng lớn tới công chúng (nhà phê bình, nghiên cứu...), người mẫu và những cá nhân truyền hình nổi tiếng khác:
  • Đã đóng các vai quan trọng trong vài bộ phim hay vở diễn sân khấu nổi bật
  • Đã có đóng góp độc đáo, phong phú, hay có tính cách tân đối với một lĩnh vực giải trí. Xem WP:MUSIC để biết các hướng dẫn về các nhạc công, nhạc sĩ, nhóm nhạc...
  Thì anh này đã đóng nhiều vai quan trọng rồi. OK. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 05:56, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Một gương mặt khá quen thuộc, đang thêm nguồn nhưng cứ giữ trước đã. Bài này tìm ra chắc cũng được vài chục nguồn đáng tin cậy là ít. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Giờ mới để ý tôi là người gắn biển vào bài. Chậc. Nhiều khi bài có nổi bật hay không còn phải xem khả năng chứng tỏ độ nổi bật (tìm nguồn) của tác giả đến đâu Nhac Ny Talk to me ♥ 12:10, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chưa từng thấy người đạt bảng dnb lại góp phiếu giữ cả?! Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 13:28, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Giahuypromax Vì bạn ít nhìn nên ít thấy, chứ đây là chuyện thường ở huyện. Chủ yếu là trình người viết ban đầu không đủ để khẳng định độ nổi bật của bài thôi. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:15, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Dù sao thì bài tôi đặt biển thì hiếm khi được giữ nếu không cải thiện, còn bài tôi đã bắt tay vào cứu thì hiếm khi (hiện không thấy trường hợp nào) bay màu. Chung quy lại thì đnb còn do người viết bài nữa. P/s: rất nhiều trường hợp đặt biển đnb không phải 100% do chủ thể mà còn do tình trạng bài quá kém, bài này là một ví dụ. Tôi (và thành viên khác) không bổ sung nguồn thì chắc cái BQ này còn ăn thêm vài phiếu xóa Nhac Ny Talk to me ♥ 15:17, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chất lượng bài không phải là tiêu chí nổi bật, nhưng nếu bạn đã dốc tâm vào bài thì cảm ơn. Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 23:02, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Thanh Thức là một trong những diễn viên quen thuộc ở khu vực phía Nam và có vai diễn nổi bật. Màu tím hoa sim 11:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Bỏ phiếu giữ vì bài đã được bổ sung đáng kể nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Có cải thiện. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 09:00, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam [sửa mã nguồn]

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, liệu có cần thiết tách thành bài riêng? Ngoài ra người tạo bài để tên trùng với chủ thể, dễ có khả năng xung đột lợi ích. Tiếng vĩ cầm🎻 02:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Theo phần ý kiến thì chủ thể này chưa đủ nổi bật để có bài.--Pk.over (thảo luận) 09:07, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Xóa và đối hướng tới PVcombank. Bản thân bài PVcombank cũng nêu rõ ngân hàng này được thành lập dựa trên sự hợp nhất PVFC và WTB. Nguồn báo Nhà đầu tư. --NXL (thảo luận) 17:11, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Xoá bài theo các ý kiến trên. Tiếng vĩ cầm🎻 12:32, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Công ty này hiện không hoạt động. Đã được sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), cùng với Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) hồi năm 2013. Ngoài ra, đây là bài mồ côi và không đề cập bất cứ giải thưởng gì. 171.225.248.80 (thảo luận) 03:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương [sửa mã nguồn]

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Là một ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Tiếng vĩ cầm🎻 02:49, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Có ngày Saigonbank bị đem ra xử sao? Đành rằng quy mô của SGB không có là gì so với ngành ngân hàng (22,6 nghìn tỷ, tính tới quý 3 năm 2021), nhưng theo quy mô thì cũng là một doanh nghiệp không hề nhỏ so với mặt bằng chung. DangTungDuong (thảo luận) 10:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Bài hoàn toàn không nguồn, chưa đề cập đến bất kỳ giải thưởng nào. Đây cũng là nhà tài trợ chính thức của Chuông vàng vọng cổ suốt hơn 15 năm liên tiếp. 171.225.248.80 (thảo luận) 03:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Giải thưởng không phải là tiêu chí duy nhất để xác lập độ nổi bật. Ngân hàng này được thành lập khá lâu, lại còn là ngân hàng TMCP đầu tiên thì có vấn đề gì về độ nổi bật? Flyplanevn27 (Thảo luận) 15:34, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Flyplanevn27 Đúng như bạn nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bài không nguồn, thì sao biết được nó ảnh hưởng hay có tính chất, hoạt động ra sao. Ngay đến ý ngân hàng TMCP đầu tiên mà cũng không có nguồn đây. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:42, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Đinh Văn Dũng [sửa mã nguồn]

Đinh Văn Dũng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Đinh Văn Dũng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trọng tài bóng đá người Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:48, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Với số lượng trọng tài cấp FIFA ít ỏi tại Việt Nam, việc một trọng tài giữ vai trò này trong 3 năm liên tục xứng đáng có bài. Tuy nhiên bài viết cần biên tập và bổ sung nhiều nguồn hơn.--Pk.over (thảo luận) 02:53, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Toigetation [sửa mã nguồn]

Toigetation (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Toigetation" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dự án tình nguyện (?) tại Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:23, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể đạt vài giải thưởng quốc tế, nhưng cần trình bày lại bài. Tiếng vĩ cầm🎻 16:44, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Theo bài viết thì cũng có nhiều thông tin đáng lưu tâm, tuy nhiên cần biên tập lại nhiều.--Pk.over (thảo luận) 02:49, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tôi và chúng ta [sửa mã nguồn]

Tôi và chúng ta (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tôi và chúng ta" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tác phẩm của Lưu Quang Vũ, được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 9 ở Việt Nam. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:22, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Một trong số ít những vở kịch nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ và cũng là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nói lên hiện trạng tiêu cực thời bao cấp. Nguyenhai314 (thảo luận) 14:36, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Vở kịch nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn. Tiếng vĩ cầm🎻 16:35, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Tác phẩm thừa nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Như các ý kiến trên. Màu tím hoa sim 06:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol keep vote.svg Giữ Sao tôi không có ấn tượng về tác phẩm này nhỉ, lẽ nào ngày ấy cô giáo không dạy =]] Tuy nhiên, khi tìm về tác phẩm này thì được nhắc đến bởi nhiều nguồn, có sức ảnh hưởng nhất định.--Pk.over (thảo luận) 02:48, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Tim (ca sĩ) [sửa mã nguồn]

Tim (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Tim (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ người Việt Nam. Bài có hai nguồn: một vietnamnet, một thanhnien. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:20, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Symbol delete vote.svg Xóa Ngoài bài hát song ca cùng Minh Hằng "Một Vòng Trái Đất" thì sự nghiệp âm nhạc của chủ thể đến giờ vẫn rất mờ nhạt, không có thành tích hay album nào đáng chú ý. Anh này hình như cũng chuyển nghề hẳn sang diễn viên rồi chứ ít còn hoạt động ở mảng âm nhạc, nhưng cũng không phải là đủ để có bài trên đây. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:23, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Sự nghiệp ca sĩ bình thường nhưng đã có hit quốc dân, chuyển làm diễn viên thì cũng đã có tác phẩm được chú ý, chiếu đài truyền hình quốc gia, có đề cử và giải thưởng Nhac Ny Talk to me ♥ 06:48, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Đã gạch phiếu sau khi bài được biên tập lại, hit quốc dân thì không chắc nhưng chủ thể đã có giải thưởng và được công nhận rộng rãi, cảm ơn bạn đã thông báo. ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 07:27, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Symbol delete vote.svg Xóa Hoài niệm ngày xưa. Nhưng cần biên tập lại. Nếu được thêm nguồn thì sẽ gạch phiếu. AKIRA💬 14:46, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@Akira2112 Biên tập lại thì không hẳn nhưng đã thêm gần 20 nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 03:54, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Quá nổi bật thì không hẳn, nhưng độ được quan tâm của Tim đã kéo dài hơn 10 năm nay. Lúc trước là vai trò ca sĩ, sau là mối quan hệ với Trương Quỳnh Anh, và gần đây là vai trò diễn viên. Nếu xét vai trò diễn viên thì có khá nhiều vai chính được quan tâm, trong đó là vai phản diện (chính/thứ chính) trong bộ Bán chồng được chiếu trên VTV3 và bộ Dòng đời chảy ngược chiếu trên SCTV. Đã thêm cả lô lốc nguồn đáng tin cậy Nhac Ny Talk to me ♥ 03:53, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Từng là hoài niệm một thời với lứa 8x, 9x. Chủ thể đã được thêm nguồn. AKIRA💬 04:03, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol keep vote.svg Giữ Nhớ hồi trước tôi toàn nghe hai bài "Một Vòng Trái Đất" và "Người Điên Yêu" song ca với Minh Hằng. Màu tím hoa sim 04:16, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật trên mặt báo, lâu lâu lại có bài với "vợ cũ", không biết là vô ý hay cố ý nhưng đủ để người khác không quên.--Pk.over (thảo luận) 02:44, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Feather-core-mic.svg Bình luận: Hình như lần đầu tôi biết anh này là khi nghe bài Một vòng trái đất vào khoảng năm 2009, 2010. NguoiDung
  KhongDinhDanh
  14:21, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Lúc đó tôi còn đang chơi long nhong. Nhận thức và biết được ca sĩ hát một bài hát cách đây 12 năm thì không hẳn là trẻ. P.T.Đ (thảo luận) 14:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phi Huyền Trang [sửa mã nguồn]

Phi Huyền Trang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phi Huyền Trang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một diễn viên không rõ độ nổi bật. Kim Khánh Hoàng (Thảo luận) 11:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

@Kim Khánh Hoàng Đề nghị bạn đổi chữ ký, tránh gây nhầm lẫn cho các thành viên khác – Nhac Ny Talk to me ♥ 13:29, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Chỉ đơn giản là gây chú ý với cái danh hiệu "thánh nữ mỳ gõ", danh xưng "thánh nữ xxx" tràn lan trên các mạng xã hội những năm gần đây, không có gì đặc biệt. Tác phẩm có tiếng nhất chưa đủ nổi bật, scandal cũng chưa đến mức được đặc biệt quan tâm, bài chỉ có 1/3 nguồn là nguồn đáng tin cậy.Nhac Ny Talk to me ♥ 02:11, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Mình ko đồng ý. Bạn đọc lại bài nhé. Đề cử vai diễn truyền hình châu Á. Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[4] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:01, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[5][6] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Phuongnguyen20 Có nguồn gì mời bạn bổ sung vào bài viết, không để nguồn và spam nguồn ở khu vực Biểu quyết. Mong bạn lưu ý lần sau. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:09, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Đọc từ đầu tới cuối toàn thấy tin đồn, nhan sắc, dùng từ thì không phù hợp với văn phong bách khoa. Cả bài như muốn lăng- xê diễn viên. Ngay cả bản thân chủ đề của bài cũng chán ngắt. Ao★ đãi mình bánh🍘 02:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @HoshinoAomi03 Nên xét tới những khía cạnh sự nghiệp, thành tích của chủ thể thì hơn bạn ạ, còn chuyện chán ngắt là chuyện của nhà báo đánh giá. Bách khoa Wiki sẽ công bằng nhất có thể, không đứng về phe nào. – Tiếng vĩ cầm🎻 02:54, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706 Bạn nói cũng đúng, mình đã google về "người con gái" này, và những thứ hiện ra toàn là Phi Huyền Trang lộ "clip nóng", da thịt hở hang, "mây mưa" này nọ. Mình hi vọng Wikipedia không phải là nơi viết về diễn viên phim "đen". Chủ đề hot girl gây sốc thật là không phù hợp cho Wikipedia. Ao★ đãi mình bánh🍘 03:14, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @HoshinoAomi03 Wikipedia dành cho mọi chủ đề, miễn là hợp quy định và đủ nổi bật. Diễn viên phim người lớn có hẳn một mục trong Quy định về Độ nổi bật cho người (mục Diễn viên khiêu dâm). Còn gây sốc thì miễn đủ sốc, đủ được quan tâm, kéo dài đủ lâu (và người viết bài đủ khả năng phản biện) thì vẫn có bài như thường, như Ngân 98 Nhac Ny Talk to me ♥ 03:42, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @HoshinoAomi03: Tìm được ở đâu đó, cứ đủ nổi bật là có bài, vậy thôi. Tui simp Gura (thảo luận) 14:39, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[7][8] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Nói chung là không nổi bật, nói vậy cho vuông. P.T.Đ (thảo luận) 14:37, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Ngoài danh hiệu vớ vẩn thì không thấy cái gì gọi là nổi bật luôn. Kantcer 14:56, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Kantcer: rất tiếc, bạn không đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày vừa rồi. Địa chỉ IP này có cài proxy (thảo luận) 15:12, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Được đề cử nữ diễn viên truyền hình châu Á Asian Television Awards 2019 Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:23, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đoạt giải thì ok, còn đề cử thì không đồng ý ngay được. Bảo lưu phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 11:31, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đây là đề cử truyền hình châu Á không phải Việt Nam nha. Mấy người Việt Nam được đề cử bạn ơi. 2405:4802:1B7:88B0:6804:7336:CE99:1982 (thảo luận) 12:28, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[9][10] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:54, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Sao bài báo viết kiểu gì đó, không cho thấy rõ thông tin này. Kia là đề cử của ATA mà, đâu phải NSX. Nếu đoạt giải NSX thì ok, xóa phiếu. P.T.Đ (thảo luận) 13:08, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thì đoạt giải Ngôi sao xanh trong nước rồi mới được ứng cử làm đề cử ATA năm 2019. Báo ghi rõ rồi mà. Phuongnguyen20 (thảo luận) 13:16, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đêm trao giải Ngôi Sao Xanh 2019 cũng hé lộ danh tính 2 ứng viên thắng giải Ngôi Sao Xanh năm 2018 có đề cử lọt vào tốp ô 6 Giải thưởng truyền hình châu Á - ATA lần thứ 24 - năm 2020. Theo đó, “Bộ phim chiếu mạng hay nhất” Ngôi Sao Xanh 2018 - “Ai chết giơ tay” của Huỳnh Lập nhận được đề cử “Best Digital Fiction Programme Series” và diễn viên Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử “Best Actress in A Supporting Role” dành cho vai Nga trong bộ phim “Hoa hồng thép”. Tức là đoạt giải Ngôi Sao Xanh năm 2018 sau đó được ưnga cử dự ATA. Trời đất. Phuongnguyen20 (thảo luận) 13:19, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chưa gì mà đã trời đất trăng sao. Bình tĩnh nào. Báo viết kiểu ẩu tả, chỗ Huỳnh Lập thì ghi đủ tên giải NSX và ATA, còn chỗ Phi Huyền Trang lại ghi mỗi tên giải ATA. Nên có nguồn nói riêng chỗ NSX thì ổn hơn. P.T.Đ (thảo luận) 14:29, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bạn xem lại nha. Chỗ Phi Huyền Trang ngay đầu đã nói thắng giải Ngôi sao xanh năm 2018, và thắng với vai diễn Nga trong phim hoa hồng thép. Sau đó làm ứng cử ATA. Báo viết gộp như vậy chỗ dễ hiểu chứ còn muốn sao. "Huỳnh Lập, Phi Huyền Trang sẽ làm nên chuyện ở Asian Television Awards? - 24h Sống xanh" https://24hsongxanh.vn/amp/huynh-lap-phi-huyen-trang-se-lam-nen-chuyen-o-asian-television-awards/ – Phuongnguyen20 (thảo luận) 16:04, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Gộp lại mà dễ hiểu mới lạ, NSX có giải nào có tên tiếng Anh “Best Actress in A Supporting Role” không? Viết ẩu mà còn bao biện. Còn nguồn 24h sống xanh kia không phải báo chính thống, không được dùng ở đây. Tốt nhất là tìm được nguồn nói rõ ra cô này đoạt giải nào trong NSX. P.T.Đ (thảo luận) 22:43, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Báo nào cũng ghi là thắng giải Ngôi sao xanh 2018, còn vai diễn là vai Nga trong hoa hồng thép. Ban cố tình không hiểu hả =))). Dù bạn có phủ nhânn nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Phuongnguyen20 (thảo luận) 01:27, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi hiểu ý bạn và không có phủ nhận gì ở đây, nhưng phải tìm nguồn ghi rõ ra cho câu bạn nói ban đầu: "Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018". Còn viết kiểu mập mờ thì không được. P.T.Đ (thảo luận) 02:10, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Theo danh sách của chính NSX 2018 thì không thấy đề cập giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", còn NSX 2019 thì có nhưng lại thuộc mục Điện ảnh (có vẻ như mới bổ sung thêm hạng mục). Tôi xóa phiếu thì coi như cô này có thắng giải NSX 2018, theo bài báo này, nhưng thông tin vẫn rất mập mờ. Nếu thắng sao không ghi rõ ra, và cũng chả biết thắng giải nào của NSX 2018? P.T.Đ (thảo luận) 02:47, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Theo tôi hiểu thì đã thắng giải phụ của NSX 2018 nhưng giải phụ nên ko có nhắc. Nhưng năm 2019 lọt đề cử ATA 2019 thì báo nhắc lại. Đó là theo tất cả các nguồn báo mà tôi có đều nói vậy. Nói chung bạn cứ nên cân nhắc để một thời gian. Phuongnguyen20 (thảo luận) 03:43, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không có vai diễn hay thành tích gì nổi bật. Màu tím hoa sim 08:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Mình ko đồng ý. Bạn đọc lại bài nhé. Đề cử vai diễn truyền hình châu Á. Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[11] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:01, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[12][13] – Phuongnguyen20 (thảo luận) 12:55, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Ngôi Sao Xanh không có giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Chuyện báo chí tâng bốc thông tin xạo xảy ra như cơm bữa. Còn được đề cử giải châu Á gì đó thì chưa đủ nổi bật được. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:07, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thật hả bạn. Sao sao nguồn ghi rõ rồi mà. Phuongnguyen20 (thảo luận) 07:46, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đôi khi báo chí tâng bốc sai sự thật. Tôi bắt gặp trường hợp này hoài. Không có gì bất ngờ. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:18, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Không có thành tích nổi bật hay lùm xùm (scandal) nổi bật để có bài. Quá nhiều nguồn tin tức ở dạng tự sự mà không thấy tin tức nào về vai diễn nổi bật hay giải thưởng nổi bật. Lùm xùm ngắn hạn với một diễn viên cũng không có bài nốt.--Pk.over (thảo luận) 02:42, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến @Kim Khánh Hoàng: Bạn đổi chữ ký làm tôi cứ tưởng IP mở biểu quyết chứ. Màu tím hoa sim 12:41, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi nhanh nhảu đoảng còn đóng luôn BQ mới ghê chứ. – Tiếng vĩ cầm🎻 12:56, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Nhan sắc của diễn viên được bình chọn đẹp nhì châu Á, vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn chưa nổi bật là sao nhỉ ??? Phuongnguyen20 (thảo luận) 00:29, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Theo tôi ngoại hình không quyết định đến ĐNB của chủ thể. Bạn không nên suy luận như vậy. Minhphamthe45 (thảo luận) 14:03, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Nếu là một tờ báo hay tổ chức có uy tín tạo cái bình chọn đó thì cũng có thể tính là nổi bật, hình như cô này nổi chủ yếu là vì danh xưng hot girl. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:18, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Diễn viên quan trọng thứ nhì là ngoại hình, thế còn gì quan trọng nữa ??? Phuongnguyen20 (thảo luận) 16:05, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Phuongnguyen20: Sự nghiệp, thế cũng hỏi. Cross asterism 16:14, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thứ nhất là tác phẩm, thứ hai là giải thưởng Nhac Ny Talk to me ♥ 16:17, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Còn nhiều yếu tố nữa, như sự đón nhận của khán giả, thành công ra sao, thành tích thế nào,... Chứ Wikipedia không dựa vào nhan sắc để đánh giá độ nổi bật, trừ khi chủ thể đó có một cuộc đời hay một thông tin đặc biệt mà xoay quanh nhan sắc, ngoại hình. Tiếng vĩ cầm🎻 16:51, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Thông tin đẹp nhất châu Á là dựa theo cái trang Pixpo gì đó lạ hoắc của Trung Quốc, chứ không phải là tạp chí thời trang lớn gì cả. Trang web kiểu gì mà tìm trên Google và Baidu cũng không thấy kết quả nào luôn. – Χλόη | Λη Ξυαν 02:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đây là diễn viên hài thì tác phẩm hài ghi dấu ấn, được báo chí nhắc đến với vai diễn đó thì đó là nổi bật. Bạn xem lại diễn viên hài Xuân Hinh nhé, cả đời diễn viên diễn lại có mấy vai và cũng không có giải thưởng gì về hài kịch, nhưng vẫn được gọi là vua hài đất Bắc. Cái này tôi nghĩ nó là tương đối thôi bạn Phuongnguyen20 (thảo luận) 00:09, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Phuongnguyen20 Người ta là Nghệ sĩ Ưu tú được nhà nước phong tặng danh hiệu. Thứ 1 là Nghệ sĩ Ưu tú thì nghiễm nhiên đủ độ nổi bật, thứ 2 là họ phải đóng góp ở mức độ nhất định mới có danh hiệu đó. Bớt so sánh hề hước đi bạn Nhac Ny Talk to me ♥ 02:06, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Bạn có bị làm sao không vậy ??? XUÂN HINH được phong nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực hát xẩm và chèo. Chứ làm gì có nghệ sĩ ưu tú hài hả bạn. Bạn hài hước thật.Phuongnguyen20 (thảo luận) 03:16, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Phuongnguyen20 Rồi có liên quan gì đến việc đây là biểu quyết xóa bài 1 diễn viên hài không nổi bật không? Nhac Ny Talk to me ♥ 03:22, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Search "Thánh nữ Mỳ Gõ" là ra Phi Huyền Trang ở tất cả các báo chính thống. Vai diễn ghi dấu ấn của người ta mà. Sao bạn ám chỉ điều gì vậy ???? Phuongnguyen20 (thảo luận) 03:52, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Một vai diễn trong một tác phẩm không nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 03:57, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Vai diễn nổi bật trong một tác phẩm thì là nổi bật mà Phuongnguyen20 (thảo luận) 04:04, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Mỗi tác phẩm đều có 1 (vài) vai diễn nổi bật. Nó không nói lên bất cứ điều gì nến bản thân tác phẩm không nổi bật Nhac Ny Talk to me ♥ 07:07, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Chiếu theo WP:ĐNB, Diễn viên, diễn viên lồng tiếng, diễn viên hài, những người có ảnh hưởng lớn tới công chúng (nhà phê bình, nghiên cứu...), người mẫu và những cá nhân truyền hình nổi tiếng khác: Đã đóng các vai quan trọng trong vài bộ phim hay vở diễn sân khấu nổi bật. Đã có đóng góp độc đáo, phong phú, hay có tính cách tân đối với một lĩnh vực giải trí. Xem WP:MUSIC để biết các hướng dẫn về các nhạc công, nhạc sĩ, nhóm nhạc. Nên ý kiến của tôi là bạn Phi Huyền Trang hoàn toàn nổi bậtPhuongnguyen20 (thảo luận) 10:00, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @Phuongnguyen20 Tôi chẳng thấy Phi Huyền Trang thuộc bất kỳ điều gì trong này. Ảnh hưởng lớn tới công chúng? Không. Đóng các vai quan trọng trong các tác phẩm nổi bật? Không. Đóng góp có tính độc đáo, cách tân? Không Nhac Ny Talk to me ♥ 10:20, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Phi Huyền Trang đã nhận được đề cử "Best Actress in A Supporting Role" truyền hình Châu Á tại Phillippines (Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) dành cho vai Nga trong bộ phim Hoa hồng thép.[14] Mình nghĩ Phi Huyền Trang thừ nổi bật rồi nhỉ. Đề cử truyền hình Châu Á. Ko phải của riêng Việt Nam Phuongnguyen20 (thảo luận) 11:00, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Đã bổ sung nguồn Phi Huyền trang đoạt giải Ngôi sao Xanh 2018. * Phi Huyền Trang đoạt giải nữ diễn phụ xuất sắc phim Hoa hồng thép giải Ngôi Sao Xanh 2018.[15][16]

InTheBOX.TV [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Tiếng vĩ cầm🎻 15:15, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
InTheBOX.TV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "InTheBOX.TV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một công ty truyền thông hoàn toàn không nguồn Nhac Ny Talk to me ♥ 11:11, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 11:32, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 13:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Cross asterism 08:35, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:50, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Công ty truyền thông chưa đủ nổi bật để có bài, nhiều thông tin về công ty khá mờ ám, không được rõ ràng. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:24, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Super Club World Cup [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Tiếng vĩ cầm🎻 15:54, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Super Club World Cup (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Super Club World Cup" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cup bóng đá dự kiến từ 2017 đến nay không thấy cập nhật thông tin gì Nhac Ny Talk to me ♥ 10:53, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không tồn tại trên thực tế. Người Dùng Không Định Danh? 13:59, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Nên gộp vào bài FIFA Club World Cup vì đây chỉ là dự án trên giấy tờ. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:25, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Bao giờ hoạt động thì tạo bài sau, các wiki khác cũng không có bài. NguyễnQuangHải19💬 03:33, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Như các ý kiến trên. Cross asterism 03:53, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Với tư cách đề cử. Nhac Ny Talk to me ♥ 06:21, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 6. Symbol delete vote.svg Xóa Không tồn tại và nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 15:53, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Nổi bật, vì là một phần của FIFA Club World Cup Đây là 1 thằng cục súc, bảo thủ, thích sửa đổi trên WP nhưng hay thể hiện. (Trời ơi bão tố mưa sa) 04:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Như ý kiến trên. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 07:34, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Tiếng vĩ cầm🎻 15:17, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một phi tần không có gì nổi bật của nhà Đường, không được ghi chép trong Đường thư hay Tân đường thư. Bài chủ yếu viết những thông tin không liên quan Nhac Ny Talk to me ♥ 10:46, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Phi tần kiểu này có vô số. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Bài quá mập mờ. Đọc xong cũng không hiểu là nội dung bài hướng đến nhân vật hay hướng đến sự việc khác xung quanh nhân vật. Tiếng vĩ cầm🎻 15:22, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Màu tím hoa sim 05:05, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 4. Symbol delete vote.svg Xóa Không nổi bật. Buồn ngủ quá⁂ 5 phút nữa ⁂ 09:52, ngày 2 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 5. Symbol delete vote.svg Xóa Phi tần không nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:26, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Học sinh chân kinh [sửa mã nguồn]

Học sinh chân kinh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Học sinh chân kinh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ truyện tranh không rõ độ nổi bật, bài chỉ có 2 nguồn. Tiếng vĩ cầm🎻 05:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài viết thì có vẻ chi tiết nhưng chủ yếu hướng đến nội dung truyện mà không có mấy thông tin về đón nhận, ảnh hưởng ra sao. Đành rằng là trend một thời gian nhưng tính chất đấy chỉ mang tính chất nhất thời. Tiếng vĩ cầm🎻 08:00, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Bộ truyện tranh chưa đủ nổi bật để có bài, không có các thông tin cụ thể về đón nhận, doanh số, mức độ ảnh hưởng,... đến người đọc. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:28, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Từng làm cái trend một thời nhưng giờ đã chìm vào quên lãng rồi. AKIRA💬 09:29, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Tháng 11 năm 2021[sửa mã nguồn]

Poyfai Malaiporn [sửa mã nguồn]

Poyfai Malaiporn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Poyfai Malaiporn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ người Thái cần thẩm định độ nổi bật. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:47, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật, xem en:Poyfai Malaiporn#Awards. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:30, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Theo enwiki cũng đạt được vài thành tích nhất định. Ngoài ra có tới 10 liên kết ngôn ngữ khác, nhưng đều cùng 1 người tạo vì chủ tài khoản đều tên tiếng Thái. Tiếng vĩ cầm🎻 09:53, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Cái này là cross-wiki spam đấy. Nhac Ny Talk to me ♥ 03:23, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 ghê thật, người viết cố tình không dùng đoạn văn nhiều mà chỉ dùng những cụm từ thông dụng để tránh bị đặt biển clk về dịch máy. – Tiếng vĩ cầm🎻 03:26, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Kim Tiểu Phương [sửa mã nguồn]

Kim Tiểu Phương (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kim Tiểu Phương" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một ca sĩ Việt Nam cần thẩm định dnb. Lâu đài tình ái (thảo luận) 09:43, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Ca sĩ dựa hơi Bằng Cường để phất lên từ bài hát "Yêu đơn phương". Tuy nhiên, sau khi ra mắt album Sáo Flute thì lặn mất tăm khỏi giới showbiz và không thấy ai nhắc đến. Sự nghiệp ca hát nói chung ở mức trung bình, nằm ở giữa ranh giới giữa "ca sĩ nổi tiếng" và "ca sĩ đại trà". Nếu so sánh tương quan với mấy ca sĩ hiện nay thì chỉ ngang mức nổi bật của những tên tuổi như Hương Ly (hit "Thế thái"), Juky San (hit "Phải chăng em đã yêu", "Thiên hạ hữu tình nhân"), Thương Võ (hit "Em say rồi"), Liz Kim Cương (hit "Khác biệt to lớn", "Em cần một người quan tâm")... Điểm chung giữa những nhân vật này và Kim Tiểu Phương là họ chắc chắn sẽ nổi bật nếu tiếp tục hoạt động thêm một thời gian, nhưng riêng đối với Kim Tiểu Phương, do bỏ dở sự nghiệp quá sớm, cộng với dấu ấn sự nghiệp để lại không nhiều (ngang với những nhân vật vừa kể trên nhưng lại kém xa những tên tuổi cùng thời 2000s, 2010s như Akira Phan, Tim, Lâm Chấn Khang, Lâm Chấn Huy, Du Thiên, Nam Cường...) nên không nổi bật. Nguyenhai314 (thảo luận) 13:57, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Tạm thời đủ nổi bật. ĐPV NhacNy2412 đã bổ sung nguồn. Chủ thể cũng đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật khá lâu nên việc đòi hỏi nguồn vừa mới vừa mạnh là rất khó khả thi. Tiếng vĩ cầm🎻 15:14, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Bài viết có 2 nguồn không tin cậy từ báo 24h, trong đó cả 2 nguồn đều chết. Ngoài ra chưa thấy nêu được thành tích, giải thưởng. Tiếng vĩ cầm🎻 09:49, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 • Symbol note.svg Ý kiến Đã thêm vài nguồn dùng được. Đây là một ca sĩ mạng khá có tiếng vào giai đoạn 2009-2012, tôi khá thích album Sáo Flute của ca sĩ này Nhac Ny Talk to me ♥ 11:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 Các nguồn bạn thêm vào đều đã có thời gian từ khá lâu (khoảng hơn 10 năm). Vậy xin hỏi bạn gần đây nữ ca sĩ còn hoạt động không? – Tiếng vĩ cầm🎻 14:54, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706 Đã dừng hoạt động từ lâu cũng không ảnh hưởng đến việc nếu độ nổi bật tại thời điểm hoạt động được xác lập thì chủ thể vẫn đủ độ nổi bật – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @NhacNy2412 Theo tiêu chí độ nổi bật của ca sĩ thì theo bạn cô này có nghiễm nhiên nổi bật không? Vì tôi thấy cũng có vài nguồn mạnh nhắc đến. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  @TranHieu0706 Nổi bật thì có thể, nghiễm nhiên nổi bật thì không hẳn. Dù sao thì ca sĩ mạng thời 2009 mà được nhắc đến trên báo cand thì khá ổn rồi – Nhac Ny Talk to me ♥ 15:11, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Xin cảm ơn. – Tiếng vĩ cầm🎻 15:12, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Kostya Lùn [sửa mã nguồn]

Kostya Lùn (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Kostya Lùn" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một cuốn truyện của Liên Xô không rõ dnb. Cross asterism 09:01, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Một trong những truyện thiếu nhi nổi tiếng của Liên Xô nói về cuộc sống của các thiếu niên Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thái Nhi (thảo luận) 16:08, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật. Tiếng vĩ cầm🎻 07:58, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Nếu có nguồn chứng minh cuốn truyện đạt được giải thưởng Stalin hạng III thì độ nổi bật sẽ càng được củng cố. Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:32, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Tôi dò ra một bài có đề cập đến giải thưởng Stalin và lượng ấn phẩm hơn 1,5 triệu. [1]. Thái Nhi (thảo luận) 12:41, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Con số đáng yêu [sửa mã nguồn]

Con số đáng yêu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Con số đáng yêu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim chưa rõ độ nổi bật, bị gắn biển từ tháng 9/2021. AKIRA💬 04:35, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Theo như enwiki thì bộ phim có đạt nhiều thành tích và có phần tiếp nhận, tuy nhiên bên viwiki cần phải biên tập lại. Tiếng vĩ cầm🎻 04:41, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Phim đủ nổi bật.  Jimmy Blues  05:33, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Như Lai Thần Chưởng [sửa mã nguồn]

Như Lai Thần Chưởng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Như Lai Thần Chưởng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một loại võ kiếm hiệp hư cấu, đã từng xuất hiện trong một vài phim Trung Quốc. Bị gắn biển từ tháng 7/2021. AKIRA💬 02:37, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Chưa rõ độ nổi bật ra sao, nhưng lướt qua chú thích thấy 4 cái thì 1 cái đã là nguồn Youtube, 1 cái là web phim. Tiếng vĩ cầm🎻 02:52, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Phó Quốc Lân [sửa mã nguồn]

Phó Quốc Lân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Phó Quốc Lân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đã bị gắn biển cách đây 1 tháng. Tác giả cùa một số bài hát nhưng rất ít bản thu thanh, thậm chí link tham khảo hỏng và đã tra hết nguồn, có một nguồn sách liên quan tới lớp nhạc. AKIRA💬 01:22, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

 1. Symbol delete vote.svg Xóa Không rõ các đóng góp của ông trước năm 1975 thế nào (tham gia ban văn nghệ và cộng tác với Đài Phát thanh Sài Gòn?). Còn các sáng tác thì tôi thấy khá thưa thớt (1 vài năm được 1 bài?), chưa kể cũng không phải ca khúc nổi tiếng. DangTungDuong (thảo luận) 05:02, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Symbol delete vote.svg Xóa Tác giả chẳng có ca khúc nào nổi bật. Nếu tham gia và làm việc với VTVNĐài Truyền hình Sài Gòn thì bài Hoàng Lang (bản cũ) đã được giữ lại rồi. AKIRA💬 15:25, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Đã kiếm hết nguồn và bổ sung nhưng bài hiện tại cần chỉnh sửa văn phong nên xin phép chưa gạch phiếu. – AKIRA💬 15:41, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
  Sau khi đã xong nguồn thì xin phép rút phiếu, chủ thể đã được thêm nguồn nhưng cần phải sửa văn phong. Ngoài lề là nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì còn tùy, ngoài hai cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" ra thì một số chương trình có thể đủ nổi bật nhưng không thấy một bóng nguồn. AKIRA💬 06:13, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol delete vote.svg Xóa Xin phép được bỏ phiếu trở lại vì trường hợp này giống như trường hợp Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Trần Văn Nhơn, tuy có làm việc với đài phát thanh Sài Gòn thật nhưng chưa thấy bài hát nào nổi bật, thậm chí mấy bài đó bị lãng quên rồi. AKIRA💬 03:29, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 3. Symbol delete vote.svg Xóa Như trên. Kronii (thảo luận) 02:55, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Phó Quốc LânPhó Quốc Thăng được xếp vào nhạc sĩ tiền chiến. Độ nổi bật của họ là khi làm việc với Đài Phát thanh Sài GònĐài Truyền hình Sài Gòn chứ không phải những sáng tác. Kantcer 03:34, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

 • Symbol note.svg Ý kiến Có nhiều trường hợp bị gắn biểu quyết xóa bài ở các bài nhạc vàng vì họ ít nguồn nhắc đến, như Hoàng Lang, Trần Văn Nhơn, Trọng Khương, Đinh Việt Lang. Đã cố gắng tìm nguồn đáng tin cậy cho bài này nhưng bó tay. Ngoài lề là tuần trước tôi có viết lại cho một bài nhạc sĩ bị biểu quyết xóa và thêm 8 nguồn (bản cũ chỉ có 1 nguồn yếu) và ông nhạc sĩ vừa viết có 3 sáng tác nổi bật. Còn nếu nổi bật trên Đài Phát thanh Sài Gòn thì tôi nghĩ là ngoài cái chương trình "Tao Đàn" và "Dạ Lan" thì tôi chưa thấy còn cái nào nữa. AKIRA💬 05:31, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư [sửa mã nguồn]

Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khu bảo tồn không rõ độ nổi bật. AKIRA💬 00:36, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

 1. Symbol keep vote.svg Giữ Chủ thể cũng đã có kha khá nguồn mạnh nhắc tới, tuy nhiên thì cách trình bày bài phải xem lại. Tiếng vĩ cầm🎻 08:06, ngày 3 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]
 2. Symbol keep vote.svg Giữ Như ý kiến trên. ありがとう (thảo luận) 08:26, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Lê Như Ngọc Mai [sửa mã nguồn