Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất quy định

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tổng hợp kết quả[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu chí tiêu chí 1: Khi đặt biển {{dnb}}, một tiêu bản nhanh cũng được đặt để gửi nhiệm thông báo cho người khởi tạo bài chú ý hoàn thiện bài viết hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển. tiêu chí 2: Biển {{dnb}} phải được treo ít nhất 1 tuần khi bị mang ra biểu quyết. Nếu không thì cuộc biểu quyết không có hiệu lực tiêu chí 3: Chỉ có những tài khoản "100 sửa đổi và 1 tháng" mới được đề cử bài ra xóa tiêu chí 4: Cho phép IP tạo ra bài viết có quyền bỏ phiếu đối với chính bài viết đó tiêu chí 5: Phiếu xóa hay giữ cần phải được ghi rõ lý do
Đồng ý 20 người 20 người 17 người 12 người 17 người
Không đồng ý 1 người 7 người 2 người
Phiếu trắng 1 người 1 người
Tổng kết phiếu và Kết quả

Biểu quyết đã lâu, TP đóng thành quy định luôn được rồi, đừng để lâu chìm xuồng.  TemplateExpert  Thảo luận 07:22, ngày 18 tháng 1 năm 2013 (UTC)[trả lời]

Ờ đúng 1 tháng rồi, cậu đóng như vậy là đúng! Bây giờ có quy định rõ ràng rồi cứ thế mà làm.Trongphu (thảo luận) 06:05, ngày 20 tháng 1 năm 2013 (UTC)[trả lời]