Wikipedia:Biểu quyết/Biểu quyết về tên gọi mới cho Tiêu bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chúng ta (tức những người tham gia góp ý kiến cho việc đổi tên Tiêu bản) đã đồng ý nên tổ chức biểu quyết để đổi từ tiêu bản thành từ khác có nghĩa dễ hiểu và đúng nghĩa hơn. Nếu bạn chưa tham gia cuộc trưng cầu, nếu muốn, hãy đọc trước các ý kiến trước khi bỏ phiếu. Vậy tôi, magicknight94 (thảo luận · đóng góp) xin mở đầu cuộc biểu quyết này bằng cách đề nghị các ý kiến trong cuộc trưng cầu trên:

Do tính chất quan trọng và phức tạp của cuộc biểu quyết, xin chỉ sử dụng phiếu thuận  Đồng ý {{OK}} cho mục mà bạn đồng ý (các mục khác xem như là chống để dễ kiểm phiếu), nếu bạn không đồng ý tất cả các mục, hãy bấm vào ĐÂY! để viết đề xuất mới. Nếu có ý kiến với các đề xuất, xin hãy viết vào phần ý kiến dưới mỗi mục.