Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang khóa di chuyển
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 2 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 2 năm 2024[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách ca sĩ Argentina [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:21, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Danh sách ca sĩ Argentina (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách ca sĩ Argentina" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dưới đây là danh sách các ca sĩ đến từ Argentina, không rõ độ nổi bật; tương tự như bài viết Danh sách ca sĩ Áo. Mohammed Yussuf 09:52, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Bài viết nhập từ etwiki nhưng không có nguồn tham khảo. Ayane 話す! 14:10, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Danh sách ca sĩ Áo [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:18, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Danh sách ca sĩ Áo (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách ca sĩ Áo" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dưới đây là danh sách các ca sĩ đến từ Áo, không rõ độ nổi bật. Bài viết được Đơn giản là tôi treo biển từ tháng 7 năm 2023. Mohammed Yussuf 04:47, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Truyện đã qua [sửa | sửa mã nguồn]

Truyện đã qua (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Truyện đã qua" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh truyền hình Việt Nam lên sóng năm 2000 không rõ có thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Quốc Trị, Trần Hạnh. 2 lần biểu quyết trước mở vào năm 2021 đều không đủ phiếu. Mohammed Yussuf 04:45, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Minh Beta [sửa | sửa mã nguồn]

Minh Beta (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Minh Beta" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Doanh nhân, nhạc sĩ và ca sĩ Việt Nam cần thẩm định độ nổi bật. Ayane 話す! 08:16, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Giao lưu và tiếp biến văn hóa tại Việt Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:47, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Giao lưu và tiếp biến văn hóa tại Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Giao lưu và tiếp biến văn hóa tại Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài viết mơ hồ, không rõ độ nổi bật. Ayane 話す! 08:11, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hoa hậu Liên lục địa 2019 [sửa | sửa mã nguồn]

Hoa hậu Liên lục địa 2019 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Liên lục địa 2019" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 48 được tổ chức tại Ai Cập không rõ độ nổi bật, bài được ĐPV Băng Tỏa đặt biển từ tháng 11 năm 2021. Mohammed Yussuf 08:43, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình) [sửa | sửa mã nguồn]

Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chùa Việt Nam (chương trình truyền hình)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình không rõ độ nổi bật. Bài 0 nguồn tham khảo. Ayane 話す! 01:19, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Như lý do tại biểu quyết xóa bài Đâu là đúng?. Mohammed Yussuf 06:37, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Không nổi bật. I So bad 16:54, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Chương trình không nổi bật, như biểu quyết xóa bài Đâu là đúng?. Anster (thảo luận) 05:48, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa 0 nổi bật. Ayane 話す! 08:06, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Ya krasivaya [sửa | sửa mã nguồn]

Ya krasivaya (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ya krasivaya" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình thực tế của Kazakhstan không rõ độ nổi bật, phát sóng được 1 năm rồi chết ngủm, toàn nguồn Youtube. Mohammed Yussuf 02:04, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa nhanh Lên sóng ở Kazakhstan được 1 năm (2005) rồi chết ngủm thì nổi bật cái gì. Chả có thông tin nào chứng minh nổi bật hết. Mohammed Yussuf 02:05, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa 0 nổi bật. Ayane 話す! 03:13, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 09:22, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Không nổi bật. I So bad 17:36, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Không nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 12:02, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Bệnh viện Mắt Prima Saigon [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. Ayane 話す! 06:48, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bệnh viện Mắt Prima Saigon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bệnh viện Mắt Prima Saigon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

tiền thân là Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ, bệnh viện Mắt Prima Sài Gòn là một thành viên của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ Khanh (thảo luận) 15:41, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Văn phong quảng cáo. Ayane 話す! 16:01, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Không đủ nổi bật. Khanh (thảo luận) 22:44, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa nhanh WP:BV4 + WP:C9. Mohammed Yussuf 02:10, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa nhanh bài về chủ thể đã bị xóa nhiều lần, người tạo có dấu hiệu xung đột lợi ích. CHÓ VÀNG HÀI HƯỚC🗿 03:56, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

 Ý kiến Tôi đã đóng biểu quyết vì chủ thể bài đã tạo lại rất nhiều lần theo lá phiếu thứ tư, chỉ khác với tên trang viết hoa hay thường. Các bạn có thể xem bằng chứng thông báo xóa nhanh tại trang thành viên này. Ayane 話す! 07:00, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

601 (số) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa nhanh. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:51, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
601 (số) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "601 (số)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Con số không rõ độ nổi bật. Ayane 話す! 01:21, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không đủ thông tin chứng minh độ nổi bật. I So bad 13:27, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 01:41, ngày 22 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Motorola Ming [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài với tỉ lệ phiếu áp đảo 8/0. Ayane 話す! 00:48, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Motorola Ming (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Motorola Ming" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Dòng điện thoại thông minh không rõ độ nổi bật, chỉ bán chạy ở Trung Quốc và Hồng Kông. Bài bị gán nhãn độ nổi bật vào năm 2022. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 00:06, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Dòng điện thoại chỉ thịnh hành được trong một thời gian rồi mất hẳn do xu hướng sau này các điện thoại khác dùng hệ điều hành Android, và cũng là lý do công ty ngừng sản xuất loại này nên biến mất trên thị trường. Các bài viết về các dòng điện thoại như thế này bên wiki tiếng Trung hầu như không được tạo bài. Tùy trường hợp, tuy nhiên, dựa vào mức độ sơ khai và độ nổi bật không chắc chắn, tôi nghĩ rằng bài viết nên được hợp nhất vào bài Motorola (thành đề mục tóm gọn có trong bài này) hơn là có một bài chính. So với N-GageBlackBerry cũng phát triển một thời gian rồi suy thoái. Dòng điện thoại này thông tin quá sơ khai, không có gì nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 15:17, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Đồng tình với ý kiến của P. ĐĂNG. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 16:07, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Thông quan trọng nhất để chứng minh độ nổi bật (đón nhận) thì chả thấy đâu. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:21, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Nhiều thông tin không được kiểm chứng rõ ràng, có dấu hiệu ngụy tạo không đúng sự thật, 0 nổi bật. Ayane 話す! 13:18, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Không nổi bật. I So bad 17:13, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Xóa Không đủ độ nổi bật. WhoAlone 01:16, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Xóa Không có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 09:23, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8. Xóa Như các ý kiến trên, không nổi bật cho mấy. Anster (thảo luận) 05:50, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 01:09, ngày 22 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Đình Đức (nhà khoa học) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Mohammed Yussuf 09:09, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyễn Đình Đức (nhà khoa học) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Đình Đức (nhà khoa học)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông là nhà khoa học lớn của Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực Cơ học và Vật liệu tiên tiến composite. Khanh (thảo luận) 08:44, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Xóa Thiếu nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 13:26, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tự gạch phiếu – I So bad 16:55, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Theo ResearchGate thì nhân vật này đã xuất bản 337 bài báo/nghiên cứu. Vì vậy tôi cho rằng nhân vật này thỏa mãn độ nổi bật.  NewUniverse thảo luận 00:23, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @NewUniverse Liệu có quy chuẩn đánh giá chung nào không? – I So bad 11:26, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ông này có khả năng thỏa mãn tiêu chí 1: Nghiên cứu của một cá nhân có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực học thuật mà họ tham gia, được phân tích rộng rãi, được minh chứng qua các nguồn uy tín độc lập.
  Có thể kiểm chứng điều này qua số lượng lần trích dẫn lại bài báo của ông này trong các nghiên cứu khác, có thể được xem là "được minh chứng qua các nguồn uy tín độc lập" –  NewUniverse thảo luận 12:29, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Tôi tìm được trang báo này cho thông tin phía dưới. Nhưng tôi chưa thấy được nghiên cứu nổi bật cụ thể của ông này, chỉ thấy nhắc đến dẫn đầu trong nghiên cứu các vật liệu. Quy chuẩn chung là được nhắc đến đáng kể bởi các nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy (Wikipedia:Độ nổi bật). Xét theo diện này, khả năng mở rộng quy mô đnb của bài viết này hơn là hẹp trong tiêu chí đnb cho học giả. Nếu vậy, tôi nghĩ phù hợp hơn nếu ưu tiên xét theo tiêu chí này, vì nhân vật là chủ thể được báo chí khai thác. Tôi dẫn ra một số nguồn [1][2][3][4] mời các tv tham khảo cho ý kiến. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:17, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Giữ "Người đã có một đóng góp được ghi nhận rộng rãi và có ảnh hưởng lâu dài trong lĩnh vực của người đó" -> đạt tiêu chí này nên theo tôi là đủ nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:49, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Giữ Nhà khoa học có đóng góp lớn + nhiều ảnh hưởng + nhiều nguồn độc lập. Đủ nổi bật. Ayane 話す! 10:09, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Giữ Ông này thừa độ nổi bật, tuy nhiên cần mở rộng bài. Mohammed Yussuf 11:57, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Giữ Đủ độ nổi bật. WhoAlone 09:50, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Giữ Nhân vật thừa độ nổi bật, nhưng bài còn sơ khai, cần mở rộng thêm. Anster (thảo luận) 05:40, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Nếu chứng minh được tuyên bố này:
thì có khả năng nhân vật thỏa mãn độ nổi bật.  NewUniverse thảo luận 14:08, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 09:37, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kiều Thị Thuý Hằng [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Mohammed Yussuf 09:08, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Kiều Thị Thuý Hằng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kiều Thị Thuý Hằng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là Á hậu, người mẫu người Việt Nam, Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022. Khanh (thảo luận) 08:37, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Á hậu không nổi bật. Khanh (thảo luận) 09:01, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa 0 nổi bật. Ayane 話す! 09:13, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không nổi bật. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 11:09, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Không có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 14:13, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Á hậu = xóa. Nếu có thành tích gì nổi bật khác thì có thể xem xét lại. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:00, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Xóa Chỉ có á hậu, chưa thấy gì khác nổi bật. Anster (thảo luận) 05:42, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 09:38, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hoàng Thị Nhung [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Mohammed Yussuf 09:08, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hoàng Thị Nhung (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoàng Thị Nhung" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là một á hậu, người mẫu Việt Nam Khanh (thảo luận) 08:34, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Á Hậu không nổi bật. Khanh (thảo luận) 09:01, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Giải thưởng quá nhỏ, không có gì nổi bật. Hàng năm có hàng trăm cuộc thi hoa hậu từ lớn đến bé, nhiều khi quán quân còn chưa đủ nổi bật huống nói gì là Á Hậu. Wikipedia không phải là chỗ dựa lưng để quảng bá, PR hoa hậu hay người mẫu. Hoa hậu không có thành tích gì cả thì xóa nhanh lâu rồi. Ayane 話す! 14:25, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
  User: Ayane Fumihiro Hoa hậu của một cuộc thi sắc đẹp lớn, uy tín được mặc định là đủ nổi bật nhé. Hoa hậu của mấy cuộc thi ao làng, tào lao thì dẹp. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:50, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không nổi bật. I So bad 11:44, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Không có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 14:13, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Ngoài Á hậu thì không có thành tích nổi bật nào Biheo2812 (thảo luận) 04:33, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Xóa Á hậu = 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 23:49, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Xóa Á hậu thôi thì chưa đủ độ nổi bật. Anster (thảo luận) 05:41, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 09:38, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chetan Pandit [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Anster (thảo luận) 15:06, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chetan Pandit (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Chetan Pandit" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nam diễn viên người Ấn Độ hoàn toàn không có vai chính đặc biệt nổi bật, không có thành tích, giải thưởng. Bài bên en cũng sơ khai như vậy. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 07:59, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không nổi bật. I So bad 13:31, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Chưa thấy gì nổi bật. Bài không nguồn tham khảo. Ayane 話す! 14:18, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Chưa có gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 00:24, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Không có vai diễn nổi bật, không có giải thưởng, các phiên bản ở bên enwiki, arwiki, hiwiki đều sơ khai như vậy, độ nổi bật kém xa Mohsin Khan. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 01:01, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Bài sơ sài + không có vai diễn nổi bật + không nguồn tham khảo + không giải thưởng. Anster (thảo luận) 15:06, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 15:31, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đâu là đúng? [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Anster (thảo luận) 05:43, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đâu là đúng? (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đâu là đúng?" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình không rõ độ nổi bật, chỉ có 1 nguồn sơ cấp. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 05:34, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa nhanh Cái này xóa nhanh được. Một chương trình hỏi đáp chỉ phát trên kênh An Viên - BTV9 (một kênh hợp tác giữa một đài phát thanh truyền hình địa phươngGiáo hội Phật giáo Việt Nam). Không rõ đón nhận, giải thưởng. Người tạo bài có dấu hiệu có xung đột lợi ích cho kênh BTV9. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 07:49, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane 話す! 08:06, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không nổi bật. I So bad 13:32, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:06, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Không nổi bật.  NewUniverse thảo luận 14:13, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 05:53, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bãi biển Nhật Lệ [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa và đổi hướng đến Sông Nhật Lệ#Bãi biển Nhật Lệ. Anster (thảo luận) 05:55, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bãi biển Nhật Lệ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bãi biển Nhật Lệ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một điểm du lịch tại tỉnh Quảng Bình. Bài có tới 8 phiên bản ngôn ngữ khác nhưng bản viwiki chỉ có đúng 1 câu từ. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 05:31, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Có nhiều phiên bản Wikipedia khác, nhưng tôi thấy có 0 nguồn đạt chuẩn Wikipedia. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:19, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa 0 nổi bật. Nhiều phiên bản thì sơ sài, chất lượng quá tệ (đặc biệt là phiên bản etwiki và viwiki). Ayane 話す! 17:14, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Đồng tình như 2 ý kiến trên, tôi quyết định đổi phiếu. Mohammed Yussuf 10:34, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa và đổi hướng Theo tôi bài nên đổi hướng đến bài Sông Nhật Lệ giống ý kiến của IP 2001:EE0:4876:44F0:E14B:4F67:BBE4:50A3. 936001 WikipediaeTalk 12:22, ngày 19 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa và đổi hướng qua Sông Nhật Lệ#Bãi biển Nhật Lệ. Anster (thảo luận) 05:54, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ Nên mở rộng thêm từ bài bên enwiki. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 07:46, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bên enwiki trông thế nhưng cũng sơ sài lắm, văn phong thì như dở hơi. – 936001 WikipediaeTalk 13:08, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 06:25, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Thị Kim Chi [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài Pminh141thảo luận 04:37, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyễn Thị Kim Chi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thị Kim Chi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Biheo2812 (thảo luận) 03:00, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Thứ trưởng = 0 nổi bật. Bà này từng chỉ giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An mà thôi. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 07:54, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Thứ trưởng chưa có hoạt động nổi bật.  NewUniverse thảo luận 14:14, ngày 14 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane 話す! 13:21, ngày 15 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Thứ trưởng = xóa. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:18, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Chưa thoả quy định đnb. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 16:14, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 04:49, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lý Manh [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Pminh141thảo luận 04:42, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Lý Manh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Lý Manh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

CEO người Trung Quốc không rõ nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 02:58, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Chưa đủ nổi bật. Ayane 話す! 04:16, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Chả có thông tin gì nổi bật. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024! 07:47, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không nổi bật. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 10:05, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Chưa có thành tích gì nổi bật.  NewUniverse thảo luận 09:25, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:35, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 04:49, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kirat Bhattal [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa. Biheo2812 (thảo luận) 05:03, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
Kirat Bhattal (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kirat Bhattal" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ diễn viên người Ấn Độ sinh ra tại Liberia không rõ có vai chính gì nổi bật hay không, không có giải thưởng, đã ngừng đóng phim kể từ năm 2009 (nếu xem qua mục này). Cúp bóng đá châu Á 2023 ⚽️🇶🇦🇨🇳🇹🇯🇱🇧🇭🇲🇺🇿🇸🇾🇮🇳🇮🇷🇦🇪🇭🇰🇵🇸🇯🇵🇮🇩🇮🇶🇻🇳🇰🇷🇲🇾🇯🇴🇧🇭🇸🇦🇹🇭🇰🇬🇴🇲 01:58, ngày 6 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Chưa thấy gì nổi bật. Ayane 話す! 10:07, ngày 17 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Không nổi bật. Pminh141thảo luận 18:26, ngày 18 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Tôi có tra trên Google thì nguồn báo chính thống gần nhất nhắc đến chủ thể này đã được 10 năm rồi, từ đám cưới của cô này với Gaurav Kapur, không tham gia bất kỳ bộ phim nào trong thời gian gần đây, không có vai diễn nổi bật, không có giải thưởng. Mohammed Yussuf 09:14, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Theo Mohammed07102007 thì tôi nghĩ chủ thể này chỉ tạm chấp nhận là đủ nổi bật trước khi ngừng đóng phim. Bây giờ thì không. Anster (thảo luận) 15:05, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Không nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 05:02, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!Lưu trữ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]