Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Trang khóa di chuyển
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc trong 1 tuần.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 3 năm 2023", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.Tháng 3 năm 2023[sửa | sửa mã nguồn]

Benjamín Benítez [sửa | sửa mã nguồn]

Benjamín Benítez (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Benjamín Benítez" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên Mỹ không rõ độ nổi bật. Bài bên enwiki cũng có biển đnb. Sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt.  孝儀純皇后 討論 04:40, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Anuchit Sapanpong [sửa | sửa mã nguồn]

Anuchit Sapanpong (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Anuchit Sapanpong" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ca sĩ, diễn viên người Thái Lan không rõ độ nổi bật. Bài chỉ có một nguồn của MyDramaList.  孝儀純皇后 討論 04:39, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đi qua ngày biển động [sửa | sửa mã nguồn]

Đi qua ngày biển động (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đi qua ngày biển động" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình không rõ độ nổi bật. Phim nhận được 2 đề cử của HTV Awards.  孝儀純皇后 討論 04:36, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Duyên trầu cau [sửa | sửa mã nguồn]

Duyên trầu cau (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Duyên trầu cau" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình không rõ độ nổi bật.  孝儀純皇后 討論 04:35, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Sân bay An Giang [sửa | sửa mã nguồn]

Sân bay An Giang (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sân bay An Giang" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một dự án sân bay đã bị hủy và không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 00:46, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Song ca cùng thần tượng [sửa | sửa mã nguồn]

Song ca cùng thần tượng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Song ca cùng thần tượng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Chương trình truyền hình trên VTV được phát sóng từ năm 2009 đến năm 2021 không rõ độ nổi bật và không nguồn.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 13:23, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Trường Đại học Đại Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Trường Đại học Đại Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trường Đại học Đại Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một trường Đại học tư thục đa ngành tại Hà Nội  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 13:22, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách cấu trúc cao nhất Việt Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Khánh Snake (thảo luận) 05:25, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Danh sách cấu trúc cao nhất Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Danh sách cấu trúc cao nhất Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Danh sách về cấu trúc cao nhất tại Việt Nam không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:14, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không thấy gì nổi bật. I So bad 11:21, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Danh sách có ý nghĩa tham khảo, nghiên cứu về công trình xây dựng mà con người tạo ra (ở đây là VN), danh sách này hơi hẹp, nó ko chứa các tòa nhà cao tầng, nhưng vẫn nổi bật. Đây cũng chỉ là danh sách chung, chứ ko đi vào chi tiết viết quá nhiều bài viết về từng cấu trúc nên cũng ko nhất thiết tranh cãi về độ nổi bật của từng cấu trúc, chỉ đơn giản đây là danh sách mà thôi, cho thấy chiều cao, cho thấy tương quan độ cao của chúng. Những người quan tâm nghiên cứu về đô thị, xã hội học, và du lịch,...có thể tham khảo để tìm một ý nghĩa nào đó. nó vẫn có giá trị - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 12:25, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Giữ Danh sách có giá trị tham khảo, danh sách cũng thể hiện hơn 130 chủ thể con có chiều cao hơn 100m và có 16 chủ thể có bài riêng, nếu so sánh với danh sách các tòa nhà cao nhất thì trên 10 tòa nhà cao trên 100m hoặc có từ 2 chủ thể có bài riêng đã đủ nổi bật thì một danh sách cả một quốc gia với hơn 100 cấu trúc như thế này có thể cân nhắc giữ lại.--Pk.over (thảo luận) 11:30, ngày 14 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Giữ Danh sách đủ nổi bật (nhiều chủ thể đã có bài riêng), mang tính tham khảo về những công trình không phải là toà nhà, có đủ thông tin phù hợp liên quan nên danh sách này xứng đáng được giữ lại - RHD-45 (˳˘ ɜ˘)˳ ~♬♪♫ 11:17, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Giữ Đồng ý với ý kiến của Pk.over. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 06:39, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Giữ Bài viết này có tính tham khảo, so sánh giữa các công trình. Nhiều công trình đề cập đến trong bài đảm bảo độ nổi bật. Do vậy nên tôi nghĩ nên giữ bài viết này lại. - ABAL1412 (thảo luận) 10:55 ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)
 6. Giữ Như trên. Khánh Snake (thảo luận) 05:25, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Nguyễn Thị Sáu [sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Thị Sáu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Thị Sáu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Vợ của Thủ tướng Phan Văn Khải, một nhân vật chưa rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:10, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Bài có ít thông tin về sự nghiệp của bà, có thể hợp nhất vào bài Phan Văn Khải. Biheo2812 Thảo luận! 06:21, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Tsukihime: A piece of blue glass moon [sửa | sửa mã nguồn]

Tsukihime: A piece of blue glass moon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tsukihime: A piece of blue glass moon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một light novel/game(?) Nhật Bản được phát hành vào năm 2021 không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:08, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Thông tin sơ sài, không chứng minh được độ nổi bật.I So bad 11:23, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ nhanh Bài viết tuy ít nội dung (vì do bên fandom đã có bài viết này với nội dung đầy đủ, xem: [1]) nhưng có nhiều nguồn nói đến.  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 15:27, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Sao mình thấy trong trang fandom đấy cũng chỉ có 2-3 nguồn tạm chấp nhận thôi nhỉ? Thậm chí còn dẫn nguồn ngược lại từ Wikipedia tiếng Nhật? –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 17:39, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Vì đó là bài sơ khai, và tôi nghĩ những bài viết trên trang fandom ấy cũng cần đến nguồn từ một trang trong Wikipedia. –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 16:38, ngày 14 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Bên đó cần đến nguồn từ một trang Wikipedia hay không là theo quy định bên đó. Nhưng Wikipedia không sử dụng các trang thông tin mở để làm tư liệu. Bạn từng bảo ở trên bài viết đó "nội dung đầy đủ" rồi giờ lại bảo "bài sơ khai" thì là sao nhỉ? –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 01:39, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @KhanhCN Defender1st Minh Bạn nên bổ sung các giải thưởng, thành tích của nó để chứng minh đnb, chứ đừng lấy dẫn chứng từ bên Fandom qua. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 01:42, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Còn chả biết đây là light novel hay game nữa. Thông tin thấy lung tung. Mà ở bên fandom thì lại là visual novel? [2] Better WikiTalkContribs 14:12, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đây là game. Thật ra trong lúc tạo bài tôi hay nhầm lẫn giữa hai loại tiểu thuyết light novelvisual novel, một người dùng ẩn danh đã sửa lại (phiên bản 69794373 của 2001:EE0:4877:4990:7DB7:4408:B223:3FC) –  ☀DefenderTienMinh☽  (thảo luận) 19:18, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hạnh phúc máu [sửa | sửa mã nguồn]

Hạnh phúc máu (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hạnh phúc máu" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh Việt Nam năm 2022 không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:05, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Phim có đón nhận và quá trình sản xuất. Được cho là phim điện ảnh xuất sắc năm 2022. Biheo2812 Thảo luận! 06:17, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Phim này có mấy báo bình luận nhưng chủ yếu là không tích cực. DangTungDuong (thảo luận) 07:39, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Trường (nhà văn) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài Khánh Snake (thảo luận) 03:13, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyễn Trường (nhà văn) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Trường (nhà văn)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhà văn không rõ nổi bật Khánh Snake (thảo luận) 01:33, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Chất lượng kém, không nổi bật. Nhac Ny Talk to me ♥ 15:18, ngày 14 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Chất lượng kém, không nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 13:00, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Chất lượng kém, không nổi bật. Better WikiTalkContribs 13:37, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Bài trình bày kém, ngoài ra không có giải thưởng nổi bật. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 14:45, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Đã là bài clk, không nổi bật mà lại còn chỉ tạo thông tin cá nhân bằng ô bảng chứ không hề biết tạo infobox.  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆  REPLY 14:53, ngày 15 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Xóa Như các ý kiến trên Biheo2812 Thảo luận! 08:19, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Xóa Trông bài như một cái bảng giới thiệu nhân vật trong chương trình truyền hình vậy, chất lượng kém. RHD-45 (˳˘ ɜ˘)˳ ~♬♪♫ 11:21, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8. Xóa Bài viết thiếu quá nhiều thông tin về nhân vật này, bố cục kém, không có nổi một cái infobox. Chưa kể tác giả nhìn chung cũng không quá nổi bật. - ABAL1412 (thảo luận) 17:04, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

HLTV [sửa | sửa mã nguồn]

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
HLTV (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "HLTV" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trang web không rõ độ nổi bật, bài 15 nguồn thì nguồn sơ cấp chiếm 14 cái. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:04, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không nổi bật. I So bad 11:24, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đại học Anh Quốc Việt Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Đại học Anh Quốc Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đại học Anh Quốc Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trường đại học quốc tế chưa rõ độ nổi bật.  孝儀純皇后 討論 15:03, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 11:25, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa ko thấy thông tin cho thấy mức độ hoạt động và phát triển của nó, ko nguồn tra cứu - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 12:28, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Minkyeung (ca sĩ) [sửa | sửa mã nguồn]

Minkyeung (ca sĩ) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Minkyeung (ca sĩ)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ Hàn Quốc không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 13:13, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không có hoạt động cá nhân nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 00:24, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Đây là thành viên của nhóm PRISTIN với những bài nhạc hàng chục triệu lượt xem. Do đó, tôi nghĩ ca sĩ này đủ độ nổi bật. ABAL1412 (thảo luận) 18:03, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Tonight (bài hát của Jin) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá bài. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 14:41, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tonight (bài hát của Jin) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tonight (bài hát của Jin)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bài hát không nguồn, không đón nhận và giải thưởng Biheo2812 Thảo luận! 13:11, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Bài viết không nguồn, không có thông tin cho thấy bài hát này nổi bật. Khanh ♪ Nguyen 13:17, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Bài viết quá ngắn, không có bất kì một nguồn hay dẫn chứng nào. Bài viết cũng không nêu được độ nổi bật của bài nhạc. ABAL1412 (thảo luận) 17:45, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Không có gì nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 00:28, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Không nguồn dẫn chứng độ nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 03:25, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Bài viết không nguồn. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 14:41, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 14:59, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

WorldEdit [sửa | sửa mã nguồn]

WorldEdit (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "WorldEdit" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Công cụ chỉnh sửa trò chơi không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 13:10, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Sân vận động Đà Lạt [sửa | sửa mã nguồn]

Sân vận động Đà Lạt (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Sân vận động Đà Lạt" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Sân vận động ở Đà Lạt với sức chứa 20.000 chỗ Biheo2812 Thảo luận! 13:05, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Tôi nghĩ bài viết đủ nổi bật, xung quanh sân vận động này còn có bê bối "8 năm chưa xây xong". Đồng thời, đây cũng là sân vận động lớn nhất Lâm Đồng và được cho là "đẹp nhất Tây Nguyên" (Nguồn). Bài này viết hoàn tất thì ứng cử BCB cũng được. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 19:11, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Bạn có thể tham gia cải thiện bài, lúc đó sẽ có thể thêm nhiều người cân nhắc cho phiếu giữ. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 06:51, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE Chắc tôi đợi biểu quyết xong sẽ mở rộng, chứ nếu không sau đó bị đưa 5 phiếu xóa thì phí công quá. :"(((  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 06:15, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Khangdora2809 bạn viết thêm 1 vài câu nổi bật rồi để 1 chú thích là có thể kéo dài thời gian. đây là 1 cách trì hoãn, rồi bạn muốn phát triển bài lúc nào cũng được mà - trọng phú khinh bần (Thảo luận) 06:39, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Giữ Sân vận động này cũng từng có những sự kiện diễn ra như  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰  đã nói ở trên, vấn đề đặt ra ở đây là bài này có đủ nguồn hay không, cho nên, trước hết thì bài này không nên bị xoá. Phát ở Nghệ An – 3️⃣7️⃣ Thảo luận 16:33, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 •  Ý kiến Sân vận động này cũng có độ nổi bật nhất định mà nhỉ, là sân vận động lớn của Đà Lạt. Nhưng chắc chắn cần soạn bài thêm. RHD-45 (˳˘ ɜ˘)˳ ~♬♪♫ 11:19, ngày 12 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

FINKL (Fin.K.L digital single) [sửa | sửa mã nguồn]

FINKL (Fin.K.L digital single) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "FINKL (Fin.K.L digital single)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đĩa đơn của nhóm Fin.K.L Biheo2812 Thảo luận! 13:01, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 •  Ý kiến Nên thêm những thông tin về vị trí trên bảng xếp hạng, số lượt xem, lượt thích,... để đảm bảo tiêu chí nổi bật của Wikipedia. ABAL1412 (thảo luận) 17:52, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Minh Trang (diễn viên sinh 1995) [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Biheo2812 Thảo luận! 00:20, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nguyễn Minh Trang (diễn viên sinh 1995) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Minh Trang (diễn viên sinh 1995)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Diễn viên người Việt Nam không rõ độ nổi bật, chưa có thành tích hay giải thưởng.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 18:59, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Diễn viên chủ yếu đóng vai nhỏ. Những phim vai chính không thực sự nổi bật. Bản thân diễn viên chưa có thành tựu. DangTungDuong (thảo luận) 07:35, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Xóa Như trên. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:06, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Xóa Sự nghiệp vẫn chưa có gì đáng chú ý. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 11:22, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Xóa Như trên. Khánh Snake (thảo luận) 06:08, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Xóa Không nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 00:19, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 00:23, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vẻ đẹp vượt Thời gian [sửa | sửa mã nguồn]

Vẻ đẹp vượt Thời gian (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vẻ đẹp vượt Thời gian" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một danh hiệu hoa hậu không rõ độ nổi bật.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 18:39, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Xóa Không nổi bật. --Better WikiTalkContribs 10:39, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam [sửa | sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 06:01, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một chương trình truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật, không nguồn.  –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:03, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Chương trình thừa độ nổi bật. Đây là format để tìm ra những thí sinh dự thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:48, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Giữ Tôi thấy chương trình đã qua 3 mùa và cũng có ý nghĩa nhất định (tìm ra thí sinh Hoa hậu hoàn vũ VN). Đây thực ra là format gameshow truyền hình, nên xét đnb theo hướng đó. DangTungDuong (thảo luận) 07:30, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Giữ Như trên. Khánh Snake (thảo luận) 16:02, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Giữ Đủ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 00:14, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Giữ Chương trình hoa hậu đủ độ nổi bật. Tuy nhiên cần phải biên tập lại và bổ sung nguồn. –  𝓚𝓱𝓪𝓷𝓰 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 05:59, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Mình nghĩ nên hợp nhất bài này với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khanh ♪ Nguyen 17:55, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Không phù hợp nếu hợp nhất. Hợp nhất vô thì bài sẽ bị rối. Bài Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hiện giờ nhìn đang súc tích và ổn áp. Hợp nhất vô thành tạp nham ngay. Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là chương trình chọn ra các thí sinh để vô vòng chung kết. Vô tới vòng chung kết thì lại là cuộc thi khác. Ví dụ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là vòng chung kết, còn vòng Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là chương trình trước đó. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:05, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Checkmark Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 06:06, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ký ức mong manh [sửa | sửa mã nguồn]

Ký ức mong manh (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ký ức mong manh" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Việt Nam không rõ độ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:34, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Phim chiếu khung giờ đẹp và đạt giải Mai vàng cho Nữ diễn viên chính. DangTungDuong (thảo luận) 06:27, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Giữ Như trên. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:12, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Giữ Như trên. Khánh Snake (thảo luận) 01:49, ngày 11 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Xương rồng trên cát [sửa | sửa mã nguồn]

Xương rồng trên cát (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Xương rồng trên cát" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim Việt Nam không rõ nổi bật Biheo2812 Thảo luận! 11:50, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Xóa Không đủ nổi bật. Nguyenmy2302 (thảo luận) 16:04, ngày 2 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1. Xóa Phim không nổi bật, giải HTV Awards do cá nhân diễn viên nhận thì đã ngừng tổ chức. Khanh ♪ Nguyen 18:02, ngày 7 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Xóa Không đủ nổi bật. Khánh Snake (thảo luận) 13:37, ngày 8 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Xin đảo lại lá phiếu, đây được công nhận là một trong những tác phẩm đánh dấu sự lột xác của Đại Nghĩa và đem về cho anh giải HTV Awards với vai diễn trong phim. Nguyenmy2302 (thảo luận) 19:55, ngày 9 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Nhờ bạn check lại, hình như phim này Đại Nghĩa chỉ đạt giải HTV Awards mà thôi? – DangTungDuong (thảo luận) 07:32, ngày 17 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

Núi Cài [sửa | sửa mã nguồn]

Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Núi Cài (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Núi Cài" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Ngọn núi ở Hà Tĩnh Biheo2812 Thảo luận! 11:48, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Giữ Thực thể địa lý được đặt tên. Tra Google Books thấy có kha khá sách có nhắc tới đó chứ. Đại Việt quốc (thảo luận) 23:02, ngày 3 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

An Lạc Truyện [sửa | sửa mã nguồn]

An Lạc Truyện (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "An Lạc Truyện" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình Trung Quốc năm 2021 Biheo2812 Thảo luận! 11:39, ngày 1 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa[sửa | sửa mã nguồn]

Giữ[sửa | sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa | sửa mã nguồn]

 1.  Ý kiến Phim chưa chiếu. ~ Yappa ~ (thảo luận) 04:29, ngày 13 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lưu trữ[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]