Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Dung phi Nhậm thị (lần 2)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dung phi Nhậm thị [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xoá với kết quả 5 phiếu xoá, 0 giữ. ...D (thảo luận) 20:29, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Dung phi Nhậm thị (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Dung phi Nhậm thị" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhân vật là phi tần của Minh Hy Tông không rõ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:14, ngày 1 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

  1. Symbol delete vote.svg Xóa Bài chỉ có duy nhất 1 đề mục và auto 0 nguồn. 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕖𝕟 𝕃. ℂ𝕠𝕟𝕘𝕣𝕒𝕥𝕖𝕤 𝓽𝓪𝓵𝓴 03:36, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  2. Symbol delete vote.svg Xóa Tiểu sử nhân vật ở Wiki Trung Quốc và Baike sơ khai, không rõ nguồn .polishcatsmybeloved 03:38, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  3. Symbol speedy delete.svg Xóa nhanh 0 nguồn uy tín. BlueVictor 11:54, ngày 20 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  4. Symbol delete vote.svg Xóa Thiếu nguồn chứng minh độ nổi bật. I am ITalk! 02:03, ngày 23 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  5. Symbol delete vote.svg Xóa Không nguồn = xoá nhanh. ...D (thảo luận) 20:27, ngày 24 tháng 6 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Giữ[sửa mã nguồn]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!