Wikipedia:Biểu tượng cảm xúc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Viết tắt

Dưới đây là một số biểu tượng cảm xúc (emoticon) để bạn có thể dùng trên trang thành viên hoặc thảo luận. Bạn có thể dễ dàng chép và dán chúng để sử dụng.

Confused.png [[Hình:Confused.png|16px]]
Cry.png [[Hình:Cry.png|16px]]
Lightbulb.png [[Hình:Lightbulb.png|16px]]
Sad.png [[Hình:Sad.png|16px]]
Shade.png [[Hình:Shade.png|16px]]
Smile.png [[Hình:Smile.png|16px]]
Blush.png [[Hình:Blush.png|16px]]
Smile eye.png [[Hình:Smile_eye.png|16px]]
Teeth.png [[Hình:Teeth.png|16px]]
Tongue.png [[Hình:Tongue.png|16px]]
Wink.png [[Hình:Wink.png|16px]]
Face-wink.svg [[Hình:Face-wink.svg|20px]]
Face-surprise.svg [[Hình:Face-surprise.svg|20px]]
Face-grin.svg [[Hình:Face-grin.svg|20px]]
Face-devil-grin.svg [[Hình:Face-devil-grin.svg|20px]]
Face-kiss.svg [[Hình:Face-kiss.svg|20px]]
Face-smile-big.svg [[Hình:Face-smile-big.svg|20px]]
Face-crying.svg [[Hình:Face-crying.svg|20px]]
Face-glasses.svg [[Hình:Face-glasses.svg|20px]]
Face-angel.svg [[Hình:Face-angel.svg|20px]]
Shocked-tpvgames.gif [[Hình:shocked-tpvgames.gif|20px]]
Smile-tpvgames.gif [[Hình:Smile-tpvgames.gif|20px]]
[[Hình:Cry-tpvgames.gif|20px]]
Confused-tpvgames.png [[Hình:Confused-tpvgames.gif|20px]]
Sad-tpvgames.gif [[Hình:Sad-tpvgames.gif|20px]]
Misc-tpvgames.gif [[Hình:Misc-tpvgames.gif|20px]]
  ☺  ☻