Wikipedia:Biểu tượng cảm xúc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là một số biểu tượng cảm xúc để bạn có thể dùng trên trang thành viên hoặc thảo luận. Bạn có thể dễ dàng chép và dán chúng để sử dụng.

Hình ảnh
Confused.png [[Tập tin:Confused.png|20px]]
Cry.png [[Tập tin:Cry.png|20px]]
Lightbulb.png [[Tập tin:Lightbulb.png|20px]]
Sad.png [[Tập tin:Sad.png|20px]]
Shade.png [[Tập tin:Shade.png|20px]]
Smile.png [[Tập tin:Smile.png|20px]]
[[Tập|20px]]
Smile eye.png [[Tập tin:Smile_eye.png|20px]]
Teeth.png [[Tập tin:Teeth.png|20px]]
Tongue.png [[Tập tin:Tongue.png|20px]]
Wink.png [[Tập tin:Wink.png|20px]]
Face-wink.svg [[Tập tin:Face-wink.svg|20px]]
Face-surprise.svg [[Tập tin:Face-surprise.svg|20px]]
Face-grin.svg [[Tập tin:Face-grin.svg|20px]]
Face-devil-grin.svg [[Tập tin:Face-devil-grin.svg|20px]]
Face-kiss.svg [[Tập tin:Face-kiss.svg|20px]]
Face-smile.svg [[Tập tin:Face-smile.svg|20px]]
Face-smile-big.svg [[Tập tin:Face-smile-big.svg|20px]]
Face-crying.svg [[Tập tin:Face-crying.svg|20px]]
Face-glasses.svg [[Tập tin:Face-glasses.svg|20px]]
Face-angel.svg [[Tập tin:Face-angel.svg|20px]]
718smiley.svg [[Tập tin:718smiley.svg|20px]]
Sert - dead smile.svg [[Tập tin:Sert - dead smile.svg|20px]]
Shocked-tpvgames.gif [[Tập tin:shocked-tpvgames.gif|20px]]
Smile-tpvgames.gif [[Tập tin:Smile-tpvgames.gif|20px]]
Confused-tpvgames.gif [[Tập tin:Confused-tpvgames.gif|20px]]
Sad-tpvgames.gif [[Tập tin:Sad-tpvgames.gif|20px]]
Misc-tpvgames.gif [[Tập tin:Misc-tpvgames.gif|20px]]
<font size="+3">☺</font>
<font size="+3">☻</font>
  <font size="+3">☹</font>