Wikipedia:Chuyển đổi giấy phép hình ảnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Việc cập nhật giấy phép đã chuyển Wikipedia từ việc được phát hành theo GFDL sang cấp phép kép theo cả GFDL lẫn Creative Commons CC-BY-SA 3.0.

Là một phần của sự chuyển đổi này, bất kỳ hình ảnh nào được cấp phép theo GFDL và thỏa mãn một số điều kiện được liệt kê bên dưới cũng có thể được cấp phép kép. Việc này sẽ được thực hiện qua vài bước. Đầu tiên, một tiêu bản thông báo sẽ được thêm mỗi thẻ quyền GFDL để gây chú ý về sự thay đổi này liên kết đến trang này để giải thích các điều kiện. Sau đó, tất cả các hình ảnh GFDL hiện thời sẽ người và bot sắp xếp để tách những hình ảnh mà chúng ta có thể tái cấp phép ra khỏi các hình ảnh không được.

Các tiêu chí tái cấp phép tập tin[sửa | sửa mã nguồn]

Để có thể tái cấp phép, một tập tin phải thỏa mãn các điều kiện sau (đã được ghi trong GFDL 1.3, tiết đoạn 11):

  1. Phải được cấp phép theo GFDL 1.3 (bao gồm cả "GFDL 1.2 và các phiên bản mới hơn", không tính "GFDL 1.2 và không phiên bản nào khác").
  2. Phải không được đánh dấu là có bất kỳ "văn bản bìa" hay "phần bất biến".
  3. Phải được tải lên Wikipedia hoặc một dự án Wikimedia nào khác trước ngày 1 tháng 8 năm 2009.
  4. Nếu nó được tải lên đầu tiên theo GFDL ở nơi nào khác bên ngoài một dự án Wikimedia, nó phải đã được tải lên Wikipedia hoặc một dự án Wikimedia nào khác trước ngày 1 tháng 11 năm 2008.

Bất kỳ tập tin nào thỏa mãn các điều kiện trên cũng có thể được sử dụng theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons {{cc-by-sa-3.0}} từ ngày 29 tháng 6 năm 2009.

Quá trình tái cấp phép tập tin[sửa | sửa mã nguồn]

Để quản lý quá trình tái cấp phép tập tin, một hệ thống tiêu bản {{chuyển đổi giấy phép}} đã được tạo ra và nhúng vào cuối mỗi thẻ quyền GFDL. Ngoài ra, các thẻ quyền GFDL đã được thay đổi để chấp một thông số khác có dạng "chuyển đổi=từ khóa" trong đó từ khóa là một trong các giá trị được mô tả phía dưới và sẽ báo cho tiêu bản chuyển đổi giấy phép nên làm những gì.

Không thông số
(thiết lập mặc định)
Sẽ hiện lên một thông báo nói rằng hình ảnh GFDL có thể được tái cấp phép nếu chúng thỏa mãn các tiêu chí được mô tả ở trên. Hình sẽ được thêm vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
tái cấp phép Nếu hình ảnh chắc chắn là đủ điều kiện để tái cấp phép, thêm từ khóa này (ví dụ {{gfdl|chuyển đổi=tái cấp phép}}) để tự động chèn thẻ cc-by-sa-3.0 vào sau thẻ GFDL. Hình sẽ được thêm vào Thể loại:Đã hoàn tất chuyển đổi giấy phép.
không thỏa mãn Nếu hình ảnh là chắc chắn không thỏa mãn tái cấp phép, thêm từ khóa này (ví dụ {{gfdl|migration=không thỏa mãn}}) để tự động đánh dấu hình đó sẽ được loại ra và xóa thông báo. Hình sẽ được thêm vào Thể loại:Không thõa mãn chuyển đổi giấy phép.
trùng lắp Nếu hình đó đã có thẻ quyền CC-BY-3.0 hoặc CC-BY-SA-3.0 rồi, hãy sử dụng từ khóa này để chỉ ra rằng việc tái cấp phép sẽ bị trùng lặp. Hình sẽ được thêm vào Thể loại:Trùng lắp chuyển đổi giấy phép.
cần xem lại Nếu bạn đã nhìn thấy một hình, và không thể quyết định là nó có thỏa mãn các tiêu chí hay không, hãy dùng từ khóa này để đánh dấu là nó cần phải được xem thêm. Nó cũng sẽ được bot xem lại sử dụng nếu nó không thể xếp hình ảnh tự động. Hình sẽ được thêm vào Thể loại:Cần xem lại chuyển đổi giấy phép.
không đổi Đây là thể loại đặc biệt, được mô tả phía dưới, là dành cho những chủ sở hữu bản quyền nào không muốn tái cấp phép hình ảnh của họ. Hình sẽ được thêm vào Category:Không tham gia chuyển đổi giấy phép.

Ghi chú: thông số chuyển đổi cũng có thể truyền qua hộp {{self}}, ví dụ Bản mẫu:Tl3, và các tiêu bản GFDL khác như {{gfdl-self|chuyển đổi=tái cấp phép}}.

Người sở hữu bản quyền[sửa | sửa mã nguồn]

Bạn được khuyến khích tự cấp phép kép tác phẩm của mình. Bạn có thể làm vậy bất cứ lúc nào bằng một trong các cách sau:

  • thêm thẻ {{cc-by-sa-3.0}} vào trang mô tả hình ảnh và thay đổi thẻ quyền GFDL thành {{gfdl|chuyển đổi=trùng lắp}}
    HOẶC
  • thay thế thẻ quyền GFDL hiện tại bằng {{gfdl|chuyển đổi=tái cấp phép}} và nó sẽ tự động chèn thẻ quyền CC-BY-SA vào sau thẻ GFDL.

Chú ý rằng thậm chí nếu bạn không phải là người sở hữu bản quyền, chúng tôi vẫn hoan nghênh bạn đánh giá hình ảnh dựa trên các tiêu chí ở phần trên và đánh dấu là tái cấp phép được ở chỗ nào thích hợp.

Điều khoản không đổi[sửa | sửa mã nguồn]

Do sự tôn trọng một nhóm những đóng góp viên cho Wikimedia đã cực lực phản đối việc tái cấp phép, và có tính đến việc các tập tin hình ảnh được tải lên sau ngày 1 tháng 8 năm 2009 vẫn được phép chỉ là GFDL, Foundation vẫn cho phép những người sở hữu bản quyền các tập tin GFDL được quyền không chấp nhận thay đổi tái cấp phép nếu họ yêu cầu công khai. Nếu một ai đó chọn điều này, tiêu bản CC-BY-SA sẽ không được thêm vào. Tùy chọn này không được Foundation khuyến khích vì nó hạn chế sự sử dụng và sẵn có của nội dung tự do.