Wikipedia:Dùng lại nội dung của Wikipedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Viết tắt
Quyền tác giả của Wikipedia
Quy định
Quy định về quyền tác giả
Quy định về vi phạm bản quyền
Dùng lại nội dung của Wikipedia
Nguyên văn Giấy phép GFDL
Hướng dẫn
Nội dung thuộc phạm vi công cộng
Nội dung không tự do
Mục lục thông tin bản quyền
Quyền sở hữu
Nghi ngờ vi phạm bản quyền
Các vấn đề bản quyền
Tài nguyên
Trợ giúp chung
Hỗ trợ bản quyền
Các câu hỏi về bản quyền tập tin
Xin cấp phép từ bên thứ ba
Thẻ quyền cho hình ảnh
Hiến các tài liệu có bản quyền
Trang này dùng những ai muốn đưa nội dung của Wikipedia vào tác phẩm của chính họ. Đối với những thành viên muốn được cấp phép dùng tác phẩm của người khác tại Wikipedia, xin hãy xem Xin cấp phép bản quyền.

Có nhiều người sử dụng lại nội dung của Wikipedia, và chúng tôi hoan nghênh việc này. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Wikipedia trong sách/bài báo/trang web hoặc bất kỳ hình thức xuất bản nào khác của bạn, bạn cứ tự nhiên, tuy nhiên bạn phải tuân theo GFDL.

GFDL[sửa mã nguồn]

Nội dung văn bản trong Wikipedia được phát hành cho cộng đồng dưới Giấy phép Văn bản Tự do GNU (GFDL). Toàn văn của giấy phép này có tại Wikipedia:Nguyên văn Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.

Cho phép sao chép, phân phối, và/hoặc sửa đổi tài liệu dưới những điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc mới hơn của Tổ chức Phần mềm Tự do; trừ những phần bất biến, văn bản bìa trước hoặc văn bản bìa sau.
Một bản sao giấy phép này nằm ở đề mục có tên "Giấy phép Tài liệu Tự do GNU".
Nội dung tại Wikipedia tuân theo lời phủ nhận.

Nguyên văn tiếng Anh của GFDL là tài liệu đi kèm hợp pháp duy nhất; kèm theo đó là lời diễn giải GFDL của chúng tôi: các quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng và người viết bài.

Sao y bản chính[sửa mã nguồn]

Nếu bạn chỉ đơn giản là sao chép toàn bộ bài viết Wikipedia, bạn phải tuân theo đề mục số 2 của GFDL về sao y bản chính, như đã thảo luận tại Wikipedia:Sao y bản chính.

Phiên bản có chỉnh sửa[sửa mã nguồn]

Nếu bạn tạo ra một bản phái sinh bằng cách thay đổi hoặc thêm nội dung, bạn được đòi hỏi phải làm những điều sau đây:

  • đến lượt tài liệu của bạn cũng phải được cấp phép dưới GFDL,
  • bạn phải ghi công tác giả của bài viết (mục 4B), và
  • bạn phải cung cấp đường dẫn đến "bản sao chưa sửa đổi" của tài liệu (mục 4J). ("Bản sao chưa sửa đổi" của bài viết Wikipedia là bất kỳ định dạng nào mà chúng tôi cung cấp, gồm có mã nguồn wiki, trang web bằng html, nội dung feed bằng xml, v.v.)

Bạn cũng có thể thực hiện một phần hai nghĩa vụ cuối bằng cách cung cấp một đường dẫn trực tiếp đến bài viết Wikipedia lưu trữ tại trang web này vào một nơi dễ thấy. Bạn cũng cần cung cấp đường dẫn đến bản chưa sửa đổi của văn bản mới. Tuy nhiên, xin hãy chú ý rằng Tổ chức Wikmedia không đảm bảo duy trì thông tin tác giả và một bản chưa sửa đổi của bài viết. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp thông tin tác giả và một bản chưa sửa đổi này kèm với tác phẩm phái sinh của bạn.

Thông báo mẫu[sửa mã nguồn]

Một thông báo mẫu, đối với một bài viết sử dụng bài Điện ảnh Việt Nam, có thể được ghi như sau:

Bài viết này được cấp phép theo <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">Giấy phép Tài liệu Tự do GNU</a>. Nó sử dụng tài liệu từ <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Điện_ảnh_Việt_Nam">bài viết "Điện ảnh Việt Nam" của Wikipedia</a>.

("Điện ảnh Việt Nam" và đường dẫn URL Wikipedia dĩ nhiên phải được thay thế đúng đắn, và bạn nên thay đường dẫn http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html để nó chỉ đến bản sao bên trong của nguyên văn GFDL trong máy chủ của bạn.)

Một cách khác là bạn có thể phân phối bản sao "Điện ảnh Việt Nam" đi kèm với bản sao GFDL (như diễn tả trong nguyên văn) và danh sách ít nhất năm (hoặc tất cả nếu ít hơn năm) tác giả chủ yếu ở tiêu đề trang (hoặc đầu văn bản). Công cụ Thống kê lịch sử trang (chỉ có tiếng Anh và tiếng Đức) có thể giúp bạn xác định tác giả chủ yếu.

"Thông báo mẫu" khác có thể dựa trên một thông báo có tính thông tin hơn mà chỉ dài hơn một ít như được dùng (và rất dễ dùng, vì nó là một tiêu bản rất ngắn) trên Wikia. Xem ví dụ sử dụng nó tại http://fisherymanagement.wikia.com/wiki/Template_talk:Taxobox_begin

Tài liệu sử dụng hợp lý và các yêu cầu đặc biệt[sửa mã nguồn]

Tất cả văn bản Wikipedia nguyên gốc được phân phối dưới GFDL. Thỉnh thoảng, những bài viết trên Wikipedia bao gồm cả hình ảnh, âm thanh, hoặc đoạn trích văn bản được dùng theo thuyết "sử dụng hợp lý" theo luật Bản quyền Hoa Kỳ. Chúng tôi ưu tiên cho những tài liệu mang giấy phép tự do (libre) nhất (như GFDL hay phạm vi công cộng). Nhưng trong những trường hợp không tồn tại những hình ảnh/âm thanh như vậy, thì những hình ảnh sử dụng hợp lý cũng chấp nhận được (cho đến khi hình ảnh tự do xuất hiện).

Trong trường hợp đó, tài liệu nên được xác định là một nguồn liên kết ngoài (trên trang mô tả hình, hoặc trang lịch sử, một cách thích hợp). Vì "sử dụng hợp lý" là rất cụ thể cho từng lần sử dụng mà bạn đang thấy, tốt nhất là bạn mô tả cơ sở sử dụng hợp lý cho mỗi lần sử dụng đó hoặc bằng văn bản ẩn đi trong bài viết hoặc trên trang mô tả hình. Hãy nhớ rằng những gì là sử dụng hợp lý tại Wikipedia có thể không được xem là sử dụng hợp lý cho cách dùng mà bạn dự kiến sẽ dùng nhưng trong bối cảnh khác.

Ví dụ, nếu chúng tôi có một hình theo sử dụng hợp lý, bạn phải đảm bảo rằng việc bạn sử dụng bài viết cũng thỏa mãn sử dụng hợp lý (điều này có thể không đúng nếu bạn đang dùng bài viết Wikipedia với mục đích thương mại, điều được giấy phép GFDL cho phép nhưng sử dụng hợp lý thì lại không cho sử dụng thương mại). Những người dùng lại hình ảnh từ Wikipedia ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng nên nhận thức rằng nó có thể sử dụng hợp lý rất tốt ở Hoa Kỳ nhưng có thể không tồn tại tại những bộ luật của nước khác. Phần lớn các quốc gia khác mới chỉ định nghĩa được tốt những ngoại lệ để sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không được gán một giấy phép rõ ràng. Ở các nước Thịnh vượng chung, có một xử sự hợp lý. Những nước theo Công ước Berne cũng có những ngoại lệ tương tự cho những trường hợp được định nghĩa hẹp hơn. Những trích đoạn ngắn từ những tác phẩm có bản quyền được cho phép, miễn là bạn ghi công lại nguồn một cách đúng đắn. Những ngoại lệ khác có thể tồn tại phụ thuộc hoàn toàn vào luật pháp của quốc gia sở tại của bạn.

Wikipedia có sử dụng một số nội dung văn bản theo những giấy phép tương thích với GFDL nhưng có thể đòi hỏi những điều khoản bổ sung mà chúng tôi không đòi hỏi trong văn bản Wikipedia gốc (ví dụ như phải bao gồm Những phần bất biến, văn bản bìa trước, hoặc bìa sau). Khi sử dụng những tài liệu như thế này, bạn phải sao chép y hệt những phần bất biến đó.

Chúng tôi cố gắng hết mình để xác định nguồn gốc và giấy phép của tất cả các tập tin phương tiện như hình ảnh hay âm thanh được dùng trong các bài viết bách khoa của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các tập tin phương tiện đều được ghi chính xác: nếu một trang nô tả hình ảnh nói rằng hình đó là nằm ở phạm vi công cộng, bạn vẫn nên tự kiểm tra lại xem lời tuyên bố đó có đúng hay không và tự quyết định xem việc bạn sử dụng hình ảnh đó là đúng đắn với luật pháp mà bạn đang tuân theo. Wikipedia chủ yếu tuân theo theo luật Hoa Kỳ; những người dùng lại bên ngoài Hoa Kỳ nên ý thức rằng họ phải tuân theo luật pháp của nước họ, mà hầu như chắc chắn khác biệt. Những hình ảnh được phát hành dưới GFDL hoặc một trong các Giấy phép Creative Commons gần như chắc chắn không gây ra vấn đề nào, vì những giấy phép này là rất cụ thể với những điều khoản chính xác trên toàn cầu. Những hình thuộc phạm vi công cộng có thể cần phải được đánh giá lại bởi người sử dụng lại nó vì nó phụ thuộc vào luật bản quyền của quốc gia mà tác phẩm đó thuộc phạm vi công cộng. Không có sự đảm bảo rằng thứ gì thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng đều thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia của bạn.

Xem thêm[sửa mã nguồn]