Wikipedia:Dự án/Kinh Thánh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dự án Thánh Kinh là một trong những tiểu dự án nhằm viết một loạt bài liên hệ đến Thánh Kinh. Dự án dự định chia làm nhiều giai đoạn:

  1. Viết những bài giới thiệu các sách trong Cựu ƯớcTân Ước.
  2. Xin phép phổ biến những bản dịch Kinh Thánh mới nhất trong tiếng Việt.
  3. Viết những bài giải thích các khái niệm trong Thánh Kinh.
  4. Viết những bài phân tích các đề tài trong Thánh Kinh.

Danh sách bài[sửa | sửa mã nguồn]

Xin xem tiêu bản các sách Tân Ước bên cạnh để biết các bài cần cho giai đoạn 1 của tiểu dự án.

Danh sách thành viên[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là những thành viên góp phần vào tiểu dự án này. Nếu bạn muốn tham gia, xin ghi tên và đóng góp.

Tiêu chuẩn bài[sửa | sửa mã nguồn]

Các bài viết về Thánh Kinh trong Wikipedia tiếng Anh rất phong phú. Trước mắt, chúng ta sẽ dịch các bài đó.

Bố cục của các bài trong tiểu dự án này dự định như sau:

  • Phần đầu là một giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm
  • Bố cục của sách
  • Nội dung chính của sách
  • Tác giả của sách
  • Trong quá khứ, tên gọi của các nhân vật trong Thánh Kinh được dịch khác nhau, nên ghi lại đầy đủ các phiên âm khác nhau; nếu không, xin dùng tên trong tiếng Anh.
  • Ngoài việc dịch, nếu được, nên thêm những chi tiết liên hệ, phù hợp cho đọc giả người Việt.

Mong nhận được đóng góp thiện chí của các bạn.