Wikipedia:Dự án/Userbox

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chào mừng bạn đến với Dự án Userbox
Dự án Userbox là một dự án của Wikipedia, được thành lập nhằm mục đích tạo và mở rộng các hộp thành viên (userbox) trên Wikipedia tiếng Việt. Các thành viên tham gia dự án sẽ tạo các userbox mới, phân loại các userbox đã có và thảo luận các userbox cần có. Nếu bạn muốn tham gia, hãy đăng ký ngay dưới này. Nếu bạn có ý kiến hay đóng góp, xin hãy cứ nêu ra. Cảm ơn vì đóng góp của các bạn!
Mục tiêu
   [sửa]    
 1. Tổ chức lại các userbox (sắp xếp thể loại, ...)
 2. Tổ chức lại các thể loại userbox (không cần thiết thì xóa bớt, ...)
 3. Tạo mới userbox và sắp xếp chúng vào các thể loại tương ứng.
Hướng dẫn
   [sửa]    

Xin xem bài hướng dẫn tại Wikipedia:Userbox

Thành viên
   [sửa]    

Bạn hãy ghi danh bằng cách thêm # ~~~ vào dưới cùng bài này:

 1. fr talk
 2. TrLP nhắn tin 04:33, ngày 9 tháng 12 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Stevele998 (thảo luận) 04:02, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 16:17, ngày 9 tháng 5 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. phjtieudoc 05:33, ngày 28 tháng 9 năm 2017 (UTC)
 6. Ioe2015 05:41, ngày 2 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. jan Win
 8. Justice,ScienceandFree(talk)
 9.  Đ Ô N G - M I N H  A♥ 02:27, ngày 3 tháng 1 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 10. [WT L] thảo luận 02:15, ngày 21 tháng 3 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 11. Keo010122talk to me 05:08, ngày 27 tháng 6 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
 12. Glenn the Reluctant Hero (discussion here)
 13. HaThanhPhuoc ✉️
 14. STAIDCONTEXT (thảo luận)
 15. TARGET6tidiemNhắn gửi ✉ 05:34, ngày 24 tháng 9 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
 16. Bảo An 8976
 17. BLACKPINKIn your area 14:21, ngày 17 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bản mẫu
   [sửa]    

{{Thành_viên_Dự_án_Userbox}} sẽ cho:

Thành viên này tham gia
Dự án Userbox.

{{Ub}} sẽ cho:

Thành viên này tham gia Dự án Userbox.
WikiProject này nhằm mục đích tổ chức, mở rộng và cải tiến tất cả userbox trong Wikipedia . Chúng tôi muốn tạo điều kiện dễ dàng cho người dùng tự tạo và tìm kiếm người khác cũng như tạo ra một tiêu chuẩn cho tất cả các userbox, bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu và các tiêu chuẩn hình ảnh.

{{Dự án Userbox}} sẽ cho: