Wikipedia:Dự án/Userbox/Hoàng đạo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Kết quả Người dùng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Aries}}
Aries.svg Thành viên này thuộc cung Bạch Dương.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Taurus}}
Taurus.svg Thành viên này thuộc cung Kim Ngưu.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Gemini}}
Gemini.svg Thành viên này thuộc cung Song Tử.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Cancer}}
Cancer.svg Thành viên này thuộc cung Cự Giải.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Leo}}
Leo.svg Thành viên này thuộc cung Sư Tử.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Virgo}}
Virgo.svg Thành viên này thuộc cung Xử Nữ.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Libra}}
Libra.svg Thành viên này thuộc cung Thiên Bình.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Scorpio}}
Scorpio.svg Thành viên này thuộc cung Thiên Yết.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Sagittarius}}
Sagittarius.svg Thành viên này thuộc cung Nhân Mã.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Capricorn}}
Capricorn.svg Thành viên này thuộc cung Ma Kết.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Aquarius}}
Aquarius.svg Thành viên này thuộc cung Bảo Bình.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Zodiac:Pisces}}
Pisces.svg Thành viên này thuộc cung Song Ngư.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Fire Sign}}
Alchemy fire symbol.svg Thành viên này có Dấu hiệu của lửa.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Air Sign}}
Alchemy air symbol.svg Thành viên này có Dấu hiệu của gió.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Earth Sign}}
Alchemy earth symbol.svg Thành viên này có Dấu hiệu của đất.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Water Sign}}
Alchemy water symbol.svg Thành viên này có Dấu hiệu của nước.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/RatZodiac}}
Rat.svg Thành viên này được sinh vào năm .
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/OxZodiac}}
Ox.svg Thânh viên này sinh vào năm Sửu. Sửu
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/TigerZodiac}}
Tiger.svg Thành viên này sinh vào năm Dần. Dần
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/RabbitZodiac}}
Rabbit.svg Thành viên này sinh vào năm Mẹo. Mẹo
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/DragonZodiac}}
Dragon.svg Thành viên này sinh vào năm Thìn. Thìn
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/SnakeZodiac}}
Snake.svg Thành viên này sinh vào năm Tỵ. Tỵ
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/HorseZodiac}}
Horse.svg Thành viên này sinh vào năm Ngọ. Ngọ
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/GoatZodiac}}
Goat.svg Thành viên này sinh vào năm Mùi. Mùi
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/MonkeyZodiac}}
Monkey 2.svg Thành viên này sinh vào năm Thân. Thân
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/ChickenZodiac}}
Rooster.svg Thành viên này sinh vào năm Dậu. Dậu
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/DogZodiac}}
Dog 2.svg Thành viên này sinh vào năm Tuất. Tuất
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/BoarZodiac}}
Boar.svg Thành viên này sinh vào năm Hợi. Hợi
Xem trang nhúng

Xem thêm[sửa mã nguồn]