Bước tới nội dung

Wikipedia:Dự án/Userbox/Tôn giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên quan tâm tới tôn giáo}}
Thành viên này quan tâm tới tôn giáo.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Phật tử}}
Thành viên này theo Đạo Phật.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên này yêu thích Phật giáo}}
Thành viên này yêu thích Phật giáo.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Cơ Đốc nhân}}
Thành viên này là tín hữu
Kitô giáo.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Công giáo}}
Thành viên này là một
tín hữu Công giáo
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên theo đạo Cao Đài}}
Thành viên này là 1 tín đồ của đạo Cao Đài.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Thần đạo}}
Thành viên này theo đạo Shinto.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên vô thần}}
Thành viên này không tin vào
thần thánh.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên không có tôn giáo}}
Thành viên này không theo
bất kỳ tôn giáo nào.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên bất khả tri}}
Thành viên này có quan điểm bất khả tri trong tôn giáo.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên đạo Phật giáo Hoà Hảo}}
Thành viên theo đạo Phật giáo Hòa Hảo .
Xem trang nhúng