Wikipedia:Dự án/Userbox/Thời gian

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ngày giờ[sửa | sửa mã nguồn]

Kết quả Người dùng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/template:nowatch}}
Thành viên này còn chẳng thèm mang theo đồng hồ đeo tay vì thời gian có tính tuơng đối.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/DayName}}
ngàyHôm nay là Chủ nhật.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Date}}
Hôm nay là ngày 1 tháng 10 2023.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User time}}
Bây giờ đang là 20:09:49 UTC.
Xem trang nhúng

Năm nhuận[sửa | sửa mã nguồn]

Kết quả Người dùng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY}}
{{{1}}}
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|Thg2}}
Thg2
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|Feb}}
Feb
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|fév}}
fév
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|фев}}
фев
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|النوار}}
النوار
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User Hates LY|二月}}
二月
29
Thành viên này ghét
năm nhuận.
Xem trang nhúng

Đồng hồ[sửa | sửa mã nguồn]

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Digital clock}}
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Đồng hồ chứa lịch và thông số Wikipedia}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Đồng hồ}}
UTC date and time:
Chủ nhật
tháng 10
3:09 am UTC
Xem trang nhúng
Kết quả Người dùng
{{Thành viên:A/TVQK}}
Thành viên này muốn được trở về quá khứ
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/infuture}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sống về đêm}}
Thành viên này sống về đêm.
Xem trang nhúng