Wikipedia:Dự án/Userbox/Tiêu bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

{{Dự án Userbox}} sẽ cho:


{{Thành_viên_Dự_án_Userbox}} sẽ cho:

Crystal kthememgr.svg Thành viên này tham gia
Dự án Userbox.

{{Ub}} sẽ cho:

Thành viên này tham gia Dự án Userbox. Crystal kthememgr.svg
WikiProject này nhằm mục đích tổ chức, mở rộng và cải tiến tất cả userbox trong Wikipedia . Chúng tôi muốn tạo điều kiện dễ dàng cho người dùng tự tạo và tìm kiếm người khác cũng như tạo ra một tiêu chuẩn cho tất cả các userbox, bao gồm tiêu chuẩn toàn cầu và các tiêu chuẩn hình ảnh.