Wikipedia:Danh sách chọn lọc/2022/Tuần 32

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Danh sách chọn lọc năm 2022
Fleche-defaut-gauche.png Tuần 31 Tuần 33 Fleche-defaut-droite.png
Album Back to Bedlam của James Blunt đã là album bán chạy nhất trong thập niên 2000 tại Anh Quốc, với 3.04 triệu bản.

UK Albums Chart là bảng xếp hạng biên tập bởi Official Charts Company nhằm tính toán kết quả những album bán chạy nhất tại Anh Quốc. Đến hết thập niên 2000, một bảng xếp hạng được biên tập bởi Official Charts Company nhằm đưa ra các album bán chạy nhất trong khoảng thời gian 10 năm tại Anh Quốc. Danh hiệu này thuộc về James Blunt với album đầu tay Back to Bedlam phát hành năm 2004. Kể từ năm 2005, bảng xếp hạng được tính dựa trên cả lượng đĩa CD lẫn album kĩ thuật số, dựa trên điều kiện nếu album đó phải được phát hành trên cả hai định dạng trên. Năm 2007, điều luật thay đổi cho bất kì album nào chỉ cần có lượng tải về đủ lớn, không phân biệt các bản sao có sẵn, là có thể được tính vào bảng xếp hạng mà không cần tính đến lượng đĩa CD bán ra là ít hay nhiều. [ Đọc tiếp ]