Wikipedia:Danh sách hộp thông tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là danh sách tất cả các trang trong không gian tên giả 'Hộp thông tin', ngoại trừ các trang con. Các bản mẫu đã chuyển hướng và đã xóa sẽ bị xóa khỏi danh sách này. Các bản mẫu không được chấp nhận phải được đánh dấu như vậy. 'Giữ ô' bên cạnh tên của bản mẫu cho biết rằng bản mẫu hiện đang bị xóa hoặc hợp nhất, vì vậy không nên tạo phiên bản mới. Lồng nhau cho biết hộp thông tin đang bao bọc. Các bản mẫu có hơn 10.000 nhúng được khuyến khích. Hộp thông tin cho tiểu sử thể thao được liệt kê dưới vận động viên thể thao. Giải thưởng thể thao nằm trong phần giải thưởng.

Xem Wikipedia:Hợp nhất hộp thông tin để biết lý do tại sao đôi khi chúng ta hợp nhất các hộp thông tin.

Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Arts and culture Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Health and fitness Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/History and events Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Mathematics and abstraction Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Person Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Place Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Religion and belief Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Science and nature Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Society and social science Wikipedia:Danh sách hộp thông tin/Technology and applied science

Shimming[sửa | sửa mã nguồn]

Các hộp thông tin trong phần này hoạt động bằng cách lấp đầy các tham số thành các tham số được sử dụng bởi một hộp thông tin khác, thường để dịch tất cả các tham số khi bản mẫu được sao chép từ Wikipedia bằng ngôn ngữ khác. Các bản mẫu này phải luôn luôn được thay thế và số nhúng của chúng phải luôn bằng không.

Để đảm bảo rằng điều này xảy ra, hãy đưa {{substituted|auto=yes}} vào tài liệu của họ. Xem thêm Thể loại:Bản mẫu trình nhập hộp thông tin

Bản mẫu cha mẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Chúng được sử dụng để tạo các hộp thông tin khác:

Sử dụng nội bộ[sửa | sửa mã nguồn]

Những điều này sẽ không xuất hiện trong không gian bài viết:

Không phải hộp thông tin[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu con[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc dù tên của chúng, đây không phải là hộp thông tin, nhưng được sử dụng trong hộp thông tin:

Dọn dẹp[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu để dọn dẹp được liên quan đến hộp thông tin:

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu được sử dụng trong tài liệu hộp thông tin

Pre-filled[sửa | sửa mã nguồn]

Phần này liệt kê các hộp thông tin không được tham số hóa và do đó không thể tái sử dụng. Thông thường, điều này được thực hiện trong đó một hộp thông tin quá lớn hoặc nếu nó cần được sao chép trên một số trang.

Chưa sắp xếp[sửa | sửa mã nguồn]

Các bản mẫu trong phần này, nếu có, nên được di chuyển đến phần thích hợp bất cứ khi nào có thể.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]