Wikipedia:Giải thưởng phục vụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Giải thưởng phục vụ là một cách đơn giản để công nhận trình độ đóng góp của biên tập viên dựa trên hai điểm chuẩn: số đóng góp của biên tập viên cho Wikipedia tiếng Việt và thời gian từ lúc đăng kí tài khoản. Một học giả đã miêu tả lược đồ giải thưởng phục vụ của Wikipedia như là một hình thức tự trao thưởng.[1] Chúng cũng có thể được coi là một cột mốc "tự động".

Giải thưởng này không giống với những giải thưởng khác vốn được một biên tập viên trao tặng cho người khác để đánh giá cao người đó; nó được thiết kế để tặng cho chính bạn, mặc dù nó cũng có thể được trao cho bởi bên thứ hai. Điều này có được nhờ vào tổng số thời gian đăng kí và số sửa đổi, một cách hoàn toàn máy móc. Không có quá trình nào trong việc nhận giải thưởng; bản chỉ cần xác định cấp độ mà bạn được hưởng rồi hiển thị nó ở trang thành viên. Điển hình thì, các yêu cầu về thời gian và số sửa đổi phải được thoả mãn trước khi xem xét bản thân cỏ đủ tư cách cho mỗi cấp giải hay không.

Xin hãy nhớ rằng cả số lượt sử đổi và thời gian từ lúc tạo tài khoản đều không phải là một chỉ số tốt về chất lượng đóng góp hay khả năng ngoại giao của một biên tập viên. Do đó, giải thưởng dịch vụ không chỉ ra bất kỳ mức độ thẩm quyền nào; các biên tập viên "bậc thầy" không được trao nhiều quyền hơn thông qua giải thưởng này hơn các biên tập viên "mới vào nghề".

Mức độ khen thưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]

Yêu cầu[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng sau đây liệt kê các yêu cầu cho từng cấp độ giải thưởng. Cả hai khoảng thời gian và tổng số sửa đổi phải được đáp ứng cho mỗi cấp độ giải thưởng.

Cấp Giải thưởng Giải thưởng thay thế Số sửa đổi tối thiểu Thời gian gia nhập
1 BTV đã đăng kí Người ký kết 1 1 ngày
2 BTV mới vào nghề Tân thủ 200 1 tháng
3 BTV Sơ cấp Novato 1 000 3 tháng
4 BTV Nghiệp dư Grognard 2 000 6 tháng
5 BTV Trung cấp Grognard Extraordinaire 4 000 1 năm
6 BTV Kinh nghiệm Grognard Mirabilaire 6 000 1.5 năm
7 BTV Kỳ cựu Tutnum 8 000 2 năm
8 BTV Kỳ cựu II Grand Tutnum 12 000 2.5 năm
9 BTV Kỳ cựu III Most Perfect Tutnum 16 000 3 năm
10 BTV Kỳ cựu IV Tutnum of the Encyclopedia 20 000 3.5 năm
11 BTV Thâm niên Labutnum 24 000 4 năm
12 BTV Thâm niên II Most Pluperfect Labutnum 28 500 4.5 năm
13 BTV Thâm niên III Labutnum of the Encyclopedia 33 000 5 năm
14 BTV Thượng cấp Illustrious Looshpah 42 000 6 năm
15 BTV Thượng cấp II Auspicious Looshpah 51 000 7 năm
16 BTV Thượng cấp III Most Plusquamperfect Looshpah Laureate 60 000 8 năm
17 BTV Thượng cấp IV Looshpah Laureate of the Encyclopedia 78 000 10 năm
18 BTV Bô lão Lord High Togneme Vicarus 96 000 12 năm
19 BTV Bô lão Thượng cấp Lord High Togneme Laureate 114 000 14 năm
20 BTV Tiên Khởi Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia 132 000 16 năm
21 BTV Tiên Khởi Thượng cấp Supreme Gom, the Most Exalted Togneme of the Encyclopedia 150 000 18 năm
22 BTV Tiên Khởi Tối thượng Cardinal Gom, the August Togneme of the Encyclopedia 175 000 20 năm
23 BTV Thông thái Ephoros of the Encyclopedia 205 000 22 năm

Giải thích các yêu cầu[sửa | sửa mã nguồn]

Hình, hộp thành viên và biểu tượng góc trên[sửa | sửa mã nguồn]

BTV đã đăng kí (hay Người ký kết)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV đã đăng kí
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV đã đăng kí}}
Thành viên này là Biên tập viên đã đăng kí và được quyền trưng bày Cuộn chữ ký này.
{{Người đã đăng kí}}
Thành viên này là
Biên tập viên đã đăng kí
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV đã đăng kí}}
Thành viên này là Biên tập viên đã đăng kí và được quyền trưng bày Cuộn chữ ký này.
{{Hộp thành viên Người ký kết}}
Biên tập viên đã đăng kí
Biên tập viên đã đăng kí
{{Ruy băng BTV đã đăng kí}}


[[File:Editorrib01.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV đã đăng kí

{{Hình trên cùng góc phải BTV đã đăng kí}}
Yêu cầu:
 • 1 sửa đổi và
 • 1 ngày phục vụ

Incremental service award Ruy băng are also available, starting at 50 sửa đổi và 8 ngày phục vụ.

BTV mới vào nghề (hay Tân thủ)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV mới vào nghề
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV mới vào nghề}}
Thành viên này là BTV mới vào nghề và được quyền trưng bày Cuốn sách đầu tiên của Wikipedia.
{{Tân thủ}}
Thành viên này là
Biên tập viên mới vào nghề
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV mới vào nghề}}
Thành viên này là BTV mới vào nghề và được quyền trưng bày Cuốn sách đầu tiên của Wikipedia.
{{Hộp thành viên Tân thủ}}
Biên tập viên mới
Biên tập viên mới
{{Ruy băng BTV mới vào nghề}}


[[File:Editorrib02.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV mới vào nghề

{{Hình trên cùng góc phải BTV mới vào nghề}}
Yêu cầu:
 • 200 sửa đổi và
 • 1 tháng phục vụ

Incremental service award Ruy băng are also available, starting at 400 sửa đổi và 1 month 15 ngày phục vụ.

BTV sơ cấp (hay Novato)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV sơ cấp
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV sơ cấp}}
Thành viên này là BTV sơ cấp và được quyền trưng bày Sách truyện hình của Wikipedia.
{{Novato}}
Thành viên này là
Biên tập viên sơ cấp
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV sơ cấp}}
Thành viên này là BTV sơ cấp và được quyền trưng bày Sách truyện hình của Wikipedia.
{{Hộp thành viên Novato}}
Biên tập viên Sơ cấp
Biên tập viên Sơ cấp
{{Ruy băng BTV sơ cấp}}


[[File:Editorrib03.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV sơ cấp

{{Hình trên cùng góc phải BTV sơ cấp}}
Yêu cầu:
 • 1,000 sửa đổi và
 • 3 tháng phục vụ

Incremental service award Ruy băng are also available, starting at 1,250 sửa đổi và 3 months 23 ngày phục vụ.

BTV nghiệp dư (hay Grognard)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV nghiệp dư
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV nghiệp dư}}
Thành viên này là Biên tập viên nghiệp dư và được quyền trưng bày Cuốn sách nhỏ màu đỏ của Wikipedia.
{{Grognard}}

Thành viên này là
Biên tập viên nghiệp dư
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV nghiệp dư}}
Thành viên này là BTV nghiệp dư và được quyền trưng bày Cuốn sách nhỏ màu đỏ của Wikipedia.
{{Hộp thành viên Grognard}}
Biên tập viên Nghiệp dư
Biên tập viên Nghiệp dư
{{Ruy băng BTV nghiệp dư}}


[[File:Editorrib04.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV nghiệp dư

{{Hình trên cùng góc phải BTV nghiệp dư}}
Yêu cầu:
 • 2,000 sửa đổi và
 • 6 tháng phục vụ

Giải thưởng phục vụ gia tăng ruy băng cũng có sẵn, bắt đầu từ 2.500 sửa đổi và 7 tháng 15 ngày phục vụ.

BTV trung cấp (hay Grognard Extraordinaire)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV trung cấp
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV trung cấp}}
Thành viên này là BTV trung cấp và được quyền trưng bày Phiên bản bỏ túi áo của Wikipedia.
{{Grognard II}}
Thành viên này là
Biên tập viên trung cấp
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV trung cấp}}
Thành viên này là BTV trung cấp và được quyền trưng bày Phiên bản bỏ túi áo của Wikipedia.
{{Hộp thành viên Grognard II}}
Biên tập viên Trung cấp
Biên tập viên Trung cấp
{{Ruy băng BTV trung cấp}}


[[File:Editorrib05.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV trung cấp

{{Hình trên cùng góc phải BTV trung cấp}}
Yêu cầu:
 • 4,000 sửa đổi và
 • 1 năm phục vụ

Incremental service award Ruy băng are also available, starting at 4,500 sửa đổi và 13 months 15 ngày phục vụ.

BTV Kinh nghiệm (hay Grognard Mirabilaire)[sửa | sửa mã nguồn]

"BTV Kinh nghiệm, được tặng thưởng vì đã đăng ký ít nhất 1,5 năm và thực hiện ít nhất 6.000 lần sửa đổi"
Thành viên này là BTV Kinh nghiệm
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV Kinh nghiệm}}
Thành viên này là BTV Kinh nghiệm và được quyền trưng bày Phiên bản đầu tiên của Wikipedia năm 1937.
{{Grognard III}}
Thành viên này là
Biên tập viên Kinh nghiệm
và được quyền trưng bày Huân chương phục vụ này.
{{Hộp thành viên BTV Kinh nghiệm}}
Thành viên này là BTV Kinh nghiệm và được quyền trưng bày Phiên bản đầu tiên của Wikipedia năm 1937.
{{Hộp thành viên Grognard III}}
Biên tập viên Kinh nghiệm
Biên tập viên Kinh nghiệm
{{Ruy băng BTV Kinh nghiệm}}


[[File:Editorrib06.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Kinh nghiệm

{{Hình trên cùng góc phải BTV Kinh nghiệm}}
Yêu cầu:
 • 6,000 sửa đổi và
 • 1.5 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu (hay Tutnum)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Kỳ cựu
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV sắt.
{{BTV Kỳ cựu}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu và được quyền trưng bày Sách tri thức.
{{Tutnum}}
Thành viên này là
Biên tập viên Kỳ cựu
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên sắt.
{{Hộp thành viên BTV Kỳ cựu}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu và được quyền trưng bày Sách tri thức.
{{Hộp thành viên Tutnum}}
Biên tập viên Kỳ cựu I
Biên tập viên Kỳ cựu I
{{Ruy băng BTV Kỳ cựu}}


[[File:Editorrib07.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu

{{Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu}}
Yêu cầu:
 • 8,000 sửa đổi và
 • 2 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu II (hay Grand Tutnum)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Kỳ cựu II
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV đồng.
{{BTV Kỳ cựu II}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu II và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà Phê.
{{Tutnum II}}
Thành viên này là
Biên tập viên Kỳ cựu II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên đồng.
{{Hộp thành viên BTV Kỳ cựu II}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu II và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê.
{{Hộp thành viên Tutnum II}}
Biên tập viên Kỳ cựu II
Biên tập viên Kỳ cựu II
{{Ruy băng BTV Kỳ cựu II}}


[[File:Editorrib08.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu II

{{Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu II}}
Yêu cầu:
 • 12,000 sửa đổi và
 • 2.5 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu III (hay Most Perfect Tutnum)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Kỳ cựu III
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV bạc.
{{BTV Kỳ cựu III}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu III và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà Phê Và Vết đốt Thuốc Lá.
{{Tutnum III}}
Thành viên này là
Biên tập viên Kỳ cựu III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên bạc.
{{Hộp thành viên BTV Kỳ cựu III}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu III và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê và Vết đốt Thuốc lá.
{{Hộp thành viên Tutnum III}}
Biên tập viên Kỳ cựu III
Biên tập viên Kỳ cựu III
{{Ruy băng BTV Kỳ cựu III}}


[[File:Editorrib09.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu III

{{Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu III}}
Yêu cầu:
 • 16,000 sửa đổi và
 • 3 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu IV (hay Tutnum of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Kỳ cựu IV
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV vàng.
{{BTV Kỳ cựu IV}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu IV và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà Phê, Vết đốt Thuốc lá và Cây bút chì gãy bị nhai.
{{Tutnum IV}}
Thành viên này là
Biên tập viên Kỳ cựu IV
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên vàng.
{{Hộp thành viên BTV Kỳ cựu IV}}
Thành viên này là BTV Kỳ cựu IV và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá và Cây bút chì gãy bị nhai.
{{Hộp thành viên Tutnum IV}}
Biên tập viên Kỳ cựu IV
Biên tập viên Kỳ cựu IV
{{Ruy băng BTV Kỳ cựu IV}}


[[File:Editorrib10.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu IV

{{Hình trên cùng góc phải BTV Kỳ cựu IV}}
Yêu cầu:
 • 20,000 sửa đổi và
 • 3.5 năm phục vụ

BTV Thâm niên (hay Labutnum)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thâm niên
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên}}
Thành viên này là BTV Thâm niên và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá, Cây bút chì gãy bị nhai và Giấy ghi chú.
{{Labutnum}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thâm niên
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Rhodi.
{{Hộp thành viên BTV Thâm niên}}
Thành viên này là BTV Thâm niên và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá, Cây bút chì gãy bị nhai và Giấy ghi chú.
{{Hộp thành viên Labutnum}}
Biên tập viên Thâm niên
Biên tập viên Thâm niên
{{Ruy băng BTV Thâm niên}}


[[File:Editorrib11.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên}}
Yêu cầu:
 • 24,000 sửa đổi và
 • 4 năm phục vụ

BTV Thâm niên II (hay Most Pluperfect Labutnum)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thâm niên II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên II}}
Thành viên này là BTV Thâm niên II và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá, Cây bút chì gãy bị nhai, Giấy ghi chú và Đánh dấu trang.
{{Labutnum II}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thâm niên II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Rhodi.
{{Hộp thành viên BTV Thâm niên II}}
Thành viên này là BTV Thâm niên II và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá, Cây bút chì gãy bị nhai, Giấy ghi chú và Đánh dấu trang.
{{Hộp thành viên Labutnum II}}
Biên tập viên Thâm niên II
Biên tập viên Thâm niên II
{{Ruy băng BTV Thâm niên II}}


[[File:Editorrib12.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên II

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên II}}
Yêu cầu:
 • 28,500 sửa đổi và
 • 4.5 năm phục vụ

BTV Thâm niên III (hay Labutnum of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thâm niên III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên III}}
Thành viên này là BTV Thâm niên III và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc llá, Cây bút chì gãy bị nhai, Giấy ghi chú, Đánh dấu trang và Ghi chú từ Jimbo.
{{Labutnum III}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thâm niên III

và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Rhodi.
{{Hộp thành viên BTV Thâm niên III}}
Thành viên này là BTV Thâm niên III và được quyền trưng bày Sách tri thức với Vết ố của Cốc cà phê, Vết đốt Thuốc lá, Cây bút chì gãy bị nhai, Giấy ghi chú, Đánh dấu trang và Ghi chú từ Jimbo.
{{Hộp thành viên Labutnum III}}
Biên tập viên Thâm niên III
Biên tập viên Thâm niên III
{{Ruy băng BTV Thâm niên III}}


[[File:Editorrib13.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên III

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thâm niên III}}
Yêu cầu:
 • 33,000 sửa đổi và
 • 5 năm phục vụ

BTV Thượng cấp (hay Illustrious Looshpah)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thượng cấp
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV bạch kim.
{{BTV Thượng cấp}}
Thành viên này làn BTV Thượng cấp và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức.
{{Looshpah}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thượng cấp
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên bạch kim.
{{Hộp thành viên BTV Thượng cấp}}
Thành viên này làn BTV Thượng cấp và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức.
{{Hộp thành viên Looshpah}}
Biên tập viên Thượng cấp
Biên tập viên Thượng cấp
{{Ruy băng BTV Thượng cấp}}


[[File:Editorrib14.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp}}
Yêu cầu:
 • 42,000 sửa đổi và
 • 6 năm phục vụ

BTV Thượng cấp II (hay Auspicious Looshpah)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thượng cấp II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV bạch kim.
{{BTV Thượng cấp II}}
Thành viên này làn BTV Thượng cấp II và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức kèm Phụ lục Bí mật.
{{Looshpah II}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thượng cấp II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên bạch kim.
{{Hộp thành viên BTV Thượng cấp II}}
Thành viên này làn BTV Thượng cấp II và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức kèm Phụ lục Bí mật.
{{Hộp thành viên Looshpah II}}
Biên tập viên Thượng cấp II
Biên tập viên Thượng cấp II
{{Ruy băng BTV Thượng cấp II}}


[[File:Editorrib15.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp II

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp II}}
Yêu cầu:
 • 51,000 sửa đổi và
 • 7 năm phục vụ

BTV Thượng cấp III (hay Most Plusquamperfect Looshpah Laureate)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thượng cấp III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Đá cóc.
{{BTV Thượng cấp III}}
Thành viên này là BTV Thượng cấp III và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức kèm Phụ lục Bí mật và Tờ giấy Errata.
{{Looshpah III}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thượng cấp III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Đá cóc.
{{Hộp thành viên BTV Thượng cấp III}}
Thành viên này là BTV Thượng cấp III và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức kèm Phụ lục Bí mật và Tờ giấy Errata.
{{Hộp thành viên Looshpah III}}
Biên tập viên Thượng cấp III
Biên tập viên Thượng cấp III
{{Ruy băng BTV Thượng cấp III}}


[[File:Editorrib16.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp III

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp III}}
Yêu cầu:
 • 60,000 sửa đổi và
 • 8 năm phục vụ

BTV Thượng cấp IV (hay Looshpah Laureate of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thượng cấp IV
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Orichalcum.
{{BTV Thượng cấp IV}}
Thành viên này là BTV Thượng cấp IV và được quyền trưng bày Sách Mọi Kiến Thứ kèm Phụ lục Bí mật và Tờ giấy Errata Và Chữ ký Tác giả.
{{Looshpah IV}}
Thành viên này là
Biên tập viên Thượng cấp IV
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Orichalcum.
{{Hộp thành viên BTV Thượng cấp IV}}
Thành viên này là BTV Thượng cấp IV và được quyền trưng bày Sách Mọi Kiến Thứ kèm Phụ lục Bí mật và Tờ giấy Errata Và Chữ ký Tác giả.
{{Hộp thành viên Looshpah IV}}
Biên tập viên Thượng cấp IV
Biên tập viên Thượng cấp IV
{{Ruy băng BTV Thượng cấp IV}}


[[File:Editorrib17.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp IV

{{Hình trên cùng góc phải BTV Thượng cấp IV}}
Yêu cầu:
 • 78,000 sửa đổi và
 • 10 năm phục vụ

BTV Bô lão (hay Lord High Togneme Vicarus)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Bô lão
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Đá giả kim
với siêu sao Neutroni.
{{BTV Bô lão}}
Thành viên này là BTV Bô lão và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức: Tái bản lần thứ 2.
{{Togneme}}
Thành viên này là
Biên tập viên Bô lão
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Đá giả kim
với siêu sao Neutroni.
{{Hộp thành viên BTV Bô lão}}
Thành viên này là BTV Bô lão và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức: Tái bản lần thứ 2.
{{Hộp thành viên Togneme}}
Biên tập viên Bô lão
Biên tập viên Bô lão
{{Ruy băng BTV Bô lão}}


[[File:Editorrib18.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Bô lão

{{Hình trên cùng góc phải BTV Bô lão}}
Yêu cầu:
 • 96,000 sửa đổi và
 • 12 năm phục vụ

BTV Bô lão Thượng cấp (hay Lord High Togneme Laureate)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Bô lão
Thượng cấp

và được quyền trưng bày
Ngôi sao BVT Mithril
với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Bô lão Thượng cấp}}
Thành viên này là BTV Bô lão Thượng cấp và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức: Tái bản lần thứ 3 và đính kèm mã vạch thư viện.
{{Togneme II}}
Thành viên này là
Biên tập viên Bô lão Thượng cấp
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Mithril
với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{Hộp thành viên BTV Bô lão Thượng cấp}}
Thành viên này là BTV Bô lão Thượng cấp và được quyền trưng bày Sách của mọi Tri thức: Tái bản lần thứ 3 và đính kèm mã vạch thư viện.
{{Hộp thành viên Togneme II}}
Biên tập viên Bô lão Thượng cấp
Biên tập viên Bô lão Thượng cấp
{{Ruy băng BTV Bô lão Thượng cấp}}


[[File:Editorrib19.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Bô lão Thượng cấp

{{Hình trên cùng góc phải BTV Bô lão Thượng cấp}}
Yêu cầu:
 • 114,000 sửa đổi và
 • 14 năm phục vụ

BTV Tiên Khởi (hay Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Tiên Khởi và được quyền trưng bày Ngôi sao Unobtainium với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Tiên Khởi}}
Thành viên này là BTV Tiên Khởi và được quyền giữ sơ đồ tầng của Thư viện bách khoa toàn thư vĩ đại, bao gồm cả chìa khóa lối vào cổ xưa của nó.
{{Gom}}
Thành viên này là
Biên tập viên Tiên Khởi
và được quyền trưng bày
Ngôi sao Biên tập viên Unobtainium với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{Hộp thành viên BTV Tiên khởi}}
Thành viên này là BTV Tiên Khởi và được quyền giữ sơ đồ tầng của Thư viện bách khoa toàn thư vĩ đại, bao gồm cả chìa khóa lối vào cổ xưa của nó.
{{Hộp thành viên Gom}}
Biên tập viên Tiên Khởi
Biên tập viên Tiên Khởi
{{Ruy băng BTV Tiên khởi}}


[[File:Editorrib20.svg]]


Hình trên cùng góc phải BTV Tiên Khởi

{{Hình trên cùng góc phải BTV Tiên Khởi}}
Yêu cầu:
 • 132,000 sửa đổi và
 • 16 năm phục vụ

BTV Tiên Khởi Thượng cấp (hay Supreme Gom, the Most Exalted Togneme of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Tiên Khởi Thượng cấp
được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Duranium
với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Tiên Khởi Thượng cấp}}
Thành viên này là BTV Tiên Khởi Thượng cấp và được quyền giữ sơ đồ tầng của Thư viện bách khoa toàn thư vĩ đại, bao gồm cả ống đựng bìa cứng của nó.
{{Supreme Gom}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV Tiên Khởi Thượng cấp
{{Hộp thành viên BTV Tiên Khởi Thượng cấp}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Supreme Gom

{{Hộp thành viên Supreme Gom}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV Tiên Khởi Thượng cấp

{{Ruy băng BTV Tiên Khởi Thượng cấp}}[[File:Editorrib21.svg]]


Biểu trưng đầu trang BTV Tiên Khởi Thượng cấp

{{Biểu trưng đầu trang BTV Tiên Khởi Thượng cấp}}
Yêu cầu:
 • 150.000 sửa đổi và
 • 18 năm phục vụ

BTV Tiên Khởi Tối thượng (hay Cardinal Gom, the August Togneme of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Tiên Khởi Tối thượng
được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Meitnerium
với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Tiên Khởi Tối thượng}}
Thành viên này là BTV Tiên Khởi Tối thượng và được quyền giữ sơ đồ tầng của Thư viện bách khoa toàn thư vĩ đại, có chữ ký của Jimbo bằng bút dạ màu bạc và bao gồm cả ống đựng bìa cứng của nó.
{{Cardinal Gom}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV Tiên Khởi Tối thượng
{{Hộp thành viên BTV Tiên Khởi Tối thượng}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Cardinal Gom

{{Hộp thành viên Cardinal Gom}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV Tiên Khởi Tối thượng

{{Ruy băng BTVRuy băng Tiên Khởi Tối thượng}}[[File:Editorrib22.svg]]


Biểu trưng đầu trang BTV Tiên Khởi Tối thượng

{{Biểu trưng đầu trang BTV Tiên Khởi Tối thượng}}
Yêu cầu:
 • 175,000 sửa đổi và
 • 20 năm phục vụ

BTV Thông thái (hay Ephoros of the Encyclopedia)[sửa | sửa mã nguồn]

Thành viên này là
BTV Thông thái
được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Carbonadium
với siêu sao Strangelet.
{{BTV Thông thái}}
Thành viên này là BTV Thông thái và được quyền giữ sơ đồ tầng của Thư viện bách khoa toàn thư vĩ đại với kính lúp, chữ ký của Jimbo bằng bút dạ màu bạc và bao gồm cả ống đựng bìa cứng của nó.
{{Ephoros}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV Thông thái
{{Hộp thành viên BTV Thông thái}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Ephoros

{{Hộp thành viên Ephoros}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV Thông thái

{{Ruy băng BTV Thông thái}}[[File:Editorrib23.svg]]


Biểu trưng đầu trang BTV Thông thái

{{Biểu trưng đầu trang BTV Thông thái}}
Yêu cầu:
 • 205,000 sửa đổi và
 • 22 năm phục vụ

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Ashton, Daniel (3 tháng 1 năm 2011). “Awarding the self in Wikipedia: Identity work and the disclosure of knowledge”. First Monday. 16 (1). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2016.