Wikipedia:Liên lạc/Báo chí

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Độc giả
Cách phản hồi về vấn đề trong bài viết, hoặc tìm thêm thông tin.

Chủ thể của bài viết
Vấn đề trong bài viết về chính bạn, công ty của bạn hoặc người mà bạn thay mặt.

Cấp phép
Cách sao chép thông tin từ Wikipedia, đóng góp nội dung của chính bạn, hoặc phản hồi về việc sử dụng trái phép nội dung của bạn.

Nhà hảo tâm
Tìm hiểu về quy trình, cách thức quyên góp tài chính, và thông tin về cách mà khoản quyên góp của bạn được sử dụng.

Báo chí và đối tác
Nếu bạn là người của một tổ chức báo chí đang tìm cách liên hệ với Wikipedia, hoặc muốn đề xuất hợp tác với chúng tôi.


Wikimedia Foundation

Nếu bạn là người của một tổ chức báo chí đang tìm cách liên hệ với Wikimedia Foundation, bộ phận báo chí của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn qua địa chỉ thư điện tử press@wikimedia.org , hoặc qua số điện thoại (+1) 415-839-6885 (tại Hoa Kỳ). Chúng tôi cũng có các kênh liên lạc quốc tế, một số là các tổ chức đoàn hội khác nhau và số khác là các biên tập viên. Phòng báo chí của chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin, cùng những tài liệu về Wikipedia, Wikimedia Foundation, và các dự án khác mà Quỹ vận hành.

Nếu bạn là người của một tổ chức báo chí đang tìm cách liên hệ với Wikipedia tiếng Việt, thật không may là cộng đồng biên tập viên tình nguyện ở đây không được hỗ trợ kênh liên lạc nào dành riêng cho nhà báo. Hiện nay Wikipedia tiếng Việt cũng không được hỗ trợ bởi một Chi hội địa phương chính thức nào. Chỉ duy nhất Wikimedia Foundation mới có thể thay mặt Wikipedia tiếng Việt trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Xin vui lòng liên hệ với Quỹ theo hướng dẫn ở trên.

Nếu bạn làm việc cho một tổ chức văn hóa (như phòng triển lãm, thư viện, cơ quan lưu trữ và viện bảo tàng) hay giáo dục (như các trường đại học và viện nghiên cứu) và quan tâm đến việc trở thành đối tác văn hóa của Wikipedia, Wikimedia Foundation, hoặc các dự án và đoàn hội khác mà Quỹ vận hành, chúng tôi có Nhóm người dùng Wikimedia Việt Nam, được Quỹ ủy thác xúc tiến các hoạt động quảng bá và hợp tác tại địa phương. Ở phương diện quốc tế, chúng tôi có trang web xúc tiến quan hệ hợp tác văn hóa, nơi bạn có thể gửi những đề xuất mới hoặc liên lạc với các tình nguyện viên tiếp cận cộng đồng giàu kinh nghiệm. Đối với những đề xuất hay tìm kiếm cơ hội liên kết doanh nghiệp, vui lòng liên hệ qua địa chỉ thư điện tử business@wikimedia.org .

Đối với những câu hỏi mang tính tổng quát về Wikimedia Foundation hoặc về các dự án của Quỹ, vui lòng liên hệ qua địa chỉ thư điện tử answers@wikimedia.org .