Wikipedia:Liên lạc/Vấn đề bài viết/Lỗi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Vấn đề

Bài có câu sai.

Cách giải quyết

Wikipedia là wiki, cho nên bạn có thể sửa bài đó lấy.

  • Tới bài và nhấn chuột vào tab sửa đổi vào đầu trang.
    Chưa bao giờ sửa đổi? Hãy đọc Hướng dẫn hoan nghênh.

Bạn có muốn người khác giúp sửa đổi không?

  • Nhắn tin vào trang thảo luận của bài, có thể vào trang đó dùng tab "thảo luận".
    Nhũng trang thảo luận giống bảng công báo về bài viết. Nhấn chuột vào nút "+" để nhắn tin mới, và ký tên dùng bốn dấu ngã (~~~~).
  • Nhắn tin ở trang tiếp nhận phản hồi lỗi với chi tiết về bài và vấn đề của nó.