Bước tới nội dung

Wikipedia:Mục lục bản mẫu/Thảo luận thành viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Dự án Cách dùng Thiết kế Tất cả bản mẫu Bản mẫu đa mức Bản mẫu đơn mức Bản mẫu cấm  

Bản mẫu đa mức[sửa | sửa mã nguồn]

Nội dung

Bấm vào đây để xem các cảnh báo
Di chuột qua dấu ngoặc nhọn để xem tóm tắt nội dung bản mẫu.
Miêu tả Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
Hành vi phá hoại
Phá hoại trắng trợn {{thế:uw-vandalism1}} {{thế:uw-vandalism2}} {{thế:uw-vandalism3}} {{thế:uw-vandalism4}} {{thế:uw-vandalism4im}}
Phá hoại tinh vi {{thế:uw-subtle1}} {{thế:uw-subtle2}} {{thế:uw-vandalism3}} {{N/A}} {{N/A}}
Sửa đổi gây hại
Chỉnh sửa làm hỏng bố cục {{thế:uw-disruptive1}} {{thế:uw-disruptive2}} {{thế:uw-disruptive3}} {{thế:uw-generic4}} {{N/A}}
Hành vi trong bài viết
Tẩy trống {{thế:uw-blank1}} {{thế:uw-blank2}} {{thế:uw-delete3}} {{N/A}} {{N/A}}
Xóa nội dung không có giải thích thỏa đáng {{thế:uw-delete1}} {{thế:uw-delete2}} {{thế:uw-delete3}} {{thế:uw-delete4}} {{thế:uw-delete4im}}
Thay đổi thường xuyên hoặc thay đổi hàng loạt thể loại mà không có đồng thuận hoặc tham khảo {{thế:uw-genre1}} {{thế:uw-genre2}} {{thế:uw-genre3}} {{thế:uw-genre4}} {{N/A}}
Phá hoại hình ảnh {{thế:uw-image1}} {{thế:uw-image2}} {{thế:uw-image3}} {{thế:uw-image4}} {{thế:uw-image4im}}
Hài hước không đúng chỗ trong bài viết {{thế:uw-joke1}} {{thế:uw-joke2}} {{thế:uw-joke3}} {{thế:uw-joke4}} {{thế:uw-joke4im}}
Kiểm duyệt {{thế:uw-notcensored1}} {{thế:uw-notcensored2}} {{thế:uw-notcensored3}} {{thế:uw-generic4}} {{N/A}}
Sở hữu bài viết {{thế:uw-own1}} {{thế:uw-own2}} {{thế:uw-own3}} {{thế:cb-generic4}} {{thế:uw-own4im}}
Bổ sung tiểu tiết vào tóm tắt cốt truyện {{thế:uw-plotsum1}} {{thế:uw-plotsum2}} {{thế:uw-plotsum3}} {{N/A}} {{N/A}}
Phá rối bản mẫu phân loại {{thế:uw-taxonomy1}} {{thế:uw-taxonomy2}} {{thế:uw-taxonomy3}} {{thế:uw-generic4}} {{N/A}}
Xóa bản mẫu bảo trì {{thế:uw-tdel1}} {{thế:uw-tdel2}} {{thế:uw-tdel3}} {{thế:uw-tdel4}} {{N/A}}
Sửa đổi thử nghiệm {{thế:uw-test1}} {{thế:uw-test2}} {{thế:uw-test3}} {{thế:uw-vandalism4}} {{N/A}}
Sử dụng hình thu nhỏ trong hộp thông tin {{thế:uw-thumb1}} {{thế:uw-thumb2}} {{N/A}} {{N/A}} {{N/A}}
Tải lên hình ảnh không bách khoa (phá hoại hình ảnh) {{thế:uw-upload1}} {{thế:uw-upload2}} {{thế:uw-upload3}} {{thế:uw-upload4}} {{thế:uw-upload4im}}
Hành vi đối với các biên tập viên
Không thiện chí {{thế:uw-agf1}} {{thế:uw-agf2}} {{thế:uw-agf3}} {{N/A}} {{N/A}}
Quấy rối {{thế:uw-harass1}} {{thế:uw-harass2}} {{thế:uw-harass3}} {{thế:uw-harass4}} {{thế:uw-harass4im}}
Tấn công cá nhân {{thế:uw-npa1}} {{thế:uw-npa2}} {{thế:uw-npa3}} {{thế:uw-npa4}} {{thế:uw-npa4im}}
Sử dụng sai bản mẫu cảnh báo hoặc bản mẫu cấm {{thế:uw-tempabuse1}} {{thế:uw-tempabuse2}} {{thế:uw-disruptive3}} {{N/A}} {{N/A}}
Chèn quảng cáo (spam)
Quảng cáo {{thế:uw-advert1}} {{thế:uw-advert2}} {{thế:uw-advert3}} {{thế:uw-advert4}} {{thế:uw-advert4im}}
Thêm nội dung quá nhỏ nhặt hoặc nhấn mạnh quá mức vào bài viết {{thế:uw-fringe1}} {{thế:uw-fringe2}} {{thế:uw-fringe3}} {{N/A}} {{N/A}}
Không giữ quan điểm trung lập {{thế:uw-npov1}} {{thế:uw-npov2}} {{thế:uw-npov3}} {{thế:uw-npov4}} {{N/A}}
Sửa đổi được trả công nhưng không tiết lộ theo Điều khoản sử dụng Wikimedia {{thế:uw-paid1}} {{thế:uw-paid2}} {{thế:uw-paid3}} {{thế:uw-paid4}} {{N/A}}
Thêm liên kết spam {{thế:uw-spam1}} {{thế:uw-spam2}} {{thế:uw-spam3}} {{thế:uw-spam4}} {{thế:uw-spam4im}}
Thêm thông tin không chính xác
Không cập nhật tham số ngày truy cập trong bản mẫu chú thích {{thế:uw-accessdate1}} {{thế:uw-accessdate2}} {{N/A}} {{N/A}} {{N/A}}
Thêm thông tin tham khảo gây mâu thuẫn và gây tranh cãi về người đang sống {{thế:uw-biog1}} {{thế:uw-biog2}} {{thế:uw-biog3}} {{thế:uw-biog4}} {{thế:uw-biog4im}}
Phỉ báng đối tượng của bài viết {{thế:uw-defamatory1}} {{thế:uw-defamatory2}} {{thế:uw-defamatory3}} {{thế:uw-defamatory4}} {{thế:uw-defamatory4im}}
Cố tình đưa thông tin sai lệch {{thế:uw-error1}} {{thế:uw-error2}} {{thế:uw-error3}} {{thế:uw-error4}} {{thế:uw-error4im}}
Thêm nguồn tự xuất bản, bao gồm thông tin có nguồn từ nghiên cứu chưa công bố {{thế:uw-nor1}} {{thế:uw-nor2}} {{thế:uw-nor3}} {{thế:uw-nor4}} {{N/A}}
Thêm vào thông tin dẫn nguồn không đúng cách hoặc không nguồn {{thế:uw-unsourced1}} {{thế:uw-unsourced2}} {{thế:uw-unsourced3}} {{thế:uw-unsourced4}} {{N/A}}
Hành vi không được chấp nhận, hành vi đơn phương chống lại quy định và hướng dẫn
Dời bản mẫu {{afd}} / sửa đổi bình luận của người khác trong Biểu quyết xóa (AfD) {{thế:uw-afd1}} {{thế:uw-afd2}} {{thế:uw-afd3}} {{thế:uw-afd4}} {{N/A}}
Kích hoạt bộ lọc chống phá hoại bằng cách cố ý phá hoại {{thế:uw-attempt1}} {{thế:uw-attempt2}} {{thế:uw-attempt3}} {{thế:uw-attempt4}} {{N/A}}
Xóa bản mẫu {{Prod blp}} {{thế:uw-blpprod1}} {{thế:uw-blpprod2}} {{thế:uw-blpprod3}} {{thế:uw-blpprod4}} {{N/A}}
Xóa bản mẫu {{cfd}} / sửa đổi bình luận của người khác trong Biểu quyết CfD {{thế:uw-cfd1}} {{thế:uw-cfd2}} {{thế:uw-cfd3}} {{thế:uw-cfd4}} {{N/A}}
Dùng trang thảo luận như một diễn đàn {{thế:uw-chat1}} {{thế:uw-chat2}} {{thế:cb-chat3}} {{thế:cb-chat4}} {{N/A}}
Thêm các màu không phù hợp {{thế:cb-color1}} {{thế:cb-color2}} {{thế:cb-color3}} {{thế:cb-color4}} {{N/A}}
Tạo các trang với mục đích không thiện chí {{thế:cb-create1}} {{thế:cb-create2}} {{thế:cb-create3}} {{thế:cb-create4}} {{thế:cb-create4im}}
Xóa bản mẫu {{ffd}} / sửa đổi bình luận của người khác trong Biểu quyết xóa tập tin {{thế:uw-ffd1}} {{thế:uw-ffd2}} {{thế:uw-ffd3}} {{thế:uw-ffd4}} {{N/A}}
Tải tập tin không có tình trạng bản quyền {{thế:uw-ics1}} {{thế:uw-ics2}} {{thế:uw-ics3}} {{thế:uw-ics4}} {{N/A}}
Xóa thẻ đánh dấu xóa tập tin {{thế:uw-idt1}} {{thế:uw-idt2}} {{thế:uw-idt3}} {{thế:uw-idt4}} {{N/A}}
Thêm kính ngữ Hồi giáo mà không có lý do hợp lệ {{thế:uw-islamhon1}} {{thế:uw-islamhon2}} {{thế:uw-islamhon3}} {{thế:uw-islamhon4}} {{N/A}}
Xóa bản mẫu {{mfd}} / sửa đổi bình luận của người khác trong Biểu quyết MfD {{thế:uw-mfd1}} {{thế:uw-mfd2}} {{thế:uw-mfd3}} {{thế:uw-mfd4}} {{N/A}}
Định dạng, sửa ngày, ngôn ngữ, v.v... {{thế:uw-mos1}} {{thế:uw-mos2}} {{thế:uw-mos3}} {{thế:uw-mos4}} {{N/A}}
Di chuyển trang không thiện chí {{thế:uw-move1}} {{thế:uw-move2}} {{thế:uw-move3}} {{thế:uw-move4}} {{thế:uw-move4im}}
Tạo các trang đổi hướng gây hại {{thế:uw-redirect1}} {{thế:uw-redirect2}} {{thế:uw-redirect3}} {{thế:uw-redirect4}} {{thế:uw-redirect4im}}
Xóa bản mẫu xóa nhanh khỏi các trang tự tạo {{thế:uw-speedy1}} {{thế:uw-speedy2}} {{thế:uw-speedy3}} {{thế:uw-speedy4}} {{N/A}}
Sửa đổi thảo luận trong trang thảo luận của người khác {{thế:uw-tpv1}} {{thế:uw-tpv2}} {{thế:uw-tpv3}} {{thế:uw-tpv4}} {{N/A}}
Miêu tả Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im

Bản mẫu đơn mức[sửa | sửa mã nguồn]

Di chuột qua dấu ngoặc nhọn để xem tóm tắt nội dung bản mẫu.

Bản mẫu cấm[sửa | sửa mã nguồn]

Di chuột qua dấu ngoặc nhọn để xem tóm tắt nội dung bản mẫu.