Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/10

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Friedrich I. Barbarossa.jpg

10 tháng 6: Ngày Bồ Đào Nha; ngày Bãi nô tại Guyane thuộc Pháp.