Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/19

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ferdinand II of AragonIsabella of Castile

19 tháng 10: Ngày Mẹ Têrêsa tại Albania.

  • 1935 – Phương diện quân số 1 và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến miền bắc tỉnh Thiểm Tây trong Trường chinh.
  • 1974Niue trở thành một quốc gia tự trị liên kết tự do với New Zealand.