Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/18

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tư Mã Quang

18 tháng 11: Ngày Độc lập tại Latvia (1918) và Maroc (1956).

  • 1824 – Quốc hội Mexico quyết định Thủ đô Mexico là một khu vực liên bang, thuộc quyền hạn quản lý của liên bang.