Wikipedia:So sánh tiêu chuẩn bài viết tốt và bài viết chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là phần tóm tắt và so sánh những điểm giống và khác nhau giữa tiêu chuẩn bài viết tốttiêu chuẩn bài viết chọn lọc.

Bài viết tốt (BVT) thỏa mãn một hệ thống tiêu chuẩn biên tập cơ bản và có chất lượng tốt. BVT có các yêu cầu sau:

 1. Viết tốt: văn phong rõ ràng và mạch lạc; tuân thủ hướng dẫn của Cẩm nang biên soạn; ngữ pháp và chính tả tiếng Việt tốt.
 2. Kiểm chứng được: bài được chú thích dựa trên nguồn dẫn đáng tin cậy; không chứa nghiên cứu chưa công bố hoặc vi phạm bản quyền.
 3. Bao quát: đề cập đến các khía cạnh chính của chủ đề mà không nhất thiết phải đi vào chi tiết.
 4. Trung lập: bài được viết dưới góc nhìn khách quan, không thiên lệch.
 5. Ổn định: bài không bị liên tục sửa đổi đáng kể do bút chiến hoặc tranh chấp nội dung (trừ khi đang trong quá trình xây dựng một BVT).
 6. Minh họa: bài được minh họa, nếu có thể, bằng tập tin và hình ảnh với mô tả sử dụng hợp lý khi cần thiết.

Bài viết chọn lọc (BVCL) là bài viết xuất sắc, nổi bật và tiêu biểu của Wikipedia và phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

 1. Chất lượng cao—(a) văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn; (b) thông tin đầy đủ, không bỏ sót một chi tiết nào trong phạm vi của chủ đề; (c) nghiên cứu tốt với chú thích từ nguồn dẫn đáng tin cậy; (d) quan điểm công bằng không thiên lệch; và (e) nội dung ổn định.
 2. Văn phong: bài tuân theo toàn bộ Cẩm nang biên soạn và có—(a) một đề mục chính ngắn gọn, tóm tắt được chủ đề; (b) một bảng mục lục có thứ bậc nhưng không tràn ngập; và (c) chú thích được định dạng thích hợp.
 3. Hình ảnh. Hình ảnh trong bài phải tuân theo nguyên tắc sử dụng hình ảnh; đặc biệt, chúng phải được mô tả sử dụng hợp lý khi cần thiết.
 4. Dung lượng. Bài viết tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.

Điểm giống nhau[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cả hai tiêu chuẩn trên đều yêu cầu: tuân thủ các quy định về nội dung; tránh xa các chi tiết không cần thiết; ổn định; trung lập; thông tin chính xác và kiểm chứng được; và hình ảnh ở tình trạng bản quyền chấp nhận được.
 • Cả hai tiêu chuẩn trên đều không có yêu cầu về độ dài, mặc dù BVCL có xu hướng là những bài viết dài; một trong những lý do mấu chốt của quá trình bình chọn BVT là để công nhận những bài viết ngắn có chất lượng tốt.

Điểm khác nhau[sửa | sửa mã nguồn]

 • BVCL phải là bài viết xuất sắc, tiêu biểu; BVT thỏa mãn một hệ thống tiêu chuẩn biên tập cơ bản và có chất lượng tốt.
 • BVT phải có văn phong rõ ràng, mạch lạc; BVCL phải có văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn.
 • BVT phải bao quát; BVCL phải đầy đủ. Yêu cầu "bao quát" có nghĩa là đề cập đến các khía cạnh chính, trong khi "đầy đủ" có nghĩa là không được bỏ sót bất kỳ chi tiết hoặc thông tin quan trọng nào.
 • BVCL được xem xét tỉ mỉ hơn liên quan đến thông tin chính xác và kiểm chứng được. Đặc biệt, yêu cầu về chú thích trong hàng là khắt khe hơn đối với BVCL.
 • BVT thường không yêu cầu phải được minh họa tốt bằng hình ảnh.