Wikipedia:Tên bài (giới hạn kỹ thuật)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Một số tên trang không thể được sử dụng vì các giới hạn do phần mềm MediaWiki áp đặt. Trong một số trường hợp (chẳng hạn như tên phải bắt đầu bằng chữ thường, như eBay), một bản mẫu có thể được thêm vào bài viết để làm cho tiêu đề được hiển thị như mong muốn. Trong các trường hợp khác (chẳng hạn như tên chứa các ký tự bị cấm), cần phải sử dụng một tiêu đề khác. Trang này mô tả những cách thích hợp để xử lý những tình huống này.

Tiêu đề bắt đầu bằng chữ thường và tiêu đề bằng chữ nghiêng hoặc các định dạng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm MediaWiki được thiết lập để không cho tên bài viết bắt đầu bằng chữ thường, hoặc sử dụng các định dạng như chữ nghiêng và các loại định dạng khác. Liên kết bắt đầu bằng chữ thường được tính như khi nó bắt đầu bằng chữ hoa (ví dụ: pH với PH là một).

Điều này cũng có nghĩa là trang có tiêu đề S dài, trên ký tự ſ, không thể được đổi tên hoặc chuyển hướng từ ſ, vì ſ là một phiên bản chữ thường của chữ S.

Để sửa lỗi này, hãy đặt bản mẫu {{tiêu đề chữ thường}} và {{nhan đề nghiêng}} để hiển thị chữ thường và chữ nghiêng, theo thứ tự tương ứng. Lưu ý rằng nó không sửa tiêu đề trên những chỗ khác, chẳng hạn như lịch sử trang, các trang nhật trình hoặc thanh địa chỉ trình duyệt (nó chỉ ảnh hưởng đến tiêu đề ở trang HTML được hiển thị và thanh tiêu đề thanh tab trên trình duyệt)

Ký tự bị cấm[sửa | sửa mã nguồn]

Vì có một số ký tự được sử dụng cho mã wiki và mã HTML, tên bài không thể chứa các ký tự sau (và cũng không được hỗ trợ bởi {{DISPLAYTITLE}}): # < > [ ] { } |

Nếu tên bài có chứa những ký tự trên, bạn phải dùng một tên khác. Thông thường, bạn chỉ cần bỏ những ký tự đó ra khỏi bài (ví dụ: Twice (album) thay vì #Twice). Tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn có thể phải phiên âm ký tự đó ra (ví dụ: C-thăng thay vì C#). Chú ý là ký tự thăng ♯ (khác với dấu thang #) là có thể sử dụng được.

Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, cần có một ghi chú được đặt lên đầu bài để cho người đọc biết tên bài chính xác là gì. Nó được thực hiện bằng việc dùng {{Tựa trang đúng|Tên đúng|Ghi chú tùy chỉnh}}.

Ví dụ: Cygnus OB2 #12 được liên kết đến Cygnus OB2-12.

Các vấn đề khác[sửa | sửa mã nguồn]

Dấu gạch chéo[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với không gian tên mà tính năng trang con được bật lên, dấu gạch chéo dùng để ngăn cách giữa trang con và trang mẹ. Tuy nhiên, tính năng này bị tắt ở không gian tên chính, nên bài viết có thể chứa dấu gạch chéo (như AC/DC) - không cần thiết phải sửa lại tiêu đề trong trường hợp này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những trường hợp sau:

  • Các trang con vẫn được bật trong không gian tên thảo luận vì chúng được sử dụng để lưu trữ các cuộc thảo luận cũ. Do đó, nếu một bài viết có dấu gạch chéo trong tên của nó, thì trang thảo luận tương ứng của nó có thể hiển thị một liên kết nâng cấp trang phụ thừa ở trên cùng
  • Nếu / là ký tự đầu tiên của tiêu đề, thì các liên kết đến nó từ bên ngoài không gian tên chính sẽ không hoạt động như mong đợi (chúng sẽ thêm tiêu đề của trang hiện tại); giải pháp thay thế là thêm dấu hai chấm trước hoặc sử dụng một thực thể HTML làm phần đầu của liên kết (như [[:/dev/null]], [[/dev/null]] hoặc [[/dev/null]] để được /dev/null.)

Dấu cách và dấu gạch dưới[sửa | sửa mã nguồn]

Trong liên kết, dấu cách và dấu gạch dưới được tính là một. Dấu gạch dưới được sử dụng trong URL, khoảng trắng trong tiêu đề hiển thị. Dấu cách hoặc dấu gạch dưới ở đầu và cuối đều bị loại bỏ, các dấu cách hoặc dấu gạch dưới liên tiếp được tính như chỉ có một dấu cách duy nhất và hoàn toàn không được phép sử dụng tên trang chỉ bao gồm dấu cách và dấu gạch dưới.

Các tiêu đề bị ảnh hưởng bởi điều này thường có thể được hiển thị chính xác bằng cách sử dụng {{DISPLAYTITLE}}. Tuy nhiên, điều này không hoạt động đối với các tiêu đề chỉ bao gồm dấu cách và dấu gạch dưới.

Dấu hai chấm[sửa | sửa mã nguồn]

Thông thường, tiêu đề có dấu hai chấm là điều có thể, với các điều kiện sau đây:

  • Tiêu đề không thể bắt đầu bằng dấu hai chấm. Tuy nhiên, nếu dấu hai chấm đầu tiên có thể được bỏ để tạo ra một tiêu đề ưng ý, thì điều này sẽ được thực hiện và được khắc phục bằng {{DISPLAYTITLE}}. (Điều này sẽ không hoạt động với nhiều hơn một dấu hai chấm). Điều này xảy ra bởi vì dấu ":" được sử dụng trong colon trick
  • Tiêu đề không thể bắt đầu bằng bất kỳ tiền tố của không gian tên, mã liên wiki, mã ngôn ngữ nào; vì lý do là có thể mâu thuẫn với mã khi dùng liên kết trong, hoặc không tìm được tên bài. Chú ý rằng chúng không phân biệt chữ hoa chữ thường, và đặt dấu cách ở trước hay sau nó sẽ không có tác dụng gì cả.

Trừ trường hợp tên bắt đầu bằng dấu hai chấm, DISPLAYTITLE sẽ không hoạt động. Hãy dùng bản mẫu {{tựa trang đúng}} thay cho nó.

Ký tự phần trăm và ký tự mã hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu đề thường có thể chứa ký tự %. Tuy nhiên, nó không thể chứa % theo sau là hai chữ số thập lục phân (điều này sẽ khiến nó được chuyển đổi thành một ký tự duy nhất, bằng cách mã hóa ký tự đó). Tương tự, một tiêu đề không thể chứa các thực thể ký tự HTML như là &#47;&ndash;, ngay cả khi ký tự mà chúng đại diện được cho phép. Trong trường hợp hiếm khi các chuỗi như vậy xuất hiện trong một tiêu đề mong muốn, một tiêu đề thay thế phải được xây dựng (ví dụ: bằng cách chèn một khoảng trắng sau % hoặc bỏ qua dấu chấm phẩy).

Dấu hỏi chấm và dấu cộng[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu đề được phép chứa dấu hỏi chấm và dấu cộng. Tuy nhiên, với nhứng tiêu đề như vậy, cần chú ý khi nhập URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Dấu ? được hiểu là bắt đầu chuỗi truy vấn và dấu + trong chuỗi truy vấn được hiểu là khoảng trắng. Khi nhập URL, "?" và "+" nên được thay thế bằng mã tương ứng , "%3F" và "%2B". (Yêu cầu tương tự cũng cần thiết cho nhiều ký tự đặc biệt khác, tùy thuộc vào trình duyệt.)

Các ký tự ASCII không in được[sửa | sửa mã nguồn]

Các ký tự không in được với các giá trị từ 0 đến 31 và ký tự xóa (127 trong ASCII) cũng không thể là một phần trong tên bài.

3 dấu ngã liền nhau hoặc hơn[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu đề không thể có ba dấu ngã liên nhau hoặc hơn, do nó được sử dụng trong chữ ký.

Độ dài tiêu đề[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu đề phải dài dưới 256 byte khi được mã hóa bằng UTF-8. Do đó, tên đầy đủ của The Boy Bands Have Won và When the Pawn ... không thể hiển thị chính xác, vì vậy chúng phải được đặt dưới tên viết tắt thông dụng của họ.

Tiêu đề chứa hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu đề không được chứa hình ảnh (vì yêu cầu các ký tự bị cấm để hiển thị), chỉ có các ký tự Unicode. Ví dụ: biểu tượng tái chế ♲ được mã hóa bằng Unicode là U+2672, vì vậy nó có thể được bao gồm, nhưng một số biểu tượng cảm xúc độc quyền không phải là ký tự Unicode và do đó không thể xuất hiện trong tiêu đề trang.

Giới hạn về tên người dùng[sửa | sửa mã nguồn]

Tên người dùng cũng có các giới hạn tương tự như tên bài viết, và kèm theo các giới hạn sau đây:

  • Tên người dùng không được giống hoặc gần giống với tên người dùng đã tồn tại, bao gồm tên người dùng trên tài khoản toàn cục, hay một địa chỉ IP
  • Nó không được chứa các ký tự / @ :, hay các ký tự điều khiển khác nhau, khoảng trắng bất thường hoặc các ký tự sử dụng riêng UTF-8.
  • Nó không thể dài hơn 85 bytes
  • Nó có thể không phải là một trong danh sách những tên người dùng dành riêng được định sẵn cấu hình (ví dụ: "Bộ lọc sai phạm").

Ngoài ra, có những hạn chế được kiểm tra bởi tiện ích AntiSpoof, bao gồm nhiều ký tự nằm trong danh sách đen (nhiều ký tự '/' khác nhau và các ký tự từ các tập lệnh bất thường như Runic, Ugaritic, v.v.) và các tập lệnh hỗn hợp. Cũng có những hạn chế được đặt ra, nằm ở trang meta:Title blacklist, cả quy tắc danh sách đen thông thường và những quy tắc được gắn thẻ bởi <newaccountonly>. Trong số này đáng chú ý hơn là các tài khoản có chứa ngụ ý các quyền (ví dụ: "quản trị") hoặc mạo danh người dùng đều bị chặn.