Wikipedia:Thành viên tự xác nhận

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng Thành viên tự xác nhận

Thành viên tự xác nhận là những thành viên Wikipedia đã có tài khoản và đã đăng nhập, thực hiện các sửa đổi trên không gian Wikipedia từ 4 ngày trở lên.

Các thành viên tự xác nhận, ngoài các quyền như thành viên mới, có thể thực hiện một số tác vụ như di chuyển trang, tải tập tin lên và sửa đổi trang bị hạn chế sửa đổi (nửa khóa). Các thành viên tự xác nhận cũng không cần phải điền CAPTCHA khi thực hiện các sửa đổi.

Thành viên tự xác nhận có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}} Xem trang nhúng