Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên/Lưu 2014 4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mục lục

Báo cáo thành viên phá hoại[sửa mã nguồn]

Có  Đã Nhắc nhở. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 12:50, ngày 24 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 03:14, ngày 25 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có Xong --minhhuy (talk) 13:43, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Đã nhắc nhở, theo dõi thêm vì có lẽ đây là TV mới.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 10:33, ngày 18 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Sự phá hoại của Lequochien2000 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Thành viên:Mikenknight86 & Thành viên:Đĩ mẹ mầy & nhóm tài khoản[sửa mã nguồn]

Sửa hết tất cả các thông báo cấm của các BQV. Tự tạo các trang Thành viên:Địs mẹ mầy và chèn tiêu bản cấm, các trang này tạo ra là không cần thiết. PS: nghi ngờ là người tạo hàng loạt các tài khoản có tên không văn minh.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 04:36, ngày 30 tháng 5 năm 2014 (UTC)

Có  Đã thực hiện cấm, còn việc nghi ngờ tạo tài khoản cần có bằng chứng để kiểm định.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 07:20, ngày 30 tháng 5 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Tên bị cấm 3[sửa mã nguồn]

Tên tục tĩu đề nghị cấm vĩnh viễn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:13, ngày 4 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tôi băn khoăn tại sao thành viên lại có thể tạo tên được là đù, đéo,... mặc dù có bộ lọc, không lẽ ai xóa bộ lọc tên đi rùi à hay bộ lọc này cần nâng cấp?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:50, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thêm Thành viên:Đéo mẹ mầy, Thành viên:Đéo má mầy.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:56, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tên "đù" và "đụ" thì đã có trong danh sách đen, cho nên họ phải dùng đú. Tên "đéo" thì tôi mới đưa vào. Có ai còn nghĩ ra những tên tục tĩu nào khác thì cứ viết vào trang thảo luận của danh sách đen để được thêm vào. NHD (thảo luận) 05:58, ngày 5 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Tên bị cấm 1 (thảo luận · đóng góp) và Tên bị cấm 2 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Đang có hiện tượng "tự sướng tinh thần". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 04:35, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm vô hạn.Tuấn Út Thảo luận 04:57, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có  Đã đổi luôn tên. NHD (thảo luận) 05:37, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Mikenknight86 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Sửa tùy tiện vào trang thành viên và thảo luận của thành viên (chắc các tên này là do chính user này lập). Che Guevaranhắn tin 05:01, ngày 9 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có  Sẽ chú ý theo dõi thành viên này. conbo trả lời 18:28, ngày 9 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Một loạt tài khoản phá hoại của Lequochien2000 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

 1. Mikenknight86 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 2. Magicknight97 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 3. KimhieuVietNam88 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)
 4. Địs mẹ mầy (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống) và một loạt tài khoản khác không tiện nêu tên mới được lập gần đây.
Nhờ BQV cấm vĩnh viễn. Che Guevaranhắn tin 01:06, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
PS:Tôi đã nộp hồ sơ ở đây nhưng được KĐV hướng dẫn nộp ờ đây. Che Guevaranhắn tin 01:08, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Tất cả các tài khoản trên đã bị cấm vĩnh viễn từ lâu trừ Mikenknight86. Bạn có thể cho biết những phá hoại của thành viên này? NHD (thảo luận) 01:11, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Đây là một tài khoản với một mục đích được lập để thay thế cho các tài khoản đã được cấm nhắm tiếp tục phá hoại như ở đây với những hành vi giống các tài khoản đã bị cấm trước đây như Thích sửa đổi các trang thành viên bị cấm vì tên tục tĩu hay ở đây. Che Guevaranhắn tin 02:31, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Hiện tôi lại thấy xuất hiện thành viên:Magicknight99, nếu không chú ý rất dễ nhẫm lẫn với thành viên:Magicknight94, nếu không cấm vì phá hoại cũng nên buộc phải đổi tên.--CNBH (thảo luận) 04:30, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có khi phải cho Magicknight** vô danh sách đen về tên tài khoản.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 06:53, ngày 11 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Tôi cho rằng câu nói này của Alphama không phải đùa mà nên làm thật đấy.ALittleQuenhi (thảo luận) 03:55, ngày 13 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có  Đã cấm các tài khoản yêu cầu theo WP:DENY. NHD (thảo luận) 05:17, ngày 12 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Mình lại đề nghị thành viên:Magicknight94 đổi tên thành thành viên:Magicknight cho đỡ nhầm lẫn về sau này Hiếu 06:15, ngày 12 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Trước đây từng nêu vấn đề này rồi. Thái Nhi (thảo luận) 04:50, ngày 13 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Magicknight80[sửa mã nguồn]

Thành viên:Magicknight80 liên tục xem mình là bảo quản viên để sửa đổi linh tinh. Mieuthanmao (thảo luận) 13:03, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 05:52, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Đủ má mầy[sửa mã nguồn]

tên thành viên tục tĩu.Jspeed1310 (thảo luận) 08:21, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Mời các bảo quản viên thường xuyên vào đây, có khá nhiều tên cần giải quyết.ALittleQuenhi (thảo luận) 08:59, ngày 18 tháng 6 năm 2014 (UTC)
Có  Đã cấm vô hạn. Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 08:59, ngày 20 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Nhờ các BQV và mọi thành viên chú ý một hình thức phá hoại mới[sửa mã nguồn]

Thời gian gần đây xuất hiện một thành viên chuyên phá hoại với:
 1. Sử dụng các tên tục tĩu kích động
 2. Magicknight**
 3. Quốc lộ ***
 4. Giàn khoan Hải Dương 98*
 5. Giàn khoan Nam Hải *

Người này chuyên phát ngôn tục tĩu trong các bài viết, sửa đổi linh tinh trong các trang thành viên bị cấm - tên do chính anh ta lập.

Nhờ mọi người theo dõi lùi sửa hoặc báo cho BQV biết các phá hoại của người này để cấm liền. Cảm ơn.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 06:02, ngày 21 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Sau khi theo dõi một thời gian tôi thấy đây là các tài khoản con rối của Lequochien2000 (thảo luận · đóng góp), đã bị sysop Magicknight94 cấm vì thêm thông tin sai lệch nên sau đó có những hành vi phá hoại như sysop Hoàng Đạt đã tổng kết. Ngoài ra còn có hành vi tự tạo các bản mẫu cảnh báo cấm và sửa trong các trang thành viên con rối đã bị cấm. Tôi đã tổng hợp tất cả các tin nhắn lại vào một nơi để dễ theo dõi.

Nếu các thành viên thấy có những tài khoản có những hành vi trên thì thông báo tiếp ở đây để các bảo quản viên có biện pháp xử lý. conbo trả lời 13:42, ngày 21 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Các bạn nên đưa thẳng vào trang Wikipedia:Tên người dùng cần chú ý cho đúng chức năng và dễ theo dõi hơn. Thái Nhi (thảo luận) 15:22, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Tinh ranh[sửa mã nguồn]

Chung thể loại.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 10:59, ngày 22 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có . Đã cấm vô hạn. Gia Nạp nhân trả lời 11:41, ngày 22 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Quốc lộ 400[sửa mã nguồn]

Chung thể loại.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:59, ngày 28 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm. NHD (thảo luận) 18:10, ngày 28 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Cấm vì tên[sửa mã nguồn]

Thành viên:Nước tăng lực Redbull[sửa mã nguồn]

Thành viên:Fuch[sửa mã nguồn]

Đến hẹn lại lên.Jspeed1310 (thảo luận) 03:41, ngày 29 tháng 6 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Địch mẹ mầy[sửa mã nguồn]

Tên thành viên tục tĩu.Jspeed1310 (thảo luận) 11:07, ngày 11 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Địch má‎, Thành viên:Địch mẹ‎, Thành viên:Địch má mầy‎, ‎Thành viên:Chú ý tầu hỏa[sửa mã nguồn]

Thằng bé nó lại lên phá tiếp.Jspeed1310 (thảo luận) 03:14, ngày 13 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Đồ khốn kiếp‎, Thành viên:Cái lồz má mầy‎, Thành viên:Cái lồz mẹ mầy, ‎Thành viên:An toàn là bạn tai nạn là thù[sửa mã nguồn]

BQV nên khóa vĩnh viễn tất cả các trang thành viên đã bị cấm vì chẳng có việc gì làm trong đó cả. Để hở ra, lâu lâu người ta lại vào thăm tài khoản cũ rồi sửa nữa. Các BQV có công cụ trong tay không dùng triệt để, nhất quán chăng hay ngại chính sách nào đó của Wikipedia?.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 11:49, ngày 18 tháng 7 năm 2014 (UTC)

BQV Minh Huy thực hiện sai quy định[sửa mã nguồn]

Trong việc cấp tài khoản tuần tra viên tự động của cho thành viên Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp), BQV này đã không thực hiện đúng những gì ghi trong quy định của Wikipedia về Wikipedia:Tuần tra viên tự động, đặc biệt điều khoản: "người dùng phải tạo ít nhất 30 bài viết mới không bao gồm các trang chuyển hướng và định hướng. Quyền này không được cấp cho những thành viên mới bất kể số lượng bài mà họ tạo". BQV này cho rằng Tuanminh01 có tích cực tham gia công tác lùi sửa? Xin lỗi các bạn quy định vẫn là quy định, nếu 1 BQV nào đó xem quy định Wikipedia được lập ra bởi cộng đồng với hơn 380000 thành viên là 1 trò chơi thì rất khó đỡ. Mong BQV này rút quyền của thành viên này, chờ anh ấy 1 thời gian đủ khả năng cũng không muộn. Nếu các bạn cho rằng vì "tình thương mến thương" nên bỏ qua đi, du đi qua đi thì cũng có thể OK đi, vậy bỏ hết quy định đó của tuần tra viên đi là xong.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 15:02, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Nên tuân thủ quy định. Motoro (thảo luận) 15:11, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Tôi bổ sung liên kết đến lời giải thích của tôi ở Thảo luận Thành viên:Hoang Dat#Re: Đúng quy định?. Tôi chịu trách nhiệm cho việc làm của mình và mong muốn một cuộc thảo luận rộng hơn, vì tôi tự nhận thấy việc làm của mình là hữu ích cho Wikipedia, và chúng ta có IARBEBOLD (dù tôi hiện là một BQV, việc này vẫn có thể là BEBOLD). Tôi không có lời biện hộ nào thêm --minhhuy (talk) 15:11, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Bạn muốn thảo luận rộng rãi cũng chẳng sao, chuyện quá bình thường, nhưng cũng nên thảo luận trước đồng thuận trước có quy định rồi hãy làm theo. Vì bạn tư cách BQV, tôi chỉ xin nhắc bạn, việc sai quy định với trường hợp nhỏ này cũng chẳng sao, nhưng đó là cái cớ để các thành viên hoặc IP khác phản kháng trong cuộc tranh chấp với bạn hay lúc bạn tham gia công tác bảo quản, ví dụ "BQV Minh Huy có làm theo quy định đâu mà tôi phải làm theo ý anh?".  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 15:18, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Wikipedia là môi trường mở, những thao tác của BQV hay thành viên bình thường, hay kể cả IP, nếu nó là để xây dựng Wikipedia đều được hoan nghênh. Mỗi trường hợp thực hiện có những hoàn cảnh khác nhau và những cách giải quyết/ứng phó khác nhau trên cơ sở hợp tác. Nếu một ai đó viện dẫn vào việc tôi đã "trái quy định" để làm trái một quy định khác, mà việc làm trái đó không phải là IAR, không mang tính xây dựng, nó nghiễm nhiên sai phạm và chúng ta có những cách giải quyết thích hợp cho nó. Vì Wikipedia không phải là tòa án hay tòa lập pháp. Ở trường hợp của tôi, tôi xét đến yếu tố Tuanminh01 đáng tin cậy (trước đó được cấp quyền rollbacker bởi một BQV, tôi tin tưởng lý do cấp quyền này của BQV đó), và như vậy dù đã thực sự làm trái quy định hiện hành, nó cũng không dẫn đến bất kỳ tình huống đáng tiếc nào, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc đó. Và cũng bởi vì việc này đã trái quy định, tôi đã hỏi thử ý kiến của BQV Hoang Dat để có thể mở rộng khả năng hữu ích của cờ tuần tra viên tự động này, và sau đó sẽ thảo luận rộng hơn (tất nhiên, có thảo luận ở đây như vậy là tốt rồi). Tôi tôn trọng cộng đồng, nếu cộng đồng cho rằng thành viên trên chưa thể có được quyền tuần tra viên tự động, tôi sẽ rút cờ. --minhhuy (talk) 15:29, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Tuanminh01 xứng đáng được cấp quyền nhưng quy định quan trọng hơn 1 rollbacker nên tốt nhất không nên phá vỡ quy định. Motoro (thảo luận) 15:34, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Trang Wikipedia:Tuần tra viên tự động cùng tiêu chí "ít nhất 30 bài viết" là do thành viên Morning Sunshine dịch lại từ phiên bản tương ứng tại enwiki; trong khi xem lại thảo luận thì không thấy cộng đồng thống nhất về một tiêu chí cụ thể để cấp autopatrolled cho thành viên. Vì vậy tôi nghĩ tiêu chí này không có tính chất bắt buộc giống như một quy định hợp lệ thực sự. – P R E N N, 16:14, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi nghĩ sẵn dịp này có thể thảo luận luôn về quy định cho Người dùng bot, mà đã được bàn luận khá dài nhưng không có kết quả ở đây. Có thế xóa bỏ việc giới hạn 2 tuần (tất nhiên có các hệ quả cần lưu ý) hoặc áp dụng một mức thời hạn khác dành cho một loại tài khoản cụ thể. Có lẽ nên chuyển cuộc thảo luận sang Wikipedia:Thảo luận? --minhhuy (talk) 16:25, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi cũng không hiểu trong cái đồng thuận đó đúng không rõ ràng. Trongphu cũng nhắc đến việc 50 sửa đổi, Morning thì ghi là 30 sửa đổi, ở dưới lại có vài ý kiến đồng ý với 50 sửa đổi, nói chung là quá chung chung. Nếu đã không rõ ràng thì coi như không có đi, vậy phải xóa dòng 30 sửa đổi đó trong trang tuần tra viên tự động. Sẵn dịp mời các bạn nên bàn luôn về Bản mẫu:Chào mừng thành viên mới, Người dùng bot và về việc nâng cấp Infobox, Bản mẫu vi phạm bản quyền luôn 1 thể.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:10, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Hay là vậy, tôi tình nguyện nhường quyền của mình cho Tuanminh01 đi. BQV rút quyền của tôi và chuyển cho thành viên này là OK. Tuanminh01 rất tích cực trong công tác bảo quản, chống phá hoại cho nên rất cần công cụ hỗ trợ trong khi tôi dường như chỉ tạo bài và sửa bài, rất hạn chế trong việc tuần tra, chủ yếu là làm thủ công (lùi trực tiếp, xóa...), tôi thấy vậy là ổn thỏa.--Phương Huy (thảo luận) 04:50, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)
"Công cụ" này không có mục đích tuần tra hay bảo quản, tên gọi của nó khiến người ta hiểu lầm, đáng lẽ nên là "Người được tự đánh dấu tuần tra". Cờ này giúp cho các tuần tra viên không cần quá chú ý vào sửa đổi của một người mà chắc chắn không phá hoại bài viết, thay vào đó tập trung vào những sửa đổi đánh dấu đỏ khác. --minhhuy (talk) 08:43, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Boyconga278 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Các bạn kiểm tra dùm xem anh chàng này làm cái gì ở đây vậy. Hình như anh ta muốn sở hữu bài viết, lùi sửa tất cả các sửa đổi của thành viên, ip khác.--Cheers! (thảo luận) 00:50, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Đã cấm 1 giờ. – P R E N N, 03:19, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Chủ nghĩa Xét lại[sửa mã nguồn]

Một bạn IP đề nghị nên đổi tên mục từ trên thành Chủ nghĩa xét lại (viết thường). Mình google thì thấy tựa sau quả thật được dùng phổ biến. Nên đồng ý chuyển nhưng không thể làm được vì tựa sau đã có rồi. Nhờ BQV nào vào xem, nếu đồng ý, thì chuyển dùm. Có lẽ xóa mục từ thứ 2, rồi di chuyển bài về mục từ này. DanGong (thảo luận) 10:41, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Có  đã thực hiệnHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 11:33, ngày 14 tháng 7 năm 2014 (UTC)

‎Cuongtr.sgvn (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Thành viên này có những hành động giống như các tài khoản C và các tài khoản khác từng bị cấm vô hạn, chửi tục tại [1].--CNBH (thảo luận) 22:14, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm vô hạn Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 05:55, ngày 16 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Với những trường hợp này các BQV nên xóa luôn bản sửa (revision) đó, để nội dung tục tĩu như vậy chẳng giúp ích gì thêm cho dự án này. ALittleQuenhi (thảo luận) 11:38, ngày 17 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Mai Phương Thúy (thảo luận · đóng góp), PeterLy0116 (thảo luận · đóng góp), và 武成輝 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Ba tài khoản trên đều là tài khoản rối của Đài Loan Nhân. Mai Phương Thúy (thảo luận · đóng góp) đã bị Wikipedia tiếng Anh cấm vĩnh viễn: https://en.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=Special%3AContributions&contribs=user&target=Mai+Ph%C6%B0%C6%A1ng+Th%C3%BAy+&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 Đề nghị khóa hẳn trang thảo luận và trang thành viên của tài khoản mạo danh Mai Phương Thúy. Tôn Na (thảo luận) 01:51, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Có  Mai Phương Thúy (thảo luận · đóng góp) đã bị cấm trên toàn bộ hệ thống các dự án Wikimedia. Trang thành viên và trang thảo luận thành viên ở dự án địa phương này đã được khóa vĩnh viễn. Hai tài khoản lạm dụng khác cũng đã bị cấm. --minhhuy (talk) 08:52, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Xóa bài[sửa mã nguồn]

Tôi cho rằng các bqv khi xóa các bài nên để ý xem nó có đúng diện xóa không. Như tôi từng đọc qua bài Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quang Trung, Bình Phước thì thấy nó không thuộc bài clk.--Namnguyenvn (thảo luận) 13:17, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)

171.247.149.41 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Vi phạm thái độ văn minh.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:19, ngày 20 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam[sửa mã nguồn]

Nhờ BQV theo dõi giùm mục từ trên để bảo đảm thông tin truy cập từ những nguồn được chấp nhận. DanGong (thảo luận) 08:05, ngày 21 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Revlon[sửa mã nguồn]

Nhờ bạn giúp xử lý tranh chấp nội dung tại trang Revlon, chi tiết sửa đổi trang ở đây. Bạn quảng cáo mỹ phẩm thích dùng từ hoa mỹ. Tuanminh01 (thảo luận) 04:06, ngày 22 tháng 7 năm 2014 (UTC).

Cấm Đừng dùng wiki để quảng cáo (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Tôi đã khóa tài khoản Đừng dùng wiki để quảng cáo (thảo luận · đóng góp), xin giải thích thêm ở đây về nguyên do. Thành viên này sử dụng AWB tạo nhiều trang hoan nghênh thành viên, nhưng lẫn vào đó là các thông báo nhắc nhở hay cảnh báo thành viên dù thành viên đó chưa có bất kỳ sửa đổi nào. Xét về cách làm việc của thành viên có phần tương tự với những tài khoản rối vừa qua, tôi quyết định cấm vô hạn và xóa toàn bộ trang thành viên đã tạo. --minhhuy (talk) 04:42, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Bạn sai rồi Huy ơi,
 1. " Thành viên này sử dụng AWB tạo nhiều trang hoan nghênh thành viên, nhưng lẫn vào đó là các thông báo nhắc nhở hay cảnh báo thành viên dù thành viên đó chưa có bất kỳ sửa đổi nào." => xin chứng minh, vì wiki không cấm việc chạy AWB, còn bạn chú ý kỹ xem tên của các thành viên đó có gần giống với việc quảng cáo hay ko như *** shop ... chẳng hạn.
 2. Thường các tài khoản quảng cáo đã bị xóa các sửa đổi, bạn đã xem kỹ chưa vậy
 3. "Xét về cách làm việc của thành viên có phần tương tự với những tài khoản rối vừa qua, tôi quyết định cấm vô hạn và xóa toàn bộ trang thành viên đã tạo."=> có phần tương tự mà bạn đã cấm vậy bạn dám check IP ko và chỉ coi con rối của ai vậy.
 4. Tóm lại tài khoản này vì gần giống với ai đó và chưa phạm gì bị cấm sao
 5. Tôi cần giải thích và xin lỗi. Che Guevaranhắn tin 04:55, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Xin lỗi bạn, vì bạn đã xác nhận ở đây nên tôi biết đã cấm nhầm tài khoản không phải rối. Tôi sẽ dỡ lệnh cấm và phục hồi lại các trang. Tuy nhiên khi kiểm tra trước khi cấm, tôi chú ý đến việc bạn gắn cảnh báo vào những tài khoản không có sửa đổi. Có hai trường hợp, ví dụ như "Nhimxushop" là tên tài khoản, xin sử dụng {{Yêu cầu đổi tên}} thay vì cảnh báo quảng cáo, vì thành viên chưa có sửa đổi quảng cáo nào. Trường hợp thứ hai là bạn đã không kiểm tra kỹ chức năng của AWB trước khi chạy hàng loạt, dẫn đến cảnh báo nhầm như với Annguyen90 (thảo luận · đóng góp), thành viên cả đóng góp bị xóa lẫn đóng góp thường đều không quảng cáo, và còn những trường hợp khác. Chính vì những tài khoản như vậy bị bạn cảnh báo quảng cáo xen lẫn các cảnh báo đúng, và do tên tài khoản của bạn khiến tôi nghi ngờ, tôi đã nghĩ có thành viên rối đang qua mặt cộng đồng bằng cách âm thầm chia ra những đóng góp tốt và những đóng góp xấu đe dọa thành viên mới. Vậy nên mong bạn chú ý về việc tự động đặt bản mẫu cảnh báo. Một lần nữa xin lỗi vì đã cấm bạn ngay lập tức mà không qua lưu ý. --minhhuy (talk) 05:06, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Xóa:Tập tin không tự do không được sử dụng[sửa mã nguồn]

Có một loạt logo được tải lên từ lâu đến nay không còn được sử dụng trong bất kỳ bài nào, nhờ các bạn xem qua và xóa nó tại Đặc biệt:tập tin chưa dùng.--Cheers! (thảo luận) 07:39, ngày 24 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Toàn Shinoda[sửa mã nguồn]

Bài này nói về nhân vật vlogger mới chết đang được Jareki direct sang trang mới để ko còn lịch sử trang cũ với việc chèn quá nhiều link từ hai nguồn chưa đủ uy tín ttxva.org và tiin.vn thay vì vnxpress tốt hơn. Các thay đổi bổ sung đều bị Jareki ghi đè thay vì trộn với nội dung mới. Tuanminh01 (thảo luận) 14:38, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC).

Bài này có nhiều vấn đề, cần thảo luận với thành viên về dẫn nguồn và cách viết bài. Mong BQV trước mắt redirect lại về tên bài. DangTungDuong (thảo luận) 14:44, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Thành viên Jareki còn dùng ngôn ngữ xúc phạm cá nhân tại đây DangTungDuong (thảo luận) 14:49, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Thành viên này xuất hiện ngay sau khi Cuongtr.sgvn bị cấm, cụ thể là sau 1 ngày. Thành viên ngay lập tức biết sử dụng mã __TOC__ mà Cuongtr.sgvn và các tài khoản khác của C thường dùng, xem trong bài Jeon Hye-young. Ngoài lần nói tục DangTungDuong đã chỉ ra ở trên, thành viên còn 1 lần khác buông lời chửi tục giống y chang Cuongtr.sgvn [2]. Tôi đề xuất nếu sau này có tài khoản nào có các hành vi tương tự thì nên cho nghỉ ngơi luôn.--CNBH (thảo luận) 15:47, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Quenhitran đã xóa thảo luận này của Motoro vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 26 tháng 7 năm 2014 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
Có  Đã cấm vĩnh viễnHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 07:49, ngày 26 tháng 7 năm 2014 (UTC)

BQV Minh Huy cố tình làm sai quy định có sẵn mà không thông qua đồng thuận của cộng đồng[sửa mã nguồn]

Vừa quay lại một thời gian, BQV Minh Huy đã liên tục cố ý phá vỡ những quy định có sẵn của wikipedia tiếng Việt.

 1. Trong khi việc cấp tài khoản tuần tra viên tự động của cho thành viên Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp) còn chưa ngã ngũ mọi việc đang bị chính BQV này cho chìm vào lãng quên cùng với lời giải thích chẳng đâu vào đâu nhằm lắp liếm sai phạm quy định quá rõ.
 2. Thì nay BQV này lại tiếp tục cấp tài khoản tuần tra viên tự động cho Motoro (thảo luận · đóng góp) khi rõ ràng người này chưa đủ điều kiện tối thiểu nhất.
Vậy xin hỏi wiki có cần những quy định không và dùng nó để làm gì khi một BQV đã liên tục lạm quyền cố ý không tuân thủ và lấp liếm cho những sai phạm. Xin hãy nhớ rằng, một khi cộng đồng chưa đồng thuận, chưa biểu quyết, chưa thông qua thì phải hoạt động theo quy định có sẵn dù là nhỏ nhất. Anh có thể sửa thì chúng tôi và người khác cũng có thể sửa. Atz (thảo luận) 08:12, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi được biết BQV có thể chủ động cấp quyền tuần tra viên tự động cho các tài khoản, bạn phản đối Motoro về lý do gì thì cần giải thích cho rõ.--CNBH (thảo luận) 08:26, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Theo quy định Wikipedia:Tuần tra viên tự động, đặc biệt điều khoản: "người dùng phải tạo ít nhất 30 bài viết mới không bao gồm các trang chuyển hướng và định hướng. Quyền này không được cấp cho những thành viên mới bất kể số lượng bài mà họ tạo". Trong khi TV này chỉ có tạo được ...2 bài (cũng may, 2 là ...số nhiều :) ).Atz (thảo luận) 08:36, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Trong đấy không có ghi nội dung mà bạn trích dẫn.--CNBH (thảo luận) 08:49, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Có rồi đó, do alphama cố tình xóa quy định mà không thông qua thảo luận.Atz (thảo luận) 08:54, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Atz nên xem lại [3] không có thảo luận về cái này trong đó, người khởi xướng là Trongphu không hề đề cập cụ thể. Tôi cũng có ý kiến thắc mắc tương tự như trên ở trang này. Tôi đã kiểm chứng lại, quả thật là như vậy. Cũng trách anh chàng TP này làm ăn có phần thiếu tầm nhìn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 09:11, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Xin nhắc Atz là bạn đã phạm 3RR (trong vòng 24h tiếng nghe, đừng bảo tôi là 3RR theo, có khi lại không hiểu nữa) kèm theo là chưa đọc và hiểu thấu đáo tôi đang nói gì, xin dành 5 phút đọc và hiểu trước vì sao và tại sao thay vì cắm đầu lùi sửa.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 09:14, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Quy định này có từ rất lâu rồi và trước giờ cả cộng đồng đã làm theo nó. Bạn muốn sửa bạn phải thông qua cả cộng đồng. Bạn không phải là người làm luật. Bạn sửa được thì tôi cũng sửa được. Vậy cần gì quy định nữa. Bạn mới là người cần giữ bình tĩnh. Bạn đang xóa một quy định, tôi cũng đồng ý thay đổi. Nhưng phải qua sự đồng thuận của nhiều người. Bạn lấy quyền gì mà thay mặt cả cộng đồng thay đổi cả quy định. Bạn đâu thảo luận mà tự xóa rồi hồi sửa tôi.Atz (thảo luận) 09:16, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Ừ, bạn xem lại ngày 9 tháng 4 năm 2013 (do Cheers dời nhưng thực chất có từ lâu nữa) đã có cái thảo luận Wikipedia:Thảo luận/Tuần tra viên, sau đó ngày 18 tháng 4 năm 2013, Morning Sunshine mới viết quy định này, theo bạn thì ta nên tuân thủ của cộng đồng hay tuân thủ quy định của thành viên Morning Sunshine??  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 09:20, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Như đã giải thích, tiêu chí đưa ra trong trang Wikipedia:Tuần tra viên tự động chưa được thông qua bởi thảo luận hay cuộc biểu quyết nào của cộng đồng, vì vậy không cần một cuộc thảo luận hay biểu quyết nào khác để hủy bỏ nó. Không thể nói cộng đồng coi nó như một quy định và làm theo nó thì nó trở thành quy định được; điều này tránh việc một trang quy định bị sửa lén lút, không bị phát hiện, rồi sau này nó trở thành quy định chính thức. – Prenn (thảo luận) · 09:29, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Vậy đề nghị bạn BQV Huy hãy mở biểu quyết vì bạn đã thay quy định khi theo Wikipedia:Tuần tra viên tự động thì đặc biệt điều khoản:"Quyền này không được cấp cho những thành viên mới bất kể số lượng bài mà họ tạo" và rõ ràng bạn đã sai khi cố tình cấp cho Thành viên:Tuanminh01, một người mới hoàn toàn với tài khoản mới mở ...1 tháng (mở TK ngày 13 tháng 6 năm 2014 nhưng đến ngày 5 tháng 7 năm 2014 đã được cấp quyền) nhưng rất rành wiki và Motoro, một người mà mọi người đều biết là ai.Atz (thảo luận) 10:26, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Để ko phải thay đổi luật và bình bầu lại, đề nghị bạn Huy thu hồi quyền của tôi. Tuanminh01 (thảo luận) 13:49, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Có  Tôi đã gỡ cờ theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, về Atz: việc tôi cấp quyền cho Tuanminh01 dựa theo những đóng góp có ích cho Wikipedia, không có luật cấp quyền này sau bao nhiêu tháng hay không, vì quyền này không dùng để đo mức độ đóng góp của thành viên. Ngoài ra, bản thân Tuanminh01 đã được cấp quyền rollback trước đó, công cụ có mức độ tin cậy đòi hỏi còn cao hơn autopatrolled. --minhhuy (talk) 14:05, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Bạn Huy chẳng những không nhận cái sai mà còn nói ngược ngạo quá. Việc một thành viên mới tham gia chưa đầy 1 tháng khi sửa đổi mà không cần sự kiểm soát của cộng đồng mà bạn cho là không quan trọng kể ra cũng lạ khi người nói chính là một BQV lâu năm. Nhưng thôi, tôi sẽ chấm dứt ở đây vì dẫu sao bạn cũng đã rút quyền cũng như 1 IP đã nhắn cho tôi: quay đầu là bờ. Mong sai lầm này không tiếp tục ở tương lai.Atz (thảo luận) 19:43, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi nhận ra bạn thuộc về những trường hợp sau: không biết autopatrolled là gì; không hiểu (cố ý) những lời người khác nói và suy diễn chúng ra thành cách hiểu của mình. Cũng thật may là bạn chịu kết thúc. --minhhuy (talk) 20:01, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Bạn thật là dai Huy à, cứ cố tình vớt vát. Việc bạn cấp quyền lần này cho một. thành viên chưa đến 1 tháng tuổi theo tôi cũng giống như việc cấp vũ khí cho một tân binh mới nhập ngũ mà không cần kiểm soát vì thấy anh mới mà quá sức năng nổ. Việc làm này là hết sức nguy hiểm và mạo hiểm. Dẫu sao rất may là việc làm này đã kết thúc. Bạn đừng cố moi móc gỡ gạc thêm, chỉ làm mất thời gín thôi. Atz (thảo luận) 20:14, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Danh sách các kênh truyền hình cáp VTVCab[sửa mã nguồn]

Bị IP phá hoại xóa nội dung lùi sửa nhiều lần.Atz (thảo luận) 08:28, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Có . Đã bán khóa 2 tuần. Lê Thy (thảo luận) 09:19, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Tuvantuyensinh247[sửa mã nguồn]

chuyên chèn link quảng cáo.Atz (thảo luận) 08:32, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Có . Đã cấm vĩnh viễn, lý do tên thành viên không được chấp nhận, vào vi.wiki chỉ để quảng cáo. Lê Thy (thảo luận) 09:15, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Đề nghị xóa trang Wikipedia:Tuần tra viên tự động[sửa mã nguồn]

Vì những lý do sau
 1. Trang không cần thiết, ai cũng có thể thêm và xóa quy định, hướng dẫn khi mình cảm thấy thích.(Ví dụ: Thành viên Morning Sunshine viết quy định còn Thành viên:A l p h a m a sửa lại quy đinh dùm)
 2. Ai cũng có thể được cấp quyền dù không đủ điều kiện tùy theo sở thích của BQV (ví dụ: Thành viên Tuanminh01, một người mới hoàn toàn với tài khoản mới mở ...1 tháng (mở TK ngày 13 tháng 6 năm 2014 nhưng đến ngày 5 tháng 7 năm 2014 đã được cấp quyền) nhưng rất rành wiki và Motoro, một người mà mọi người đều biết là Ai).
Vì những lý do đó tôi đề nghị xóa trang này nhằm tránh mâu thuẫn hay phản biện khi có thành viên không được cấp quyền hoặc bị bắt lỗi làm sai quy định.Atz (thảo luận) 12:13, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Are u crazy?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:28, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Nếu bạn chỉ được cái sai trong 2 ý tôi nêu trên tôi sẽ không kiện bạn vì làm nhục người khác.Atz (thảo luận) 12:33, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Theo tôi trang này không bao giờ được xoá, vì đó là một cờ quan trọng của wiki và cũng là trang giải thích một quy định. Lý do 1 thì cần mở thảo luận trước khi thực hiện thay đổi đáng kể với các quy định, cần thì lùi lại sửa đổi của các thành viên tự ý sửa không qua thảo luận. Lý do 2 mà bạn dẫn ra nên thay bằng việc thảo luận với BQV Minh Huy về việc cấp cờ tuần tra viên tự động của bạn ấy. Hình như yêu cầu xoá trang này của bạn chỉ là vì bạn chưa hài lòng với cách xử lý của một số thành viên? ALittleQuenhi (thảo luận) 14:24, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Tôi và các thành viên đã thảo luận rất nhiều với Atz qua trang này, thảo luận của trang tuần tra viên tự động, và các trang thảo luận cá nhân, nhưng thành viên luôn bảo vệ quan điểm của mình, không chấp nhận mọi ý kiến của các thành viên. Nếu Atz cho rằng tôi lấp liếm gì đó thì đã có BQV Prenn như một bên trung lập vào cho ý kiến, nhưng anh/chị ta vẫn không đồng ý. Vậy nên, vì để tránh công kích cá nhân, tôi sẽ không tham gia thảo luận với Atz, xin một BQV nào đó khác nếu quan tâm hay giúp đỡ trong trường hợp này. --minhhuy (talk) 14:57, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Quenhitran nói rất chính xác về tôi. Việc cấp quyền lần này cho thành viên chưa đến 1 tháng tuổi theo tôi cũng giống như việc cấp vũ khí cho một tân binh mới nhập ngũ mà không cần kiểm soát vì thấy anh mới mà quá sức năng nổ. Việc làm này là hết sức nguy hiểm và mạo hiểm. Dẫu sao rất may là việc làm này đã kết thúc.Atz (thảo luận) 20:09, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Xin cho hỏi ở Wikipedia định nghĩa thành viên như thế nào là thành viên mới, như thế nào là thành viên cũ?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 12:00, ngày 29 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi đã cấp quyền Tuần tra viên cho Thành viên Tuanminh01 vì bạn ấy thích hợp. Bạn Atz nếu có thắc mắc xin liên hệ tôi.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 12:25, ngày 29 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Alphama (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Đã xúc phạm chửi tôi như trên, đề nghị BQV xử lý.Atz (thảo luận) 12:41, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Xin cho hỏi tôi chửi bạn ở chỗ nào, nếu là tiếng Anh xin dịch nghĩa tiếng Việt, không được dịch ẩu nhé. Xin nhắc thêm bạn phạm 3RR nhé.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 11:57, ngày 29 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Tôi nghĩ mọi việc nên kết thúc ở đây thì hơn.Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 12:15, ngày 29 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Namquan86 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Thành viên này đang nỗ lực PR trang web thông qua việc sửa đổi ref các bài Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai, Đại Kỷ Nguyên sang trang web của mình. Tuanminh01 (thảo luận) 06:47, ngày 2 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Xin hỏi anh Tuanminh01, bổ xung thông tin vào các trích dẫn có gì là sai?
Mời bạn tham khảo Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy. Tuanminh01 (thảo luận) 07:54, ngày 2 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Cám ơn ban quản trị đã nhắc nhở, vì mấy tháng trước tôi có dịch các bài trên từ trang wiki tiếng anh sang nên đa số nguồn tham khảo là tiếng Anh và tiếng Hoa. Hiện tại, thông tin về các cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc mặc dù đã được các tờ các tờ báo tiếng Việt đưa tin. Nhưng vì tính nhạy cảm và đường lối chính trị của hai nước nên các tờ báo trong nước không đăng đầy đủ, đặc biệt là sự thật về các tội ác diệt chủng và chống lại loài người của họ. Do đó, tôi có dịch một số bài từ trang tiếng Anh và tiếng Hoa rồi gửi cho các trang web và web-blog. Vì đa số các bài là do tôi dịch nên tôi thường lấy nguồn từ các Web-blog đó.
Để củng cố nguồn tham khảo, tối sẽ lưu ý để cả nguồn tiếng Anh hay tiếng Hoa và cả Tiếng Việt.
Xin cám ơn!namquan86
Tôi thấy thành viên này tham gia Wikipedia chỉ với mục đích tuyên truyền chống "đàn áp Pháp Luân Công", nội dung tài khoản đưa vào luôn là thông tin một chiều, tức là tài khoản chỉ dùng cho một mục đích, đề nghị xem xét.--CNBH (thảo luận) 17:05, ngày 2 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Tôi dịch các bài viết từ trang wiki tiếng Anh sang tiếng Việt có gì là sai? Để các viết bài viết có sức thuyết phục, tôi đã trích dẫn rất đầy đủ? Tại sao Bạn Tuanminh01 lại nói tôi "tuyên truyền" và đưa vào là "thông tin một chiều"? Tại sao bạn lại xóa các trích dẫn có nguồn cụ thể của tôi?namquan86
Bờ lốc, nguồn tự xuất bản có "giá trị" và mức độ tin cậy cực kì thấp xếp theo "thang chuẩn" của wikipedia. Có lấy nguồn thì đừng lấy từ bờ lốc ra dễ bị ăn gạch vô cùng. Lấy nguồn thì làm ơn lấy từ những trang báo chí truyền thông nổi tiếng, có uy tín, hoặc sách vở ấn hành từ các nhà xuất bản lớn, có uy tín ra, cảm ơn. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:57, ngày 3 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Bạn chưa hiểu ý tôi rồi. Tôi để cả hai nguồn tiếng Anh (nguồn tin cậy) cùng bài dịch (đăng trên Bờ Lốc) để mọi người tham khảo. Dĩ nhiên, như tôi đã trình bày ở trên, những thông tin nhạy cảm liên quan tới chính trị Trung Việt thì không được phép đăng. Đó là hạn chế và thiếu sót của các tờ báo Việt. Mà wiki thì lại không có hạn chế đó!namquan86

Ko có gì đảm bảo chất lượng dịch trên blog của bạn. Wikipedia ưu tiên nguồn đầu tiên thôi, tiếng nước nào cũng được. Các nguồn dịch lại phải là nguồn báo chí chuyên nghiệp. Blog ko đạt chuẩn đó. Tuanminh01 (thảo luận) 06:26, ngày 3 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Thế thì lấy quách nguồn nguyên gốc tin cậy ra rồi dán vào wikipedia là xong, tiếng Tây tiếng Tầu gì cũng được, ghi chú ra ngôn ngữ dùng trong đó là được rồi (nguồn tiếng Anh thì không cần vì số người biết tiếng Anh quá nhiều). Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:12, ngày 5 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Ngosihao1986 (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Thành viên này chuyên chèn link quảng cáo mytour vào các bài địa danh Việt Nam. Tuanminh01 (thảo luận) 07:52, ngày 4 tháng 8 năm 2014 (UTC).

Tra lịch sử đóng góp, thành viên này đã dừng đóng góp từ tháng 12 năm 2013, có thể bạn đã gặp các sửa đổi sai phạm còn sót lại. --minhhuy (talk) 08:15, ngày 4 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Saruman vẫn liên tục chép từ các nguồn, cọp nguồn bên ngoài vào Wikipedia[sửa mã nguồn]

Saruman (thảo luận · đóng góp)

Vấn đề thành viên này đã được nêu ra rất nhiều. Như lần trước tôi nêu ở đây. Đồng thời với tôi có Alphama (thảo luận · đóng góp) và CNBH (thảo luận · đóng góp) cũng phản ánh thành viên này. BQV Thái Nhi (thảo luận · đóng góp) đi cấm vấn đề khác là 3RR; tôi cho đây là một hành vi dĩ hòa vi quý để hạ nhiệt nên đã không đeo đuổi nó. Thế nhưng, qua mấy tháng ngồi xem tôi thấy các vấn đề vẫn không thay đổi chút nào. Saruman vẫn tiếp tục chép nguồn rất thô bạo. Ví dụ như sau:

 1. Mới nhất: Chép từ báo "Kế hoạch tấn công Nhật Bản của Mỹ-CAND"
 2. Mới nhì: Chép từ báo "Kế hoạch tấn công Nhật Bản của Mỹ-CAND"
 3. Mới mấy ngày trước: Chép từ báo Petrotimes.
 4. Chép nguồn trong Bài Lý Chí Thỏa Từ những tài liệu như vầy. Xin lưu ý thành viên này không hề tỏ ra xưa giờ mình biết 1 chữ tiếng Hoa, xin hỏi biết phiên tiếng Hoa -> bính âm -> dịch tiếng Anh??

Ngoài ra còn rất nhiều rác khác người này tha về chất ở Wikipedia nhưng tôi ví dụ gần nhất cho dễ thấy. Đây thực sự là một hành vi phá hoại Wikipedia ở mức tinh vi, tôi không hiểu các BQV tính đợi tới khi có bài báo kiểu Wikipedia tiếng Việt toàn là đạo văn từ các nguồn trên mạng thì các bạn mới can thiệp hả? Rốt cục có ai chịu xử lý trực tiếp việc này không vậy?--Gandalf Tóc Trắng (thảo luận) 16:22, ngày 6 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Xin bảo quản viên nào xử lý lưu ý: đây là hơn 4 lần tôi nêu vấn đề thành viên này. Và hơn 10 lần thành viên này bị nêu đủ kiểu ở trang BQV. Thành viên này vẫn được bỏ qua và chỉ bị cấm vì các vụ bút chiến, đáng lưu ý là mức cấm bút chiến vẫn tối đa là 48 giờ dù người này vi phạm rất nhiều lần. Đừng hỏi vì sao nhiều thành viên liên tục nói BQV là thiên vị!--Gandalf Tóc Trắng (thảo luận) 16:28, ngày 6 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Nhắc mói nhớ, không biết BQV đã kiểm tra xem Gandalf và CNBH có phải là một người chưa, nếu phải thì câu "Đồng thời với tôi có Alphama (thảo luận · đóng góp) và CNBH (thảo luận · đóng góp) cũng phản ánh thành viên này..." rõ ràng là vi phạm quy định (dùng TK rối tạo đồng thuận giả) rồiSaruman (thảo luận) 16:35, ngày 6 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Tố cáo mà còn không thèm tìm bằng chứng thì ai giải quyết cho, mà làm ăn bậy thì nhận được nhiều đơn tố thôi, chuyện này xưa nay đâu có lạ.--CNBH (thảo luận) 19:51, ngày 6 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Đang thắc mắc là paraphase có khó lắm không ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 03:47, ngày 7 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Đạo văn là vấn đề thứ I, chép nguồn là vấn đề thứ I. Thành viên này có quá nhiều vấn đề, tôi yêu cầu BQV chấp pháp cho nghiêm, ít nhất cũng phải làm cho người này biết trò này có thể ở ngoài xã hội có thể là lan tràn nhưng trong Wikipedia là không được chấp nhận(!). Thành viên này đếm sơ có 3 cái tài khoản lận; đừng có lo là không ai viết hay nể nang người viết nhiều.--Gandalf Tóc Trắng (thảo luận) 04:38, ngày 7 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Tôi đã cấm thành viên này một tuần vì lí do "Sửa đổi gây hại bị phản ánh trong thời gian dài và từ chối thảo luận". – Prenn (thảo luận) · 13:50, ngày 7 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Đài Loan Nhân hép-pi rì-tơn![sửa mã nguồn]

Bạn ĐLN đã trở lại với tên mới NVH0328 (thảo luận · đóng góp) và định kỳ lại sửa Người Việt thành ảnh của anh Hùng. Nên chăng khóa nốt bài này? Tuanminh01 (thảo luận) 15:08, ngày 7 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  Đã khóa 6 tháng, chỉ cho phép sysop sửa đổi như đã làm tại Người Việt tại Đài Loan. --minhhuy (talk) 15:31, ngày 7 tháng 8 năm 2014 (UTC)

阮日生 (thảo luận · đóng góp), một tài khoản rối khác của Đài Loan Nhân. Tôn Na (thảo luận) 10:27, ngày 8 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Đã cấm vô hạn. – Prenn (thảo luận) · 10:32, ngày 8 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Trần Minh Huy (thảo luận · đóng góp), tài khoản rối của Đài Loan Nhân. Tôn Na (thảo luận) 01:23, ngày 9 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Một số account thường hay thêm chữ Hán vào sau tên Việt. Cần xem xét người ta thêm đúng chưa chứ không nên vội vã quy chụp là phá hoại vì nghi ngờ đó là Đài Loan Nhân.Motoro (thảo luận) 06:28, ngày 9 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Quảng cáo ngày càng tinh vi[sửa mã nguồn]

Mời các bạn xem sửa đổi này, nếu chỉ chú ý đến lời tóm tắt sửa đổi thì ta cứ tưởng là bổ sung, đóng góp cho bài, nhưng nếu xem sửa đổi thì thấy chèn quảng cáo vào bài. Hi vọng cộng đồng có giải pháp xử lý.--Phương Huy (thảo luận) 10:40, ngày 10 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam[sửa mã nguồn]

Đang có edit war ở bài này. Đề nghị BQV vào làm trọng tài xem giùm. Bạn IP cho rằng phải đợi có thông tin chính thức ở tòa án thì mới được đưa thông tin kết luận vào. Còn mình và DanGong thì cho rằng có thông tin gì trên báo thì sẽ cập nhật ngay để thông tin luôn mới. Phần mình và DanGong đưa vào đã có ref đầy đủ. Tranh luận chi tiết ở trang thảo luận của bài. Cảm ơn nhiều. Tuanminh01 (thảo luận) 06:13, ngày 14 tháng 8 năm 2014 (UTC).

Nhờ BQV hỗ trợ tiếp ở bài này. Bạn IP kêu là thông tin có nguồn cũng ko đưa vào được vì chưa kiểm chứng. Do mình ko phải là ban tuyên giáo nên mình chỉ đưa thông tin mình đọc trên báo, còn kiểm chứng thì phải nhờ bác Đinh Thế Huynh. Tuanminh01 (thảo luận) 16:20, ngày 15 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Lời nhắn của bảo quản viên: Bài viết tạm khóa hoàn toàn một ngày do sửa đổi bút chiến. Các thành viên tham gia bút chiến bị cấm 3RR trong 24 giờ. Khi hạn cấm kết thúc, xin các thành viên tìm sự đồng thuận trước khi có sửa đổi trong bài viết. --minhhuy (talk) 17:49, ngày 15 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Beehiep (thảo luận · đóng góp) và Hongtrinh it (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Bạn đầu tiên chuyên quảng cáo dịch thuật, 6 tháng liền chỉ biết chèn link. Bạn thứ hai chuyên quảng cáo chữa bệnh gan. Tuanminh01 (thảo luận) 11:10, ngày 14 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  BQV Hoang Dat đã cấm 1 tháng. Tuấn Út Thảo luận 13:56, ngày 14 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Nguyễn Thanh Tùng (nhạc công)[sửa mã nguồn]

Bài này bị một IP (có lẽ là chính bản thân đối tượng hoặc người nhà đối tượng) ko biết mã wiki copy paste liên tục ghi đè hết các mã wiki trước đó, xóa sạch luôn nguồn. Tôi đã revert về bản ổn định của Alphama và Stein, tuy vậy check thấy hàng loạt ref đã die. Nhờ BQV tạm thời bán khóa bài này để từ từ sửa tiếp. Tuanminh01 (thảo luận) 12:25, ngày 15 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Nhờ giải quyết Tập đoàn Thiên Thanh[sửa mã nguồn]

Để tránh tình trạng bị xóa đi xóa lại của các IP, nhờ BQV về xem đoạn bị xóa cuối cùng của IP 118.70.128.146. Lý do nên phục hồi: Phần bị xóa là do mình đưa vào thêm những chức vụ khác của các lãnh đạo tập đoàn, cho thấy có thể đưa đến những việc làm vì những vụ lợi riêng tư cá nhân, hay cho nhóm lợi ích nào đó. Ngoài ra đề nghị bán khóa mục đề này. DanGong (thảo luận) 09:09, ngày 16 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  BQV HoangDat đã thực hiện. --minhhuy (talk) 10:15, ngày 16 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Cấp cờ cho thành viên[sửa mã nguồn]

Mời các bảo quản viên xem xét cấp cờ tuần tra viên tự động cho thành viên Damian Vo (thảo luận · đóng góp) và Thuanmycuatoi (thảo luận · đóng góp), thành viên tích cực trong mảng văn hoá nghệ thuật phương Tây, đã tạo lần lượt là 87 và 318 bài viết ALittleQuenhi (thảo luận) 15:13, ngày 16 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Commons-emblem-success.svg Đã cấp cờ. – Pinus / Prenn (thảo luận) · 06:11, ngày 17 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Tập Cận Bình[sửa mã nguồn]

Tôi và một thành viên + IP đang mâu thuẫn về một thông tin trên Bloomberg về gia đình của Tập Cận Bình. Bạn IP và một thành viên khác đang xóa định kỳ thông tin có nguồn do tôi đưa vào (dịch từ bản en). Nhờ BQV xử lý giùm. Tuanminh01 (thảo luận) 03:28, ngày 18 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  Đã bán khóa hai ngày. --minhhuy (talk) 05:27, ngày 18 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Khóa IP, thì lại có TV mới vào xóa, bất chấp quan điểm các TV khác, lại vi phạm quy định 3RR, nhờ BQV vào xử lý. Bên Wiki Đức có chức năng là đóng góp mới chỉ hiện ra, khi có ai đó có thẩm quyền, duyệt qua. Không biết có áp dụng cho từng bài được không? DanGong (thảo luận) 20:01, ngày 18 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Việc kiểm duyệt sửa đổi của thành viên mới đăng ký như của DanGong nói nếu có thể thì Wiki tiếng Việt cũng nên thực hiện. Như vậy sẽ hạn chế đáng kế việc dùng nhiều tài khoản rối chỉ với một mục đích duy nhất là phá hoại. Tôn Na (thảo luận) 08:58, ngày 19 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Thực hiện điều này thành Wiki đóng vì có kiểm duyệt. Motoro (thảo luận) 09:15, ngày 19 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Kiểm duyệt sửa đổi là hợp lý và hiệu quả khi nội dung của wiki đã khá đầy đủ như EN hay DE. Áp dụng kiểm duyệt là chưa cần khi wiki Việt còn đang thiếu bài. Các trang bị phá hoại nhiều chỉ cần bán khóa, nếu còn phá hoại thì khóa hẳn 1 tuần là đủ. Tuanminh01 (thảo luận) 09:25, ngày 19 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Vinhomes Riverside[sửa mã nguồn]

Trang này đang bị các đại lý BĐS dùng cả IP lẫn tài khoản mới chèn link và số điện thoại. Tuanminh01 (thảo luận) 03:40, ngày 20 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  Đã bán khóa. Có thể đưa ra BQ để cộng đồng xem xét.

Erik BenQ (thảo luận · đóng góp)[sửa mã nguồn]

Bạn này update bài Tập Cận Bình với comment tiếng Anh, xóa trắng góp ý của mọi người ở Thảo luận cá nhân và từ chối tháo luận dưới mọi hình thức. Nhiều khả năng bạn này là dư luận viên Trung Quốc. Tuanminh01 (thảo luận) 12:00, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (UTC).

Người này không hiểu tiếng Việt (hiểu được tiếng Anh) và xóa bừa bãi thông tin trái ý mình. Đề nghị có nhắc nhở. Earthshaker (thảo luận) 12:06, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Vừa hết hạn khóa xong đã sửa trang Thảo luận Thành viên:113.169.136.243 mà mình chẳng hiểu có ý gì. Tranthang.yb (thảo luận) 15:07, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Các bài viết về võ thuật[sửa mã nguồn]

BQV kiểm tra những bài viết Hấp tinh đại pháp, Tẩy tủy kinh, Dịch cân kinh đi ạ. Nội dung những bài viết này rất mơ hồ và không có nguồn gốc. Các thành viên tham gia phát triển: Taytuykinh, Longphiduongvietvodao, Lammaison2014 luôn xóa đi các bản mẫu bảo quản ở bài viết mà không chịu thảo luận. Lammaison2014 còn cố gắng chèn thêm quảng cáo vào bài Hấp tinh đại pháp: "(đây là công pháp thượng thừa ở đây chỉ mang tính tham khảo, muốn luyện bản đầy đủ thì phải trả tiền công nạp thẻ cào viettel 50k/file liên hệ mail: caonhatlinh2014@gmail.com)". Tranthang.yb (thảo luận) 14:42, ngày 22 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Longphiduongvietvodao (thảo luận · đóng góp) liên tục xóa các thẻ clk, bảo vệ các bài viết ko nguồn của mình và spam các trang thành viên của tôi và Motoro. Tuanminh01 (thảo luận) 10:02, ngày 23 tháng 8 năm 2014 (UTC).
Có  Đã chú ý! Có vẻ các thành viên muốn giới thiệu về môn phái mình hơn là một bài viết nghiêm túc bách khoa (chèn link, thông tin liên lạc, up hình phương pháp luyện tập của môn phái...). Thái Nhi (thảo luận) 11:45, ngày 23 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Rotlink và archive.is[sửa mã nguồn]

Thành viên Rotlink là 1 thành viên có nhiều sửa đổi gần đây, nhưng tôi cho rằng đó không phải là con người sửa mà là một phần mềm tự động (bot). Thành viên này thêm các liên kết lưu trữ (archive url) đến dịch vụ lưu trữ archive.is cho rất nhiều bài viết của wiki tiếng Việt. Tuy nhiên, archive.is là một dịch vụ lưu trữ mới, được ít người biết đến và ít uy tín hơn các dịch vụ chúng ta quen dùng là archive.org và webcitation.org, hơn nữa tại Wikipedia tiếng Anh thành viên này cũng đã tự nhận mình là chủ dịch vụ archive.is, vậy đây có thể coi là một hình thức quảng cáo dù cho mục đích ban đầu có tốt hay không chăng nữa. Thành viên này và bot của anh/chị ta đã bị cấm vô hạn tại Wikipedia tiếng Anh, và đã có 3 cuộc thảo luận nhưng chưa đạt được đồng thuận tại en:Wikipedia:Archive.is RFC. Mời các BQV xem xét cho ý kiến. ALittleQuenhi (thảo luận) 06:50, ngày 23 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Xác nhận thông tin của bạn Quenhitran. Mời các bạn góp ý thêm. Thái Nhi (thảo luận) 11:53, ngày 23 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Rotlink bên cạnh việc lưu trữ bằng website của anh/chị ta cũng rất tích cực lưu trữ bằng wayback machine (archive.org) (xem lịch sử đóng góp gần đây). Hơn nữa chúng ta cũng chưa ngã ngũ về Archive.is, nếu nó đơn thuần là một dịch vụ lưu trữ, và kể cả như vậy cũng cần thảo luận thêm ở Wikipedia tiếng Việt. --minhhuy (talk) 10:02, ngày 24 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Thành viên:Jarvinos[sửa mã nguồn]

Tạo những thể loại mang tính công kích. Che Guevaranhắn tin 08:57, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Xin có nhời hỏi

tổng quản ở đây

thể loại "thành viên

ghét đủ các thứ"

của Gia-vi-nốt

thì bị xóa đi

vì cái lý do

mang tính công kích,

trong khi đó vẫn

tồn tại thể loại

thành viên ghét nước

Ít xờ raen

với ghét Trung Quốc,

cực kỳ công kích nha, ghét cả một đất nước , cả một dân tộc chứ hổng phải chơi đâu nha .

Để tớ đi đặt

biển xóa cho hết

công với chả kích .

Đúng thì like cái nhẩy 12:53, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Một số thể loại đã được BQV Thái Nhi xóa. @Củ cải biết đi: Vui lòng tỏ thái độ nghiêm túc tại trang công việc này. --minhhuy (talk) 14:25, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Ángel Di María[sửa mã nguồn]

Cầu thủ này bị các fan hâm mộ sửa tên đội bóng đang đá. Tuanminh01 (thảo luận) 09:10, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC).

Hình như nghe nói anh này chuyển qua MU thật mà?  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 10:02, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)
Hình như vậy, nhưng khi nào có tin chính thức mới update được. Tuanminh01 (thảo luận) 11:12, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  Đã khóa sửa đổi với IP. Gia Nạp nhân trả lời 18:25, ngày 25 tháng 8 năm 2014 (UTC)

IP phá hoại[sửa mã nguồn]

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m&diff=19454712&oldid=19454711 Motoro (thảo luận) 02:49, ngày 27 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Có  Đã cấm 48hHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 06:45, ngày 27 tháng 8 năm 2014 (UTC)

Trang thành viên bị phá hoại[sửa mã nguồn]

Có người cứ thích nghịch trang thành viên của tôi. Đề nghị BQV khóa vĩnh viễn.

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Motoro&action=history

Motoro (thảo luận) 16:40, ngày 27 tháng 8 năm 2014 (UTC) Có  Bqv Hoang Dat đã thực hiện