Bước tới nội dung

Wikipedia:Trang này đã bị khóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Có lẽ bạn đến đây từ một liên kết trên một trang bị khoá. Tùy vào mức độ khóa mà việc sửa đổi có thể bị hạn chế chỉ dành cho thành viên đã đăng ký hoặc bảo quản viên. Chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu nó khiến cho bạn cảm thấy bất tiện — chúng tôi chỉ khóa trang khi thực sự cần thiết và luôn cố mở khóa càng sớm càng tốt. Chúng tôi thường chỉ khóa những trang, vì lý do nào đó, đã được chứng minh là có xu hướng bị phá hoại.

Nếu bạn muốn thử nghiệm việc sửa đổi Wikipedia, xin dùng Chỗ thử.

Để biết thêm thông tin về ai đã khóa trang và vì lý do gì, mời xem:

Phần lớn các trang ở Wikipedia chỉ bị khóa tạm thời để ngăn bút chiến hoặc để kiểm soát phá hoại. Bạn sẽ lại có thể sửa được trang khi nó được mở khóa trong thời gian sắp tới. Trong thời gian này, xin cứ thoải mái thảo luận về những sửa đổi mà bạn muốn thực hiện tại trang thảo luận của trang bị khóa. Tuy nhiên một số loại trang bị khóa vô thời hạn:

Nếu bạn thấy một trang dường như đã bị khóa và bị quên lãng, bạn có thể yêu cầu mở khóa bằng cách đưa nó vào Yêu cầu bảo vệ hay mở khóa trang. Nếu một trang chỉ vừa mới được khóa, tốt nhất là nên chờ vài ngày, trừ phi đã đạt được giải pháp ở trang thảo luận.

Nếu bạn cho rằng cần thiết phải thực hiện một sửa đổi nào đó tại một trang bị khóa, trước hết xin hãy thảo luận tại trang thảo luận của nó. Nếu trang chỉ bị hạn chế sửa đổi, một thành viên đã đăng nhập sẽ thực hiện thay đổi nếu cần thiết. Nếu trang bị khóa hoàn toàn, bạn có thể sử dụng tiêu bản {{sửa trang khóa}} để thu hút sự chú ý của một bảo quản viên Wikipedia, người có thể thực hiện sửa đổi nếu nó đã được đồng thuận.

Xem thêm