Trang khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng (khóa 30/500)

Wikipedia:Twinkle/Preferences

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trước khi sử dụng Twinkle, bạn nên thiết lập cài đặt các chức năng trong bảng bên dưới, tuỳ theo sở thích của bản thân.

Hãy nhớ rằng các tuỳ chọn được ghi ở một trang con trong không gian tên thành viên của bạn bằng mã JavaScript. Chỉ có bạn và bảo quản viên giao diện có thể sửa tuỳ chọn, tuy nhiên, ai cũng xem được.

Tham chiếu Twinkle
Bạn phải có công cụ Twinkle đã được cài sẵn (hoặc ở dạng gadget hoặc cài đặt từ script của các thành viên khác) để sử dụng trang này.

Nếu Twinkle đã được cài đặt đúng cách thì bạn cần chờ một lúc để đoạn chương trình được kích hoạt.