Wikipedia:Wikipedia emperor of the year 2020

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
----------------DỮ LIỆU ĐÃ ỔN ĐỊNH XIN ĐỪNG SỬA CHỮA----------------

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year 2020 sẽ được trao cho thành viên có nhiều đóng góp bậc nhất cho nội dung chất lượng và là người chiến thắng cuối cùng của cuộc xét tuyển 2020.

Dưới đây là thống kê năm 2020 các đóng góp BVT, BVCL, DSCL và thành viên liên quan. Cập nhật lần cuối ngày 28/02/2021

Tên "Thống kê viên": Kill-Vearn

Tình trạng trang: Thống kê xong

Chú thích: Thành viên có tên trong danh sách này là người có ít nhất 1 BVCL, 1 BVT, hoặc 1 DSCL.

Ghi chú: tính bài đóng góp chung, tính công cho các thành viên, nên tổng số không phải là tổng số bài chất lượng.

Xét vòng 1[sửa mã nguồn]

BVCL[sửa mã nguồn]

 1. Nguyenhai314 6 bài, tài khoản lập vào 28 tháng 2 năm 2020 không đủ Yêu cầu ứng viên tối thiểu 3 tháng trước năm 2020.
 2. A - Lệ Xuân 4 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Phó vương Bài viết chọn lọc.
 3. Nacdanh 4 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Phó vương Bài viết chọn lọc.
 4. Q.Khải 3 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm, với 3 bài, nhận danh hiệu Công tước Bài viết chọn lọc.
 5. Tàn Kiếm 3 bài, tài khoản lập vào 28 tháng 7 năm 2020 không đủ Yêu cầu ứng viên tối thiểu 3 tháng hoạt động trước năm 2020.
 6. ThiênĐế98 2 bài, quá ít, không tính, giữ danh hiệu cao nhất của năm trước.
 7. Dawnie_t 2 bài, tài khoản lập vào 2 tháng 2 năm 2020 không đủ Yêu cầu ứng viên tối thiểu 3 tháng trước năm 2020.
 8. NXL1997 2 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm, với 2 bài, nhận danh hiệu Tử tước Bài viết chọn lọc.
 9. Mongrangvebet 2 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm, với 2 bài, nhận danh hiệu Tử tước Bài viết chọn lọc.
 10. Truy Mộng 2 bài, tài khoản lập vào 31 tháng 5 năm 2020 không đủ Yêu cầu ứng viên tối thiểu 3 tháng trước năm 2020.
 11. Mintu Martin 1
 12. Thienhau2003 1
 13. Huydang2910 1
 14. Lcsnes 1
 15. Earthandmoon 1
 16. Hoangkid 1
 17. Dương Vinh Hoàng 1
 18. Ledinhthang 1
 19. Thuyhung2112 1
 20. DangTungDuong 1
 21. 14.169.141.212 1

BVT[sửa mã nguồn]

 1. A - Lệ Xuân 5 bài, CẠNH TRANH ngôi vị Quốc vương,
 2. Baoothersks 5 bài, CẠNH TRANH ngôi vị Quốc vương,
 3. Nacdanh 5 bài, CẠNH TRANH ngôi vị Quốc vương,
 4. Lcsnes 5 bài, đủ Yêu cầu ứng viên về thời gian nhưng chỉ có 103 sửa đổi trước 2020 nên không giành được danh hiệu gì.
 5. Thuyhung2112 5 bài, đủ Yêu cầu ứng viên về thời gian nhưng chỉ có 118 sửa đổi trước 2020 nên không giành được danh hiệu gì.
 6. Nguyenhai314 4 bài, không đủ tiêu chuẩn như trên.
 7. Trần Nguyễn Minh Huy 4 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Phó vương Bài viết tốt.
 8. Mintu Martin 3 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Công tước Bài viết tốt.
 9. Damian Vo 3 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Công tước Bài viết tốt.
 10. Tập đoàn LLTD 3 bài.
 11. Q.Khải 3 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Công tước Bài viết tốt.
 12. Tàn Kiếm 3 bài, không đủ tiêu chuẩn như trên.
 13. ThiênĐế98 3 bài, quá ít, không tính, giữ danh hiệu cao nhất của năm trước.
 14. Truy Mộng 3 bài, không đủ tiêu chuẩn như trên.
 15. Dawnie t 2 bài, không đủ tiêu chuẩn như trên.
 16. Mongrangvebet 2 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Tử tước Bài viết tốt.
 17. P.T.Đ 2 bài, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 bài, nên chỉ là Tử tước Bài viết tốt.
 18. VMQ123 1
 19. Quenhitran 1
 20. NXL1997 1
 21. TrunghaiTĐN 1
 22. DangTungDuong 1
 23. Louis Anderson 1
 24. Khủng Long 1
 25. Tư Mã Tiến 1
 26. Newone 1
 27. Vuhoangsonhn 1
 28. Russian Federal Subjects 1
 29. KenniS 1
 30. Nguyễn Hoài Phương 1
 31. Dương Vinh Hoàng 1
 32. Tuanminh01 1
 33. Thienhau2003 1
 34. Ti2008 1
 35. Keo010122 1

DSCL[sửa mã nguồn]

 1. Baoothersks 6 danh sách, chiến thắng Quốc vương Danh sách chọn lọc 2020.
 2. Linh Comer - Mintu Martin 5 danh sách, tuy đủ mọi yêu cầu nhưng đứng sau Baoothersks nên chỉ là Phó vương Danh sách chọn lọc 2020. Do năm trước đã là phó vương rồi nên lần này giữ nguyên cấp bậc, không thăng.
 3. Q.Khải 2 danh sách, đủ Yêu cầu ứng viên nhưng không đủ Yêu cầu tích lũy trong năm là 5 danh sách, nên chỉ là Tử tước Danh sách chọn lọc 2020.
 4. A 1
 5. Anewplayer 1
 6. DoraMoon 1
 7. Darkmoonblue 1
 8. Nguyễn Hoài Phương 1
 9. Keo010122 1
 10. HĐ 1
 11. MrTranCFCVN 1
 12. Dawnie t 1
 13. Damian Vo 1
 14. Trần Nguyễn Minh Huy 1
 15. 113.167.115.158 1

Xét vòng 2[sửa mã nguồn]

BVCL[sửa mã nguồn]

không ai đủ tiêu chuẩn.

BVT[sửa mã nguồn]

 1. Empress of Đại Nam – Painting by A.png A - Lệ Xuân 5 bài BVT, điểm BCB 2020 để tính ưu tiên: 1205 điểm, chiến thắng, trở thành Quốc vương Bài viết tốt 2020 tùy chỉnh lại thành Nữ vương Bài viết tốt 2020. .
 2. Steven Spielberg, drawing by Chaim Topol.JPG Baoothersks 5 bài BVT, điểm BCB 2020 để tính ưu tiên: 1120 điểm, thua cuộc, chỉ nhận được danh hiệu Phó vương Bài viết tốt 2020.
 3. Adult Commons-tan with a camera.png Nacdanh 5 bài BVT, điểm BCB 2020 để tính ưu tiên: 11 bài BCB với 360 điểm, thua cuộc, chỉ nhận được danh hiệu Phó vương Bài viết tốt 2020.

DSCL[sửa mã nguồn]

 1. Steven Spielberg, drawing by Chaim Topol.JPG Baoothersks không có cạnh tranh, là Quốc vương Danh sách chọn lọc 2020.

Xét vòng 3[sửa mã nguồn]

Đã chờ thụ lý kiện cáo trong 5 ngày, và đã gửi thông báo chiến thắng và thành tích từng hạng mục.

Xét tuyển danh hiệu Wikipedia emperor of the year 2020[sửa mã nguồn]

 • A - Lệ XuânNữ vương Bài viết tốt 2020 được cộng thêm 100 điểm.
 • BaoothersksQuốc vương Danh sách chọn lọc 2020 được cộng thêm 80 điểm.
Bảng tính điểm
Bài viết
chọn lọc
Bài viết tốt Danh sách
chọn lọc
150 đ 50 đ 40 đ
 • A - Lệ Xuân: 5 BVT x 50 đ = 250 điểm; tổng điểm 350 đ
 • Baoothersks: 6 DSCL x 40 đ = 240 điểm, tổng điểm 320 đ

Kết quả, không ai đạt ít nhất 750 đ do đó năm nay không ai đạt Wikipedia emperor of the year 2020.

Xem thêm[sửa mã nguồn]