Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trang này có việc cần làm dành cho các bảo quản viên.
Xin hãy bỏ thông báo này khi việc cần làm đã được giải quyết.

u

BuiPhuocbuou ZoranzjRudpollolii

Tháng 1[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:42, ngày 7 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ e-mail không hợp lệ. --minhhuy (thảo luận) 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:52, ngày 21 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Chỉ tạo tài khoản cho yêu cầu gần nhất bên dưới. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Chỉ tạo tài khoản cho yêu cầu gần nhất bên dưới. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 07:58, ngày 28 tháng 1 năm 2016 (UTC)

Tháng 2[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 11:00, ngày 18 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 14:59, ngày 18 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng trong một dự án khác của Wikimedia, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 05:55, ngày 28 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 06:56, ngày 29 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Tháng 3[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp (mặc dù tên miền địa chỉ có phần xa lạ với tôi, hy vọng không có nhầm lẫn gì ở đây). --minhhuy (thảo luận) 14:03, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:23, ngày 12 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Bạn đã có tài khoản với tên đăng nhập này theo yêu cầu ở trên. Vui lòng kiểm tra lại hòm thư. --minhhuy (thảo luận) 14:35, ngày 12 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:14, ngày 15 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:17, ngày 16 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:31, ngày 16 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 21 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Không thể tạo tài khoản với tên trùng địa chỉ e-mail. Vui lòng chọn một tên khác. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 21 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 14:30, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Bạn có thể yêu cầu đổi tên sang tài khoản mới tại WP:DTND. Wikipedia không khuyến khích việc sử dụng nhiều tài khoản. --minhhuy (thảo luận) 15:01, ngày 28 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 12:16, ngày 29 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Tháng 4[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá dễ gây nhầm lẫn với các tài khoản sẵn có, xin vui lòng chọn một tên khác có tính đặc trưng hơn. --minhhuy (thảo luận) 03:13, ngày 4 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên đã có người lấy. Xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 05:31, ngày 5 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 15:52, ngày 9 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 14:32, ngày 26 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 05:13, ngày 27 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:04, ngày 1 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:04, ngày 1 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Tháng 5[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 07:20, ngày 6 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá giống tên letranbaophuong đã có. Đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:35, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được khởi tạo trước đó. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo trước đó. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên quá gần với nguyenngoclan, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xong Tạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email. Việt Hà (thảo luận) 02:41, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá gần với tên của dự án, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xongtạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email. Việt Hà (thảo luận) 02:41, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xongtạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email.Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên đã có người lấy, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)

}}

KhôngN Không thực hiện Tên gần giống tên thành viên Đông Anh đã có, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo thành công trước đó. Việt Hà (thảo luận) 14:48, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo thành công trước đó. Việt Hà (thảo luận) 14:48, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)

{{yêu cầu tạo tài khoản cogaithanghai |tên người dùng = hanguyen@gmai.com |địa chỉ e-mail = }} 42.114.35.123 (thảo luận) 05:35, ngày 8 tháng 6 năm 2016 (UTC)


LS

61.219.109.100 (thảo luận) 17:29, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)hh