Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Mời các bạn vào Đặc biệt:Mở tài khoản để tự tạo tài khoản cho mình. Cảm ơn.

Tháng 1[sửa mã nguồn]

Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 08:13, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Tên “Thúy Vy” quá giống tên người dùng sau: Thuyvy. Xin hãy chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:13, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Xong.Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Xong.Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Tháng 2[sửa mã nguồn]

Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong.Tuanminh01 (thảo luận) 08:14, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:10, ngày 27 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Tháng 3[sửa mã nguồn]

Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:16, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

14.183.255.84 (thảo luận) 10:48, ngày 3 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tên “Ta Hoang tri” quá giống tên người dùng sau: Tahoangtri. Xin hãy chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:16, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 08:16, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

toi muon lap tai khoan113.190.153.217 (thảo luận) 19:09, ngày 5 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 05:37, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 05:37, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 05:37, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 05:43, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 11:26, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 11:26, ngày 6 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 15:30, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 15:30, ngày 7 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 11:22, ngày 24 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tên “Lilly Nguyen” quá giống tên người dùng sau: Lilly Nguyễn. Xin hãy chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 11:22, ngày 24 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 11:22, ngày 24 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Commons-emblem-success.svg  Xong. Tuanminh01 (thảo luận) 11:22, ngày 24 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 11:22, ngày 24 tháng 3 năm 2017 (UTC)

Tháng 4[sửa mã nguồn]

Tháng 5[sửa mã nguồn]

Hà Nội, Việt Nam


Mời các bạn vào Đặc biệt:Mở tài khoản để tự tạo tài khoản cho mình. Cảm ơn.