Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trang này có việc cần làm dành cho các bảo quản viên.
Xin hãy bỏ thông báo này khi việc cần làm đã được giải quyết.
Viết tắt

Để tránh việc phá hoại bằng cách tạo tài khoản người dùng một cách tự động, Wikipedia đã bắt buộc phải ngăn ngừa việc tạo ra các tên người dùng quá giống với tên người dùng hiện tại và đã đưa thêm một tấm ảnh (gọi là captcha) vào quá trình đăng nhập để xác nhận rằng người dùng đó không đang sử dụng quy trình tự động. Nếu bạn đã thử tạo một tài khoản, nhưng đã chọn phải một tên người dùng quá giống với một tên người dùng hiện đã có, hoặc không thể đọc được hình vì một lý do nào, xin hãy đăng yêu cầu tạo tài khoản ở đây. Xin làm theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn:

Bước 1: Kiểm tra tại đây để chắc chắn rằng tên mà bạn muốn chọn chưa tồn tại.
Bước 2: Nhấn vào liên kết này.
Bước 3: Làm theo hướng dẫn có sẵn trong bước 2, và gõ vào tên người dùng bạn muốn đăng ký, và một địa chỉ e-mail để chúng tôi gửi mật khẩu tới. Bạn có thể muốn dùng một địa chỉ e-mail phụ, không quan trọng và có thể bỏ đi, vì nó sẽ bị lộ ra trong vòng vài tuần sau khi bạn đăng yêu cầu. Đừng gõ vào mật khẩu mà bạn muốn dùng cho tài khoản - bạn sẽ nhận được một mật khẩu tạo ngẫu nhiên qua e-mail, rồi sau đó bạn có thể đổi nó sau khi đăng nhập, tại tùy chọn thành viên.
Bước 4: Kiểm tra lại cả trang này và hộp thư đến của e-mail của bạn để xem có cập nhật hoặc vấn đề nào nảy sinh với yêu cầu của bạn hay không.

  • Nếu bạn được báo là tên người dùng "đã được sử dụng", bạn sẽ cần phải thực hiện lại việc yêu cầu tên người dùng khác. (Trước khi yêu cầu lại, hãy kiểm tra là bạn đã không nhận được e-mail - đôi khi một thành viên sẽ tạo nó mà quên bỏ yêu cầu, và thành viên khác sẽ cố gắng tạo lại và để lại lời nhắn như vậy khi họ làm không được).
  • Nếu bạn được báo là tên người dùng "giống với tài khoản khác", thì nó có nghĩa là một số thành viên có kinh nghiệm đang theo dõi trang này không thể tạo tài khoản, nhưng một số ít khác (người quản lý) có thể và rất có khả năng sẽ tạo nó cho bạn. Bạn sẽ cần phải chờ một thời gian lâu hơn để tạo tài khoản.
  • Một khi tài khoản của bạn đã được tạo thành công, bạn sẽ nhận được một e-mail tự động từ wikiAt char.svgwikimedia.org thông báo mời bạn đăng nhập. Bạn có thể sử dụng những thông tin ở đó để đăng nhập và ở đó bạn sẽ được yêu cầu tạo lại mật khẩu mới.

Người quản lý và những thành viên có kinh nghiệm: Những hướng dẫn về làm thế nào đối với các yêu cầu (gồm cả việc tạo tài khoản) có thể tìm thấy tại đây.

Bản lưu có ở đây liệt kê những yêu cầu đã được thực hiện. Chỉ có tên người dùng được liệt kê vì lý do bảo vệ quyền riêng tư; nếu bạn cần thông tin khác, xin hãy hỏi tại trang thảo luận.

Tháng 1[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:42, ngày 7 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ e-mail không hợp lệ. --minhhuy (thảo luận) 02:30, ngày 9 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:52, ngày 21 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Chỉ tạo tài khoản cho yêu cầu gần nhất bên dưới. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Chỉ tạo tài khoản cho yêu cầu gần nhất bên dưới. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:33, ngày 23 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 07:58, ngày 28 tháng 1 năm 2016 (UTC)

Tháng 2[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 11:00, ngày 18 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 14:59, ngày 18 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng trong một dự án khác của Wikimedia, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 05:55, ngày 28 tháng 2 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã có người sử dụng, xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 06:56, ngày 29 tháng 2 năm 2016 (UTC)

Tháng 3[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp (mặc dù tên miền địa chỉ có phần xa lạ với tôi, hy vọng không có nhầm lẫn gì ở đây). --minhhuy (thảo luận) 14:03, ngày 1 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:23, ngày 12 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Bạn đã có tài khoản với tên đăng nhập này theo yêu cầu ở trên. Vui lòng kiểm tra lại hòm thư. --minhhuy (thảo luận) 14:35, ngày 12 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:14, ngày 15 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 02:17, ngày 16 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:31, ngày 16 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 21 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Không thể tạo tài khoản với tên trùng địa chỉ e-mail. Vui lòng chọn một tên khác. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 21 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 14:30, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 15:59, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Bạn có thể yêu cầu đổi tên sang tài khoản mới tại WP:DTND. Wikipedia không khuyến khích việc sử dụng nhiều tài khoản. --minhhuy (thảo luận) 15:01, ngày 28 tháng 3 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 12:16, ngày 29 tháng 3 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)

Tháng 4[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 14:43, ngày 3 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá dễ gây nhầm lẫn với các tài khoản sẵn có, xin vui lòng chọn một tên khác có tính đặc trưng hơn. --minhhuy (thảo luận) 03:13, ngày 4 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên đã có người lấy. Xin vui lòng chọn tên khác. --minhhuy (thảo luận) 05:31, ngày 5 tháng 4 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Địa chỉ thư điện tử (e-mail) không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ. --minhhuy (thảo luận) 15:52, ngày 9 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --span style="color:green;">minhhuy (thảo luận) 14:32, ngày 26 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 05:13, ngày 27 tháng 4 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:04, ngày 1 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 04:04, ngày 1 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Tháng 5[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. --minhhuy (thảo luận) 07:20, ngày 6 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá giống tên letranbaophuong đã có. Đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:35, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được khởi tạo trước đó. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo trước đó. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên quá gần với nguyenngoclan, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:37, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xong Tạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email. Việt Hà (thảo luận) 02:41, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản quá gần với tên của dự án, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xongtạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email. Việt Hà (thảo luận) 02:41, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xongtạo tài khoản thành công, mật khẩu gửi qua email.Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên đã có người lấy, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên gần giống tên thành viên Đông Anh đã có, đề nghị chọn tên khác. Việt Hà (thảo luận) 02:50, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo thành công trước đó. Việt Hà (thảo luận) 14:48, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
KhôngN Không thực hiện Tên tài khoản đã được tạo thành công trước đó. Việt Hà (thảo luận) 14:48, ngày 26 tháng 5 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:19, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:19, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên này đã tồn tại. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 06:19, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên này gần giống tên đã tồn tại. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 06:19, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Tháng 6[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:24, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong ở trên.
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:24, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:25, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:30, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:30, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Tháng 7[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:32, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:34, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp.Tuanminh01 (thảo luận) 15:38, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:35, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Tháng 8[sửa mã nguồn]

Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác.Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác.Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:39, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Tháng 9[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 15:26, ngày 20 tháng 9 năm 2016 (UTC)

113.173.119.85 (thảo luận) 00:52, ngày 21 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên bạn đã tạo. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 06:16, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Tên “Tran thanh nam” quá giống tên người dùng Trần Thành Nam. Xin hãy chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 09:42, ngày 20 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Tháng 10[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 09:46, ngày 20 tháng 10 năm 2016 (UTC)
Tên thành viên đã có người lấy. Xin chọn tên khác. Tuanminh01 (thảo luận) 09:46, ngày 20 tháng 10 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 09:46, ngày 20 tháng 10 năm 2016 (UTC)

Tháng 11[sửa mã nguồn]

Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 14:39, ngày 10 tháng 11 năm 2016 (UTC)
Có Xong Đã tạo thành công, mật khẩu đã gửi qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Tuanminh01 (thảo luận) 14:39, ngày 10 tháng 11 năm 2016 (UTC)

Tháng 12[sửa mã nguồn]

tôi yêu lịch sử