Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Wikipedia:YCK)

Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Trang này dùng để yêu cầu khóamở khóa các trang, tập tin hay bản mẫu. Xin hãy viết yêu cầu của bạn dưới đây; ghi rõ yêu cầu khóa dạng gì hay yêu cầu mở khóa, cho trang nào, và lý do. Trước khi yêu cầu, xin đảm bảo là việc bạn yêu cầu thật sự cần thiết; phù hợp quy định về khóa trang và phục vụ cho lợi ích của Wikipedia; chứ không phải để bảo vệ quan điểm của riêng bạn. Sau khi yêu cầu khóa bài, trong trường hợp bạn tham gia tranh cãi, xin hãy tích cực giải quyết tranh cãi của bạn để bài được sớm mở khóa trở lại.

Những bảo quản viên khi thực hiện yêu cầu nên xem xét sự phù hợp với các quy định của Wikipedia và thông báo rõ ràng lý do thực hiện, dùng các bản mẫu thông báo thích hợp trong trang bị khóa.

Hướng dẫn

Nếu bạn muốn yêu cầu khóa hay mở khóa trang, tăng hay giảm mức khóa trang, hay muốn yêu cầu sửa trang khóa, xin hãy thực hiện các bước sau:

 1. Nếu bạn muốn yêu cầu mở khóa một trang nào đó, trước tiên hãy liên hệ bảo quản viên đã thực hiện tác vụ khóa trang đó và nhờ họ mở khóa (tên tài khoản của bảo quản viên đó được ghi lại trong lịch sử trang). Nếu vì lý do nào đó mà bảo quản viên này không phản hồi, hoặc không muốn thực hiện tác vụ mở khóa, hoặc không thể thực hiện tác vụ này được nữa thì bạn mới nên dùng đến trang này.
 2. Sử dụng nút bên dưới, tùy thuộc vào yêu cầu bạn đang muốn khóa hoặc mở khóa rồi nhập tên chính xác của trang. Nếu trang đó không nằm trong không gian tên bài viết, hãy thêm tiền tố không gian tên (ví dụ Bản mẫu:Bản mẫu ví dụ hoặc Thành viên:Thành viên ví dụ). Xin đảm bảo rằng bạn đã viết đúng từng ký tự trong tên bài khi yêu cầu khóa/mở khóa trang.
 3. Nếu bạn muốn yêu cầu khóa trang, hãy viết rõ kiểu khóa trang mà bạn muốn được áp dụng cho trang (khóa hoàn toàn, bán khóa, khóa di chuyển) và viết lý do bạn yêu cầu tác vụ khóa trang này phía dưới đề mục.
 4. Xin đừng yêu cầu khóa trang có thời hạn hay yêu cầu khóa vô thời hạn một cách tuỳ tiện.
  • Nếu có lý do cho việc khoá một trang trong một thời gian nhất định, ví dụ như để bảo vệ trang thảo luận của một thành viên trong thời gian người này bị cấm sửa đổi, xin hãy nói rõ điều này.
  • Nếu bạn muốn yêu cầu khóa vô thời hạn hoặc bán khóa một trang, hãy nhớ rằng nó chỉ áp dụng cho bài viết bị phá hoại hay tranh chấp nhiều lần, và thời gian khoá có thể tăng lên tuỳ theo mức độ phá hoại.
  • Xin lưu ý rằng thời hạn khóa trang đối với các kiểu khóa khác nhau, ví dụ khóa sửa đổi và khóa di chuyển, có thể khác nhau, ví dụ một trang có thể bị bán khóa trong hai tuần nhưng bị khóa di chuyển vô thời hạn.
 5. Ký tên sau khi kết thúc yêu cầu bằng bốn kí tự ~~~~ và nhấn Lưu trang.
 • Ghi chú: thành viên không nên yêu cầu khóa trang để tiếp tục một cuộc thảo luận ở nơi khác hoặc để bắt đầu một cuộc thảo luận về nội dung bài. Nếu yêu cầu gây tranh cãi, chứa nội dung tấn công cá nhân hoặc không văn minh, hoặc không liên quan đến vấn đề đang được nói tới, nó sẽ bị xóa khỏi trang này và yêu cầu đó sẽ không được thực hiện.


Các yêu cầu hiện tại

Khóa North American P-51 Mustang

@NguoiDungKhongDinhDanh: Bài viết đang là BVCL trên Trang Chính và đang bị một số IP "não ngắn" phá hoại Hongkytran (thảo luận) 04:59, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối @Hongkytran: Đây là C. Không cần khoá, vì tay này đi phá dạo là chính. Mặt khác, tôi Feather-core-file-minus.svg đã xoá phiên bản. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:02, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Vậy liệu thanh niên này vào phá tiếp thì sao! Hongkytran (thảo luận) 06:02, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Lùi và xoá. Tôi không thể khoá mọi trang được. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:04, ngày 1 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thủy Tiên (ca sĩ)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 08:30, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Kim Khánh Hoàng ☑Y Đã bán khóa 2 tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:35, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Volodymyr Oleksandrovych Zelensky

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài viết về chủ đề nhạy cảm, phá hoại liên tục. I am I (thảo luận) 08:39, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302 – I am I (thảo luận) 08:40, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
☑Y Đã bán khóa 1 tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:46, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Có lẽ sẽ cần bán khóa lâu hơn, vì vấn đề nầy sẽ còn rất nóng trong 1 thòi gian nữa. – I am I (thảo luận) 08:47, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi Với số sửa đổi phá hoại trong bài đến nay thì chưa đủ để khóa thời hạn dài (1 tháng trở lên). Ngoài ra đây cũng mới là lần khóa đầu tiên của bài, nếu có phá hoại tiếp diễn sau khi hết thời hạn khóa bạn có thể báo cáo tại đây để xử lý tiếp (khóa với thời hạn tăng dần). – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:55, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Park Bo-young

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại dai dẳng. I am I (thảo luận) 09:57, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302 – I am I (thảo luận) 09:58, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mới có 2 lùi sửa? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:02, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thành viên:Đơn giản là tôi

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bị phá hoại liên tục. I am I (thảo luận) 10:34, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302 – I am I (thảo luận) 10:35, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi ☑Y Đã bán khóa vô hạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:38, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Tiện thế xoá và khoá tạo trang (Nguyễn Lê Đăng Khoa) nhé. – I am I (thảo luận) 10:40, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Khoan đã, nhờ bạn nâng mức khoá lên Xác nhận mở rộng vô hạn cho mình (Liên tục bị tấn công). – I am I (thảo luận) 10:41, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
☑Y Đã đổi mức khóa lên xác nhận mở rộng. Nãy giờ mới nhận ra là mình chưa thực hiện tác vụ bán khóa trang dù đã vào tận trang tác vụ :) – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:46, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
☑Y Đã xóa, nhưng khóa thì không chắc vì đây mới là lần tạo bài đầu tiên. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:43, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302 Vậy nâng mức khoá cho trang thành viên giùm mình. – I am I (thảo luận) 10:45, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Oleksandr Zinchenko

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. NguyễnQuangHải19💬 00:55, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenquanghai19, TKD 88, và Ryder1992: (1, 2, 3) Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tháng NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:26, ngày 3 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Victor311

Khóa để đề phòng một thằng trẻ trâu nào đó đến phá hoại trang thành viên, lúc đấy thì khổ lắm. Victor311 (thảo luận) 03:19, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Victor311 Có lẽ chưa cần thiết lắm. Chỉ cần bán khoá mức tự động xác nhận là được rồi. – I am I (thảo luận) 03:24, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi ok – Victor311 (thảo luận) 03:26, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn Người Dùng Không Định Danh? 03:38, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa T-90

Bài viết có liên quân đến xung đột Nga - Ucraina đang diễn ra, nhiều số liệu không chính xác được đưa vào do các bên tung ra nhằm mục đích tuyên truyền. Nên tạm khóa khoảng mấy tuần cho đến khi chiến tranh kết thúc và số liệu được kiểm đếm chính xác hơn Cacharo66 (thảo luận) 05:41, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Bài có bút chiến, và bạn có liên quan. NguoiDung
KhongDinhDanh
09:16, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Thì vì đang bút chiến nên mới cần khóa chứ, cũng như bài viết Xung đột Nga - Ucraina đang được khóa để tránh bút chiến đấy thôiCacharo66 (thảo luận) 09:52, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Nhưng nếu khoá thì phiên bản "ổn định" gần nhất sẽ là bản bạn muốn, và như vậy thì có khác gì bảo quản viên "về phe" bạn đâu, đặc biệt là khi chính bạn yêu cầu khoá? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:40, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Nhà Đường

Tránh bút chiến, gây thiếu ổn định cho bài no:ze 18:07, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Lệ XuânLãnh chúa Gâu Gâu: Một lần cuối, hai người có thể đồng ý dừng bút chiến không? Nếu không thì tôi sẽ khoá 30/500. Người Dùng Không Định Danh? 18:12, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Tôi hồi lại tất cả sửa đổi thiện chí, và thề độc không đụng vào bài nữa. – Lãnh chúa Gâu Gâu (thảo luận) 18:14, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Lãnh chúa Gâu Gâu: Dù câu "thề độc" của bạn không mấy khi đáng tin, nhưng tôi cứ tạm tin vậy. Feather-core-minus-circle.svg Từ chối, nhưng theo dõi bài. Người Dùng Không Định Danh? 18:16, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi trót sửa bài thôi. Cũng không vác mặt lên đây nữa, nếu có gì lỡ miệng cũng không cần lo vì tôi vốn bỏ ngoài tai. – Lãnh chúa Gâu Gâu (thảo luận) 18:23, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

FIFA

Bán khóa: Phá hoại liên tục thời gian gần đây. FCBM (thảo luận) 13:58, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh – I am I (thảo luận) 14:00, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-loader.svg Đang chờ… Nếu có thêm phá hoại thì tôi sẽ khoá. NguoiDung
KhongDinhDanh
14:05, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thành viên:Chiristmas Patterson

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị phá hoại. I am I (thảo luận) 09:30, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh – I am I (thảo luận) 09:31, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Trang không bị phá hoại nhiều. NguoiDung
KhongDinhDanh
09:34, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Vậy tại sao trang thành viên của Victor311 không bị phá hoại vẫn được khóa? – I am I (thảo luận) 10:04, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Vì chính thành viên yêu cầu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:08, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Mình muốn khóa trang cá nhân bạn à. Mấy ngày tới mình sẽ lên lịch tuần tra dầy đặc. Nhỡ mà mà gặp thành phần nguy hiểm mà phá còn khóa để tránh cho người ấy phá linh tinh mỗi lần lùi sửa mệt lắm! Mình cảm ơn nha ~ Thân mến! Vũ Trà MyFlag of Ukraine.svgThảo luận với mình! 10:31, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Chiristmas Patterson: Bạn muốn khoá mức nào? Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:33, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Cho mình lên mức xác nhận mở rộng nha! Thành phần phá trang của mình chủ yếu là IP và tự xác nhận thôi chắc không có xác nhận mở rộng (chưa chắc). Mình cảm ơn nha! ~ Thân! – Vũ Trà MyFlag of Ukraine.svgThảo luận với mình! 10:38, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn Danh tl 07:20, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mở khóa Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e

Truyện hiện đã có tựa tiếng Việt và theo quy định dự án Anime / Manga, light novel, anime hay manga xuất bản tiếng Việt bản quyền sẽ dùng tựa đề tiếng Việt (hiện đang bị khóa di chuyển). – (にゃん~) 12:47, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@AzusaNyan Bạn có thể yêu cầu di chuyển trang ở Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang mà. – I am I (thảo luận) 16:03, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi: Lúc đầu mình cũng định thế nhưng trước kia trang bị khóa vì bị đổi thành tên tiếng Việt không chính thức (hồi đấy chưa mua bản quyền) mà giờ có tên chính thức rồi thì đổi thành tên chính thức với cả lúc đó cái khóa đấy cũng vô tác dụng rồi mà. – (にゃん~) 16:58, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@P.T.Đ: Thấy bạn đang online nên nếu được nhờ bạn mở khóa giúp. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày nhiều niềm vui. – (にゃん~) 17:04, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@AzusaNyan: Đã mở khóa. P.T.Đ (thảo luận) 17:06, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Jung Hae-in

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị phá hoại. I am I (thảo luận) 16:02, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đã khóa. P.T.Đ (thảo luận) 17:12, ngày 6 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bị phá hoại liên tục. I am I (thảo luận) 11:09, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh – I am I (thảo luận) 11:10, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Lại phải Ping lại rồi. – I am I (thảo luận) 11:34, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi không phải người duy nhất ở đây, cũng không có hứng dò lịch sử trang này bây giờ. NguoiDungKhongDinhDanh Name me 11:39, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Nói chung là quen rồi. Vậy để mình tóm tắt lại nhé: Bài viết bị các IP thêm kết quả các trận đấu mặc dù trận đấu chưa diễn ra( 27/3/2022) ??? – I am I (thảo luận) 11:41, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 – I am I (thảo luận) 16:15, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Đơn giản là tôi Cũng như Danh. Bạn có thể lùi sửa về bản ổn định rồi đợi khóa sau Nhac Ny Talk to me ♥ 16:17, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nam Joo-hyuk

Bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên. FCBM (thảo luận) 16:15, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NhacNy2412 – I am I (thảo luận) 01:42, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mong bạn xem xét tăng mức khóa, hiện có phá hoại trên mức tự động xác nhận. – I am I (thảo luận) 01:48, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh – I am I (thảo luận) 01:50, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng, dù đáng lẽ phải cấm mới đúng. Danh tl 01:54, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Văn minh lúa nước

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bút chiến. I am I (thảo luận) 13:59, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑Y Tạm thời chưa có phá hoại mới. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:36, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cá cược thể thao

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 22:39, ngày 9 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá vô hạn Danh tl 12:03, ngày 10 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Jumpol Adulkittiporn

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại dai dẳng. I am I (thảo luận) 04:17, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá Jumpol Adulkittiporn 1 tuầnFeather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá Atthaphan Phunsawat 1 tuần. Danh tl 05:20, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Rickrolling

Vì mình cần biên tập lại nó, với lại bài viết cũng có nguy cơ cao bị phá hoại Victor311 (thảo luận) 03:12, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bình luận: Theo như tôi thấy, bài viết này chưa bị phá hoại tính tới thời điểm hiện tại. Vậy liệu việc bán khóa là cần thiết? Kim Khánh Hoàng (thảo luận) 03:30, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Victor311 Từ chối Lý do không chính đáng, không có dấu hiệu phá hoại Nhac Ny Talk to me ♥ 04:31, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Kim Khánh Hoàng ờm..bán khóa cũng đựoc – Victor311 (thảo luận) 04:32, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Victor311 Từ chối Nhac Ny Talk to me ♥ 04:34, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NhacNy2412 Ý bạn muốn nói bài viết chưa có sự phá hoại? – Victor311 (thảo luận) 04:35, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Victor311 Tôi nghĩ câu chữ tiếng Việt của tôi đã đủ rõ ràng Nhac Ny Talk to me ♥ 04:36, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Victor311 Bạn ấy nói đúng đấy bạn à. Bạn phải theo từng ngữ cảnh rồi mới yêu cầu khóa trang nhé! VD:Sự kiện đang diễn ra, người nổi tiếng, phá hoại thường xuyên,... Hãy dùng trang này để yêu cầu hợp lí nhé! không nên dùng yêu cầu bừa bãi nhé! – Ngọc Anh.exe 04:39, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Choi Yeon-jun

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. NguyễnQuangHải19💬 09:00, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng 1 tháng Danh tl 14:04, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Boris Johnson

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. NguyễnQuangHải19💬 05:13, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenquanghai19 ☑Y Đã bán khóa 1 tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:35, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thành viên:AxitTDTbenzoic

Vô hạn bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Đề phòng bị trang bị phá hoại trong quãng Wikibreak sắp tới. Đá Cho Vui, Thua Cũng Sướng 09:21, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Trang không có phá hoại hay sửa đổi gây hại gì, nhưng tôi Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg đã bán khoá vô hạn vì chính thành viên yêu cầu. Lần sau, vui lòng viết lý do cụ thể và chính xác hơn. Danh tl 16:24, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Bài này thường xuyên bị IP liên tục sửa thông tin sai lệch. Tôi luôn yêu cầu khóa 1 tháng ngay lập tức Ryder1992 (thảo luận) 13:31, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑Y Đã bán khóa 3 tháng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:00, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hoa hậu Thế giới 2022

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – cuộc thi chưa diễn ra nhưng ip liên tục thêm thông tin chưa được xác thực. FCBM (thảo luận) 02:44, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@FCBM ☑Y Đã bán khóa 1 tháng. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:02, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài thường xuyên bị phá hoại.  Jimmy Blues  15:48, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Volodymyr Oleksandrovych Zelensky‎

Bài này bị LeoWelfen368 thường xuyên sửa đổi phá hoại liên tục với nội dung phỉ báng, xúc phạm. Đồng thời tôi yêu cầu các Bảo quản viên cấm LeoWelfen368 ngay lập tức. Ryder1992 (thảo luận) 17:07, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Ryder1992 Bạn tag thành viên 1 lần là đủ rồi. Hơn nữa tôi đã báo cáo ở WP:TNCBQV, bạn không cần "yêu cầu" ở đây nữa đâu. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 17:09, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng 3 tháng Danh tl 17:25, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mở khóa Thang máy gia đình

Đang chỉnh sửa bản mới có nhiều thay đổi so với bản ban đầu Viethamynguyen (thảo luận) 00:37, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenmy2302: Danh tl 09:31, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Viethamynguyen Bạn có thể cop nội dung ra trang nháp trước để mình xem đã được không? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:33, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mình đăng ra trang nháp rồi nhé. Bạn xem giúp mình – Viethamynguyen (thảo luận) 08:36, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Bạn xem giúp mình nhé! Thanks – Viethamynguyen (thảo luận) 00:04, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Viethamynguyen Mình đã loại bớt các mục nội dung không bách khoa và tầm nhìn hẹp trong bài, cũng như thêm phần mở đầu và sắp xếp lại các đề mục. Bạn đọc xong sửa lại, khi nào thấy ổn rồi thì báo mình nhé. Ngoài ra nếu được bạn ráng kiếm nguồn cho mục lịch sử với cả các phần nội dung còn chưa được chú nguồn nha, tốt hơn nữa thì bạn thay các nguồn uy tín hơn cho các nguồn hiện tại (nguồn từ fandom hay wiki không được chấp nhận sử dụng vì là nguồn tự xuất bản). Sớm hồi âm ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:15, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mình cảm ơn nhiều nhé! – Viethamynguyen (thảo luận) 08:24, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mình đã sửa lại, bạn check giúp mình nhé – Viethamynguyen (thảo luận) 08:47, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Bạn ơi xem giúp mình nhé – Viethamynguyen (thảo luận) 02:45, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Nguyenmy2302. Danh tl 14:56, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Viethamynguyen Theo mình thêm ưu nhược điểm trong mục "Các công nghệ truyền động" là không cần thiết và nó cũng vi phạm vào tính bách khoa và trung lập của Wiki, vì vậy mình đã loại bỏ phần nội dung trên mà bạn đưa vào bài. Ngoài ra thì mình thấy sau khi bạn thêm nguồn nội dung bài đã ổn hơn rất nhiều rồi, nếu bạn đồng ý để mình xuất bản bài ra không gian chính, thân mến ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:46, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
ok, bạn xuất bản giúp mình – Viethamynguyen (thảo luận) 23:26, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Viethamynguyen ☑Y Đã xuất bản bài. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:18, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Atthaphan Phunsawat

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. NguyễnQuangHải19💬 08:05, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Điều phối viên Baoothersks đã bán khoá 2 tuần Danh tl 14:57, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Bản mẫu:No article text/sister projects

Nhờ BQV khóa bản mẫu này cùng với hai bản mẫu khác là Bản mẫu:No article text/Did you mean boxBản mẫu:No article text/file vì cả ba bản mẫu này đều đang được sử dụng trong giao diện hệ thống MediaWiki. Xin cảm ơn. (Tag Trần Nguyễn Minh Huy cho nhanh). Anster (thảo luận) 16:41, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑Y Đã khóa hẳn cả 3. minhhuy (thảo luận) 16:44, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Wikipedia:Đổi tên người dùng

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Trang quan trọng có nhiều người xem. I am I (thảo luận) 07:43, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh – I am I (thảo luận) 08:03, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Không có phá hoại mấy. Danh tl 08:09, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Jumpol Adulkittiporn

Bài này phá hoại thường xuyên chủ yếu là người này đã kết hôn với ai đó cho nên tôi yêu cầu các ĐVP và BQV khoá tạm thời Ryder1992 (thảo luận) 06:47, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑Y Đã bán khóa 2 tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:28, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mỹ nhân kế

Tạm thời bán khóa: Rối phá hoại. no:ze 19:12, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tháng Danh tl 20:23, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Minamino Takumi

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Bị phá hoại thường xuyên. ...Nguyễn Tấn Cường (thảo luận) 04:53, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần Nhac Ny Talk to me ♥ 04:56, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cao Thái Sơn

Tạm thời bán khóa: Bị IP phá, do đang lùm xùm vụ Nathan Lee đăng ký bản quyền thương hiệu tên CTS. no:ze 16:52, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần NHD (thảo luận) 17:46, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Mục lục chữ cái

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Sửa thể loại đổi hướng. Nhac Ny Talk to me ♥ 18:21, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-unlock.svg Bảo quản viên Nguyentrongphu đã hạ mức khoá xuống khoá bản mẫu Danh tl 12:57, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Xong

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Sửa thể loại đổi hướng. Nhac Ny Talk to me ♥ 18:35, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-unlock.svg Bảo quản viên Nguyentrongphu đã hạ mức khoá xuống khoá bản mẫu Danh tl 12:57, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Zh-t

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Sửa thể loại đổi hướng. Nhac Ny Talk to me ♥ 18:37, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-unlock.svg Bảo quản viên Nguyentrongphu đã hạ mức khoá xuống khoá bản mẫu Danh tl 12:57, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Nhà Đường

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Tránh mấy thể loại nhàn cư vi bất thiện ăn không ngồi rồi phá. no:ze 18:41, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá vô hạn vì bài cơ bản đã gắn sao CL, nhiều người xem. Nếu ĐPV, BQV nào thấy không hợp lý có thể giảm thời gian khóa Nhac Ny Talk to me ♥ 18:55, ngày 30 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 2 tuần Danh tl 13:02, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Yoshida Maya

Phá hoại thường xuyên Ryder1992 (thảo luận) 02:47, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần --minhhuy (thảo luận) 05:48, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Ukraina

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Trang này thường xuyên bị sửa đổi mang tính phá hoại! Đặc biệt là khi cuộc căng thẳng giữa Nga và Ukraina đang diễn ra!. κόσμημα 06:25, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

 Để sau Trước tiên nếu có thêm các sửa đổi phá hoại thì sẽ bán khoá theo tuần, nặng nhất là theo tháng Martin L. KingI have a dream 06:30, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Người Đài Loan

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại liên tục. I am I (thảo luận) 11:58, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Đơn giản là tôi Các sửa đổi phá hoại đã số là rối Đài Loan! Theo ý kiến của mình :V – κόσμημα 12:00, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Đài Loan gì? Phải là "Đài Loan nhân" là mới đúng – Ryder1992 (thảo luận) 12:01, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Ryder1992 Cũng chưa chắc được :V – κόσμημα 12:02, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Đã cấm tài khoản duy nhất phá hoại trang này, hiện chưa cần thiết khóa. Lần sau thay vì lùi sửa liên tục, xin báo cho bảo quản viên để chế tài người dùng có liên quan. --minhhuy (thảo luận) 12:22, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy nó là con rối Đài Loan nhân! – Ryder1992 (thảo luận) 12:24, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tk này có thể là rối hay không? – Ryder1992 (thảo luận) 12:24, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Nhà Nguyên

Thường xuyên bị IP rối Free Bloc - Phạm Văn Rạng sửa Ryder1992 (thảo luận) 16:15, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Vachirawit Chiva-aree

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên. I am I (thảo luận) 15:16, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 3 tháng --minhhuy (thảo luận) 15:27, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hạ khóa Viêm phổi Vũ Hán

Đổi hướng kép Nhac Ny Talk to me ♥ 13:11, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC) Nhac Ny Talk to me ♥ 13:11, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑YXong --minhhuy (thảo luận) 14:12, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Chờ xoá

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Đổi hướng kép. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:17, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑YXong --minhhuy (thảo luận) 14:12, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Cờ

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Đổi hướng kép. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:18, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

☑YXong --minhhuy (thảo luận) 14:12, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Bản mẫu:Ping BQV

Khóa bản mẫu: Bản mẫu có nguy cơ bị phá hoại cao – Đổi hướng kép. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:19, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Trần Nguyễn Minh Huy: Nhờ bạn hạ khóa của 3 yêu cầu trên xuống khóa bản mẫu, và sửa đổi hướng của MediaWiki:Bảng mục lục Wikipedia về Bản mẫu:Mẫu Trang Chính Wikipedia 2005/Theo thể loại, Wikipedia:Proposed deletion về Thể loại:Chờ xóa Nhac Ny Talk to me ♥ 13:23, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
☑YXong --minhhuy (thảo luận) 14:12, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Danh sách tỷ phú Việt Nam theo giá trị tài sản

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Thường xuyên bị phá hoại. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 08:40, ngày 7 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối 7 sửa đổi phá hoại trong hơn 3 tháng. Danh tl 10:44, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Ryder1992/minerva.js

 Ryder1992 (thảo luận) 10:13, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Khoá vô nghĩa. Xem WP:KHOA#perm. Danh tl 10:41, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Ryder1992/skin.js

 Ryder1992 (thảo luận) 10:13, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Khoá vô nghĩa. Xem WP:KHOA#perm. Danh tl 10:41, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Ryder1992/common.js

 Ryder1992 (thảo luận) 10:14, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Khoá vô nghĩa. Xem WP:KHOA#perm. Danh tl 10:41, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Ryder1992/twinkleoptions.js

 Ryder1992 (thảo luận) 10:14, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối Khoá vô nghĩa. Xem WP:KHOA#perm. Danh tl 10:42, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Ryder1992

 Ryder1992 (thảo luận) 10:16, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn Danh tl 10:39, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Người Việt tại Đài Loan

Khoá vô hạn xác nhận mở rộng : Wikipedia:Tài khoản con rối thường xuyên – thường xuyên rối Đài Loan nhân sửa.
@Nguyenquanghai19 @NguoiDungKhongDinhDanh - Ryder1992 (thảo luận) 15:58, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-minus-circle.svg Từ chối 5 sửa đổi trong hơn 4 tháng. Chưa kể thỉnh thoảng Đài Loan nhân cũng có sửa đổi tốt (dù không thể hiện ở một trong số các sửa đổi kia). Danh tl 16:11, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Người Việt tại Đài Loan

Liên tục sửa đổi phá hoại của rối Đài Loan nhân

@NguoiDungKhongDinhDanh - @Nguyenquanghai19 

Ryder1992 (thảo luận) 09:34, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Người Úc gốc Việt

Liên tục sửa đổi phá hoại của rối Đài Loan nhân

@NguoiDungKhongDinhDanh - @Nguyenquanghai19 

Ryder1992 (thảo luận) 09:35, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Tôn Thất An

Liên tục sửa đổi phá hoại của rối Đài Loan nhân

@NguoiDungKhongDinhDanh - @Nguyenquanghai19 

Ryder1992 (thảo luận) 09:36, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

LASK

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. FCBM (thảo luận) 08:06, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@FCBM: Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần Danh tl 08:10, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Erik ten Hag

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Mới công bố huấn luyện câu lạc bộ mới nhưng chưa chính thức dẫn dắt. FCBM (thảo luận) 12:56, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@FCBM ☑Y Đã bán khóa 2 tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:15, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Thảo luận Thành viên:Ngọc Anh

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Thành viên yêu cầu. I am I (thảo luận) 13:20, ngày 24 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Đơn giản là tôi: Thành viên yêu cầu khoá ở mức "IP không thảo luận được chỉ có những người đăng ký tài khoản mới có thể sửa đổi được". Tôi e là chúng ta không có mức khoá nào như vậy, dù có thể miễn cưỡng thực hiện bằng bộ lọc. Danh tl 01:34, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Có 1 mức khoá gần bằng như thế là bán khoá. @Ngọc Anh: Bạn có muốn khoá ở mức nảy không? NguyễnQuangHải19💬 01:48, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Bán khóa là chặn IP rồi. P.T.Đ (thảo luận) 08:30, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
...nhưng nó không cho phép các thành viên dưới mức tự động xác nhận. Danh tl 09:00, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
BQV Alphama đã khóa! Cảm ơn bạn rất nhiều! Xin cảm ơn! – Trần Ngọc Anh 11:46, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Hồi xưa ở đây hay nghe câu na ná kiểu "câu từ không quan trọng, quan trọng là tinh thần quy định", không biết nhớ đúng không. P.T.Đ (thảo luận) 13:42, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Đúng, nhưng câu từ ở đây nằm trong yêu cầu, không phải quy định. Danh tl 13:53, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Giờ thì tôi sẽ chế câu "câu từ không quan trọng, quan trọng là tinh thần yêu cầu". Hi vọng có người lặp lại sau này -_- P.T.Đ (thảo luận) 14:17, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hoa hậu Hoàn vũ 2019

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài viết bị IP sửa đổi sai lệch kết quả thời gian dài. FCBM (thảo luận) 03:32, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tháng NguyễnQuangHải19💬 03:59, ngày 25 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cúp Liên đoàn các châu lục 2017

Bán khóa: Bài viết bị IP dịch máy clk không biên tập thời gian dài. FCBM (thảo luận) 02:49, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 2 tuần NguyễnQuangHải19💬 14:25, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Mở khóa Hương Giang (nghệ sĩ)

Cần cập nhật nhiều thông tin nghệ sĩ Quoc te (thảo luận) 09:40, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Quoc te Mời bạn cho biết bạn sẽ sửa những thông tin gì? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 10:48, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Oleksandr Zinchenko

Bán khóa: Phá hoại dai dẳng. FCBM (thảo luận) 14:13, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tháng NguyễnQuangHải19💬 14:25, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Mino Raiola

Thường xuyên phá hoại

@Nguyenquanghai19 - @Nguyenmy2302 - @NguoiDungKhongDinhDanh  Ryder1992 (thảo luận) 15:01, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Ryder1992 Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần Hải đã khoá. – I am ITalk! 15:28, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Metawin Opas-iamkajorn

Thường xuyên phá hoại dai dẳng ghi thông tin sai lệch như "Metawin Opas-iamkajorn kết hốt với Bright" Ryder1992 (thảo luận) 06:19, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 3 tháng Ngoài lề, bạn cố gắng viết đúng chính tả một chút. Danh tl 14:18, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Giọng hát Việt nhí (mùa 1)

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – IP liên tục phá hoại dẳng rất nhiều phiên bản sửa đổi. Ryder1992 (thảo luận) 14:00, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng 6 tháng Từ 2019 đến nay bài không có sửa đổi hữu ích nào ngoài lùi sửa phá hoại và bot lưu trữ nguồn. Mùa 1 tổ chức năm 2013 nên khả năng bài tiếp tục phát triển cũng tương đối thấp. Danh tl 14:16, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-unlock.svg Đã hạ mức khoá xuống bán khoá Danh tl 14:22, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Elon Musk

Bị phá hoại quá nhiều ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 11:57, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng 6 tháng Danh tl 13:42, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Người Úc gốc Việt

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên – Thường xuyên rối Đài Loan nhân sửa. Ryder1992 (thảo luận) 01:09, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Người Việt tại Đài Loan

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên – Thường xuyên rối Đài Loan nhân sửa. Ryder1992 (thảo luận) 01:12, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hoa hậu Hoàn vũ 2018

Bán khóa: Phá hoại thường xuyên. FCBM (thảo luận) 15:40, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

(mâu thuẫn sửa đổi) Feather-core-lock.svg Feather-core-edit-3.svg Đã khoá tự đánh dấu tuần tra 6 tháng Lịch sử trang có quá nhiều lần lùi sửa trong thời gian gần nên tôi khoá 6 tháng. Nếu không đồng ý, các bảo trì viên khác có thể giảm thời hạn. Danh tl 15:49, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@Ryder1992: Vui lòng giải thích các sửa đổi này. Danh tl 15:49, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh vì bài này bị IP sửa đổi sai thông tin như "người chiến thắng: H’Hen Nie". Tôi cho xem mấy phiên bản của IP:
[1] (ngày 20 tháng 4)
[2] (ngày 29 tháng 4)
[3] (ngày 2 tháng 5)
[4] (ngày 3 tháng 5)
[5] (ngày 5 tháng 5)
[6] (hôm nay) Ryder1992 (thảo luận) 15:56, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh Cho nên tôi đề nghị hạ mức khoá tự động xác nhận Ryder1992 (thảo luận) 16:09, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Tôi không hỏi việc bạn yêu cầu khoá ở mức nào. Bạn lùi lại sửa đổi của FCBM mà không giải thích gì, rồi thay yêu cầu đó bằng yêu cầu của mình. Không tính đến việc vi phạm quy định WP:ROLLBACK, hành vi đó rất bất lịch sự. Danh tl 16:15, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Cúp Liên đoàn các châu lục 2013

Bán khóa: IP dịch máy clk không biên tập thời gian dài. FCBM (thảo luận) 03:50, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 3 tháng Danh tl 04:52, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 3)

Bán khóa: IP sửa đổi sai lệch thông tin. FCBM (thảo luận) 08:41, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 09:30, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Tôn Thất Tùng

Tạm thời bán khóa: Wikipedia:Sửa đổi gây hại thường xuyên – Sửa đổi gây hại. Busta straight busta (thảo luận) 09:49, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Bài viết này trước sự kiện diễn ra mà ghi thêm kết quả, thêm thông tin sai lệch, phá hoại dai dẳng. Busta straight busta (thảo luận) 15:23, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021

Bài về sự kiện đang diễn ra bị phá hoại quá nhiều. 123💬 05:01, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Lisa (rapper)

Vô hạn bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại đài dẳng và thêm thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 16:10, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 6 tháng Danh tl 17:05, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Jisoo

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại dai dẳng và thêm thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 16:14, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 6 tháng Danh tl 17:06, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Minh Triệu

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Phá hoại dai dẳng và thêm thông tin sai lệch. Busta straight busta (thảo luận) 17:19, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Ryder1992 ☑Y Đã được bán khóa 1 tuần. – I am ITalk! 13:48, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:Dulken

Ngăn phá hoại amogus | sussy 13:47, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 13:55, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Khóa Thành viên:KhanhCN Defender1st Minh

Ngăn phá hoại trang. DefenderTienMinh (thảo luận) 15:26, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@KhanhCN Defender1st Minh: Mời bạn kí lại vào bên trên và lần sau yêu cầu khóa theo mẫu ở trên. I am ITalk! 15:23, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 11:55, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Anh Ngọc (nhà báo)

Vô hạn khóa xác nhận mở rộng: Phá hoại thường xuyên – Bài viết này có nguy cơ bị tài khoản phá hoại. Busta straight busta (thảo luận) 08:18, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Feather-core-lock.svg Feather-core-check.svg Đã khoá xác nhận mở rộng vô hạn NguyễnQuangHải19💬 11:55, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Phan Văn Giang

Tạm thời bán khóa: Phá hoại thường xuyên – Liên tục bị thêm ảnh vi phạm bản quyền. I am ITalk! 13:31, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

@Nguyenquanghai19 – I am ITalk! 14:16, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Feather-core-lock.svg Feather-core-minus.svg Đã bán khoá 1 tuần NguyễnQuangHải19💬 14:26, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]