Windows Contacts

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Windows Contacts
Một thành phần của Microsoft Windows
Windows Contacts Icon.png
Windows Contacts.png
Chi tiết
Đi kèm với Windows Vista
Thay thế cho Windows Address Book
Thành phần liên quan
Windows Live People
Windows Contacts
Phần mở rộng tên file .contact
Internet media type text/x-ms-contact
Phát triển bởi Microsoft
Dùng để chứa thông tin liên lạc
Được mở rộng từ XML
Website Windows Contacts

Windows Contacts là trình quản lý thông tin liên lạc trong Windows Vista thay thế phần lớn các chức năng của Windows Address Book. Windows Mail được tích hợp với chương trình này. Windows Contacts sử dụng định dạng XML mới trong đó mỗi thông tin liên lạc là một tệp có dạng individual.contact, và có thể lưu các thông tin liên lạc khác, bao gồm cả ảnh. Ngoài ra chương trình còn cung cấp các API để các ứng dụng bên thứ ba sử dụng trong việc lưu trữ các thông tin tùy chọn. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm *.wab, *.vcf (vCard) and *.csv.

Tệp Windows Contacts mẫu[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đây là tệp mẫu chứa thông tin về một người:

Windows Contact 1.0:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<c:contact xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/Contact"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:MSP2P="http://schemas.microsoft.com/Contact/Extended/MSP2P" c:Version="1">
    <c:Gender>Male</c:Gender>
    <c:CreationDate>2009-04-01T14:20:31Z</c:CreationDate>
    <c:Extended xsi:nil="true" />
    <c:ContactIDCollection>
        <c:ContactID c:ElementID="f38b1a9b-08b1-409a-b8e3-e0b9ba4be1c3">
            <c:Value>5e26d97a-572b-4aea-8ee2-d225070acba0</c:Value>
        </c:ContactID>
    </c:ContactIDCollection>
    <c:EmailAddressCollection>
        <c:EmailAddress c:ElementID="ee53fca8-a876-48fb-ac92-ce30a3ce0b65">
            <c:Type>SMTP</c:Type>
            <c:Address>forrestgump@forrestgump.com</c:Address>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Preferred</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:EmailAddress>
        <c:EmailAddress c:ElementID="0b86ff5c-4201-460b-9eae-bc5d79dfe66d"
            xsi:nil="true" />
    </c:EmailAddressCollection>
    <c:NameCollection>
        <c:Name c:ElementID="3aec1c79-ea8d-4ce4-b204-94246502e9d0">
            <c:FormattedName>Gump, Forrest</c:FormattedName>
            <c:FamilyName>Gump</c:FamilyName>
            <c:GivenName>Forrest</c:GivenName>
        </c:Name>
    </c:NameCollection>
    <c:PhysicalAddressCollection>
        <c:PhysicalAddress c:ElementID="d63a50ea-bf80-45b1-a293-73345b58adcd">
            <c:Country>United States of America</c:Country>
            <c:PostalCode>30314</c:PostalCode>
            <c:Region>LA</c:Region>
            <c:Locality>Baytown</c:Locality>
            <c:Street>100 Waters Edge</c:Street>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Business</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:PhysicalAddress>
        <c:PhysicalAddress c:ElementID="c3c677a9-5b9d-40f5-9de2-9ad83b4ef646">
            <c:Country>United States of America</c:Country>
            <c:PostalCode>30314</c:PostalCode>
            <c:Region>LA</c:Region>
            <c:Locality>Baytown</c:Locality>
            <c:Street>102 Waters Edge</c:Street>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Personal</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:PhysicalAddress>
    </c:PhysicalAddressCollection>
    <c:PhoneNumberCollection>
        <c:PhoneNumber c:ElementID="1031f375-5317-4b15-af90-3e5b65437596">
            <c:Number>(111) 555-1212</c:Number>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Voice</c:Label>
                <c:Label>Business</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:PhoneNumber>
        <c:PhoneNumber c:ElementID="f939f8df-87e3-487d-9382-fde63ac3d13a">
            <c:Number>(111) 555-1215</c:Number>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Voice</c:Label>
                <c:Label>Personal</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:PhoneNumber>
    </c:PhoneNumberCollection>
    <c:UrlCollection>
        <c:Url c:ElementID="10791e0a-02a1-4c7a-8b13-707cee38dafe">
            <c:Value>http://www.bubbagumpshrimp.com</c:Value>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Business</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:Url>
        <c:Url c:ElementID="06ed7300-0d3e-4bf0-8dc5-f3e06248d896">
            <c:Value>http://www.forrestgump.com</c:Value>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Personal</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:Url>
    </c:UrlCollection>
    <c:PositionCollection>
        <c:Position c:ElementID="f192d6ef-31bd-4e4e-910e-77aa47734698">
            <c:Department>Shrimp Department</c:Department>
            <c:JobTitle>Shrimp Man</c:JobTitle>
            <c:Company>Bubba Gump Shrimp Co.</c:Company>
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>Business</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:Position>
    </c:PositionCollection>
    <c:PhotoCollection>
        <c:Photo c:ElementID="eb855b4d-e556-4dbb-ad00-527021e761a9">
            <c:LabelCollection>
                <c:Label>UserTile</c:Label>
            </c:LabelCollection>
        </c:Photo>
    </c:PhotoCollection>
</c:contact>

Mã XML có thể đơn giản hơn nếu có thông tin trùng lặp.
Ví dụ nếu địa chỉ doanh nghiệp và địa chỉ nhà trùng nhau, tệp có thể đơn giản hơn bằng cách trỏ các giá trị Label Businessvà Label Personal về PhysicalAddress:

<c:PhysicalAddressCollection>
    <c:PhysicalAddress c:ElementID="d63a50ea-bf80-45b1-a293-73345b58adcd">
        <c:Country>United States of America</c:Country>
        <c:PostalCode>30314</c:PostalCode>
        <c:Region>LA</c:Region>
        <c:Locality>Baytown</c:Locality>
        <c:Street>100 Waters Edge</c:Street>
        <c:LabelCollection>
            <c:Label>Business</c:Label>
            <c:Label>Personal</c:Label>
        </c:LabelCollection>
    </c:PhysicalAddress>
</c:PhysicalAddressCollection>

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]