Xuất bào

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Neuron A (transmitting) to neuron B (receiving)
1. Mitochondrion
2. Synaptic vesicle with neurotransmitters
3. Autoreceptor
4. Synapse with neurotransmitter released (serotonin)
5. Postsynaptic receptors activated by neurotransmitter (induction of a postsynaptic potential)
6. Calci channel
7. Exocytosis of a vesicle
8. Recaptured neurotransmitter

Xuất bào

Bước 1: Bóng màng chứa các đại phân tử (protein, glicoprotein,...) di chuyển tới màng nguyên sinh chất.

Bước 2: Các bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến đổi và bài xuất các chất hoặc phần tử ra ngoài.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Được đề xuất bởi De Duve năm 1963.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]