Bản mẫu:Bản đồ định vị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tạo bản đồ định vị như một hình phức hợp của một bản đồ đang tồn tại dạng chiếu mặt ngang cộng thêm một điểm và một nhãn tùy chọn đặt lên trên nó. Ghi chú:

 • Dùng tham số "chú thích=xxx" sẽ đóng khung bản đồ lại (để trống "chú thích=" thì bản đồ không bị đóng khung);
 • Điểm đánh dấu/nhãn không được kiểm tra về vĩ độ/kinh độ đúng và có thể nằm tại bất cứ đâu trong trang, thậm chí ở tận phía dưới bài;
 • Để xóa điểm đánh dấu, hãy thiết lập chiều rộng "kích thước điểm=1".
 • Đối với bản đồ ghi "rộng=250" không có "px" nếu không nó sẽ duỗi ra hết trang.
 • Để đặt nhiều điểm/nhãn, xem phần: Xem thêm.
 • Để ghi bản đồ theo các vĩ độ hội tụ, xem: Template:Location map skew.

Cách dùng

{{Bản đồ định vị
|địa điểm
|nhãn    = tên nhãn
|kích thước nhãn = kích thước phông chữ trên bản đồ, tính theo phần trăm
|vị trí  = trái hoặc phải hoặc trên hoặc dưới hoặc không – 
        vị trí của nhãn so với điểm, mặc định là phải
|màu nền = màu, màu nền cho nhãn, mặc định là không
|kinh=W  hướng kinh độ: W=tây, E=đông (mặc định)
|vĩ=S  hướng vĩ độ: S=nam, N=bắc (mặc định)
|vĩ độ  = độ vĩ độ
|vĩ phút  = phút vĩ độ
|vĩ giây  = giây vĩ độ
|kinh độ  = độ kinh độ
|kinh phút  = phút kinh độ
|kinh giây  = giây kinh độ
|toàn vĩ độ    = vĩ độ (ở dạng thập phân; nhập vào số âm để có vĩ độ phía nam)
|toàn kinh độ    = kinh độ (ở dạng thập phân; nhập vào số âm để có kinh độ phía tây)
|điểm    = tập tin hình điểm đánh dấu, mặc định là chấm đỏ
|kích thước điểm  = kích thước của điểm đánh dấu, mặc định=8
|khung   = màu khung hoặc none
|chú thích  = chú thích bản đồ; không có chú thích thì nhập "chú thích="; nếu tham số được bỏ đi thì chú thích sẽ là "Văn bản điểm đánh dấu (tên bản đồ định vị)"
|trôi   = trái hoặc phải hoặc giữa hoặc không
|rộng   = chiều rộng bản đồ (không có "px" nếu không nó sẽ dãn ra toàn trang)
|BD thay thế = Tên tập tin chứa bản đồ thay thế (thay đổi bản đồ nền, tọa độ khung được xác định dựa theo tên bản đồ); đây chỉ là khuyến cáo để dùng với tiêu bản }}

Tham số địa điểm sẽ tham khảo đến {Tiêu bản:Bản đồ định vị địa điểm} chứa tên và tọa độ của bản đồ.

Các bản đồ hiện có

Danh sách các tiêu bản Tiêu bản:Bản đồ định vị vị trí (ở đây không có tiếp đầu ngữ "Tiêu bản:"):

Location map/Info
Location map Argentina relief
Location map Asia Location map Asia2 Location map Atlantic Ocean
Location map Australia South Australia
Location map Bedfordshire
Location map Brazil relief Location map British Virgin Islands
Location map Buenos Aires
Location map CanadaGeo Location map CanadaGeo/doc
Location map Canada Alberta Location map Canada British Columbia Location map Canada Manitoba
Location map Canada New Brunswick Location map Canada Newfoundland Location map Canada Newfoundland and Labrador
Location map Canada Northwest Territories Location map Canada Nova Scotia Location map Canada Nunavut
Location map Canada Ontario Location map Canada Prince Edward Island Location map Canada Quebec
Location map Canada Saskatchewan Location map Canada Vancouver Location map Canada Yukon
Location map Catalonia location map.svg
Location map Caucasus mountains
Location map Chicago
Location map China Chongqing Location map China Fujian
Location map China Hainan Location map China Heilongjiang Location map China Hubei
Location map China Inner Mongolia Location map China Jilin Location map China Liaoning
Location map China Northern Plain Location map China Qingdao Location map China Qinghai
Location map China Shandong Location map China Sichuan Location map China Tibet
Location map China Xinjiang
Location map Croatia Central Dalmatia
Location map Cuba1
Location map Deutschland Bayern
Location map Devon
Location map East Sussex
Location map Finland Åland
Location map France Alsace Location map France Basse-Normandie
Location map France Bourgogne Location map France Bretagne Location map France Champagne-Ardenne
Location map France Charente-Maritime Location map France Corse Location map France Franche-Comté
Location map France Haute-Normandie Location map France Lorraine Location map France Nord-Pas-de-Calais
Location map France Paris Location map France Pays de la Loire Location map France Poitou-Charentes
Location map France Provence-Alpes-Côte d'Azur Location map France Île-de-France
Location map Germany Hamburg
Location map Germany Lower Saxony Location map Gibraltar
Location map Guangdong
Location map HangBong.jpg Location map Hawaii
Location map Hong Kong
Location map India Andaman and Nicobar Islands Location map India Andhra Pradesh
Location map India Arunachal Pradesh Location map India Assam Location map India Bihar
Location map India Chhatisgarh Location map India Chhattisgarh Location map India Gujarat
Location map India Haryana Location map India Himachal Pradesh Location map India Jammu and Kashmir
Location map India Jharkhand Location map India Karnataka Location map India Kerala
Location map India Madhya Pradesh Location map India Maharashtra Location map India Manipur
Location map India Meghalaya Location map India Mizoram
Location map India Nagaland Location map India Nagpur Location map India Odisha
Location map India Punjab Location map India Rajasthan Location map India Sikkim
Location map India Tamil Nadu Location map India Tripura Location map India Uttar Pradesh
Location map India Uttarakhand Location map India West Bengal Location map Indian Ocean
Location map Indonesia Bali Location map Indonesia Borneo Location map Indonesia Flores
Location map Indonesia Halmahera Location map Indonesia Java Location map Indonesia Lombok
Location map Indonesia Maluku Location map Indonesia Papua Location map Indonesia Sulawesi
Location map Indonesia Sumatra Location map Indonesia Sumba
Location map Isle of Man
Location map Israel center ta Location map Israel haifa
Location map Israel jezreel Location map Israel north haifa
Location map Italy relief
Location map Kiribati
Location map Lancashire
Location map Lebanon
Location map Lesser Antilles
Location map Location map Malaysia peninsula Location map Los Angeles
Location map Macau
Location map Malaysia Borneo Location map Malaysia East
Location map Malaysia West Location map Malaysia peninsula
Location map Merseyside
Location map National parks of South Korea Location map Nauru
Location map New Caledonia
Location map New Jersey Location map New York
Location map New Zealand Christchurch Location map New Zealand North Island
Location map New Zealand South Island Location map New Zealand transparent
Location map North Carolina Location map North Sea
Location map Northern Territory Location map Northumberland
Location map Oregon Location map Pacific Ocean
Location map Pakistan Sindh
Location map Pennsylvania

Xem thêm Thể loại:Tiêu bản bản đồ định vị theo quốc gia (hiện không đầy đủ, nhưng được dùng ở một số thể loại con).

Tạo ra bản đồ mới

 1. Tìm một bản đồ trống thích hợp trong theo dạng phép chiếu ngang.
 2. Tạo ra một tiêu bản có tên Tiêu bản:Location map vị trí (chép nội dung một tiêu bản bản đồ khác vào nó và sửa giá trị cho đúng).

Ghi chú: Hiện nay trong mã tiêu bản này sử dụng chính xác Location map, do đó, hoặc bạn chép y hệt tiêu bản từ tiếng Anh sang với cùng tên ở tiếng Việt, hoặc bạn phải tạo một trang đổi hướng có dạng Location map vị trí sang trang tiêu bản bằng tiếng Việt, nếu không nó sẽ không hoạt động.

Các ví dụ

Bản đồ với chú thích mặc định (độ/phút)

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị
 |Croatia | nhãn=Pag
 |điểm=<!--dot-->Green pog.svg
 |vĩ độ=44|vĩ phút=26
 |kinh độ=15|kinh phút=3
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
}}
Pag ở Croatia
Pag
Pag (Croatia)

Bản đồ với chú thích mặc định (tọa độ thập phân)

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị | Croatia
 |nhãn =Pag
 |toàn vĩ độ= <!--decimal form--> 44.44
 |toàn kinh độ=15.05
 |vị trí=phải
 |rộng= <!--smaller--> 200
 |trôi=phải
}}
Pag ở Croatia
Pag
Pag (Croatia)

Điểm đánh dấu/Nhãn nằm ngoài bản đồ

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị | Croatia
 |nhãn =Pag
 |toàn vĩ độ=44.44
 |toàn kinh độ=<!--outside map-->11.05
 |vị trí=phải
 |rộng=200
 |trôi=phải
}}
Pag ở Croatia
Pag
Pag (Croatia)

Bản đồ với chú thích thay đổi và màu chữ

Imotski
{{Bản đồ định vị
 |Croatia
 |nhãn =Imotski
 |toàn vĩ độ=43.44
 |toàn kinh độ=17.21
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
 |màu nền=#FFFFDD
 |chú thích=Imotski trên bản đồ Croatia
 }}
Imotsky ở Croatia
Imotsky
Imotski trên bản đồ Croatia

Bản đồ với điểm đánh dấu và nhãn phóng to

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị
 |Croatia
 |nhãn =Pag
 |kích thước nhãn=200
 |toàn vĩ độ=44.44
 |toàn kinh độ=15.05
 |kích thước điểm=14
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
 |màu nền=#FFFFDD
 |chú thích=Đảo Pag trên bản đồ Croatia
 }}
Pag ở Croatia
Pag
Đảo Pag trên bản đồ Croatia

Bản đồ không có chú thích

Brčko (Bosna và Hercegovina)
{{Bản đồ định vị
 |Bosna
 |nhãn =Brčko
 |vị trí=trái
 |rộng=150
 |toàn vĩ độ=44.87
 |toàn kinh độ=18.81
 |trôi=phải
 |chú thích=
 }}
Brčko ở Bosnia
Brčko

Tây bán cầu

Lockerbie (Scotland)
{{Bản đồ định vị
 |Scotland
 |nhãn =Lockerbie | kích thước điểm=9
 |điểm=Blue_pog.svg
 |vĩ=N | vĩ độ=55 | vĩ phút=07
      | vĩ giây=16
 |kinh=W | kinh độ=03 | kinh phút=21
      | kinh giây=19
 |vị trí=phải
 |rộng=170
 |trôi=phải
 |chú thích=Lockerbie ở Scotland
}}
Lockerbie ở Scotland
Lockerbie
Lockerbie ở Scotland

Quốc gia băng qua kinh tuyến 180°

Uelen (Nga)
{{Bản đồ định vị
 |Nga
 |nhãn =Uelen | marksize=7
 |điểm=Locator_Dot.png
 |vĩ độ=66|vĩ phút=09
 |kinh độ=169|kinh phút=48|kinh=W
 |vị trí=trái
 |rộng=500
 |trôi=trái
 |màu nền=yellow
}}
Uelen ở Nga
Uelen
Uelen (Nga)

Xem thêm