Bản mẫu:Giá trị dinh dưỡng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Rút gọn

{{Giá trị dinh dưỡng
| name  = Tên
| kJ   = Năng lượng trong thực phẩm
| carbs  = Các bon hyđrát
| fat   = Chất béo
| protein = Đạm
| note  = Ghi chú nguồn
}}

Đầy đủ

{{Giá trị dinh dưỡng
| name      = 
| image      = [[Tập tin:khong hinh tu do.svg|250px|]]
| caption     = Xin hãy giúp Wiki bằng một <br>[[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|'''hình ảnh có bản quyền''']]
| serving_size  = Giá trị dinh dưỡng
| kJ       = Năng lượng trong thực phẩm
| carbs      = Các bon hyđrát
| starch     = Tinh bột
| sugars     = Đường
| lactose     = Lactose
| fiber      = <!-- or |fibre= --> Chất xơ thực phẩm
| fat       = Chất béo
| satfat     = Chất béo no
| transfat    = Trans fat
| monofat     = Chất béo không no đơn
| polyfat     = Chất béo không no đa
| omega3fat    = Omega-3
| omega6fat    = Omega-3
| protein     = Đạm
| water      = Nước
| alcohol     = Cồn
| caffeine    = Caffeine
| vitA_ug     = Vitamin A
| vitA_iu     = Vitamin A
| betacarotene_ug = Beta-carotene
| lutein_ug    = Lutein
| thiamin_mg   = Thiamine
| riboflavin_mg  = Riboflavin
| niacin_mg    = Niacin
| pantothenic_mg = Axít pantothenic
| vitB6_mg    = Vitamin B6
| folate_ug    = 
| vitB12_ug    =
| choline_mg   =
| vitC_mg     = 
| vitD_ug     = 
| vitD_iu     = 
| vitE_mg     = 
| vitK_ug     = 
| calcium_mg   = 
| iron_mg     = 
| magnesium_mg  = 
| manganese_mg  = 
| phosphorus_mg  =
| potassium_mg  = 
| sodium_mg    =
| zinc_mg     = 
| opt1n      = 
| opt1v      = 
| opt2n      = 
| opt2v      = 
| opt3n      = 
| opt3v      = 
| opt4n      = 
| opt4v      = 
| note      = 
| source     = 
| source_usda   = 
| noRDA      = 
| float      = 
}}

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]