Bản mẫu:Giá trị dinh dưỡng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Rút gọn

{{Giá trị dinh dưỡng
| name  = Tên
| kJ   = Năng lượng trong thực phẩm
| carbs  = Các bon hyđrát
| fat   = Chất béo
| protein = Đạm
| note  = Ghi chú nguồn
}}

Đầy đủ

{{Giá trị dinh dưỡng
| name      = 
| image      = [[Tập tin:khong hinh tu do.svg|250px|]]
| caption     = Xin hãy giúp Wiki bằng một <br>[[Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh|'''hình ảnh có bản quyền''']]
| serving_size  = Giá trị dinh dưỡng
| kJ       = Năng lượng trong thực phẩm
| carbs      = Các bon hyđrát
| starch     = Tinh bột
| sugars     = Đường
| lactose     = Lactose
| fiber      = <!-- or |fibre= --> Chất xơ thực phẩm
| fat       = Chất béo
| satfat     = Chất béo no
| transfat    = Trans fat
| monofat     = Chất béo không no đơn
| polyfat     = Chất béo không no đa
| omega3fat    = Omega-3
| omega6fat    = Omega-3
| protein     = Đạm
| water      = Nước
| alcohol     = Cồn
| caffeine    = Caffeine
| vitA_ug     = Vitamin A
| vitA_iu     = Vitamin A
| betacarotene_ug = Beta-carotene
| lutein_ug    = Lutein
| thiamin_mg   = Thiamine
| riboflavin_mg  = Riboflavin
| niacin_mg    = Niacin
| pantothenic_mg = Axít pantothenic
| vitB6_mg    = Vitamin B6
| folate_ug    = 
| vitB12_ug    =
| choline_mg   =
| vitC_mg     = 
| vitD_ug     = 
| vitD_iu     = 
| vitE_mg     = 
| vitK_ug     = 
| calcium_mg   = 
| iron_mg     = 
| magnesium_mg  = 
| manganese_mg  = 
| phosphorus_mg  =
| potassium_mg  = 
| sodium_mg    =
| zinc_mg     = 
| opt1n      = 
| opt1v      = 
| opt2n      = 
| opt2v      = 
| opt3n      = 
| opt3v      = 
| opt4n      = 
| opt4v      = 
| note      = 
| source     = 
| source_usda   = 
| noRDA      = 
| float      = 
}}

Dữ liệu bản mẫu[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Giá trị dinh dưỡng

Bảng cung cấp chi tiết về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm

Tham số bản mẫu
Tham số Miêu tả Kiểu Mặc định Giá trị tự động Trạng thái
Tên name Tên thực phẩm unknown trống trống bắt buộc
Kilôjun kJ không miêu tả unknown trống trống khuyên khích
Cacbohydrat carbs Cacbohydrat tổng cộng trên 100 gam thực phẩm. Hãy đưa vào đơn vị đo (thường là “g” tức gam). unknown trống trống bắt buộc
Chất béo fat Chất béo tổng cộng trên 100 gam thực phẩm. Hãy đưa vào đơn vị đo (thường là “g” tức gam). unknown trống trống bắt buộc
Protein protein Protein tổng cộng trên 100 gam thực phẩm. Hãy đưa vào đơn vị đo (thường là “g” tức gam). unknown trống trống bắt buộc
Chú thích note Lời giải thích, chẳng hạn những phần của cây rau là có thể ăn được unknown trống trống tùy chọn

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]