Thầy bói

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Thầy bói là cá nhân hành nghề xem tướng số, số mệnh cho người khác và hiện không được pháp luật công nhận,

Bói toán trên quan điểm khoa học trung hoa cổ truyền: Dựa trên cơ sở Nho - Y - Lý - Số, một con người sau khi học hết được ba ngành học trước sẽ có đủ khả năng dự đoán tương lai của người khác, gọi là tiên đoán hậu mệnh.

Quan điểm khoa học hiện đại về nghề bói toán: Theo những nguyên tắc của khoa học hiện đại, bói toán là không có cơ sở lý thuyết và thực nghiệm thuyết phục để có thể làm cơ sở xét đoán số mệnh người khác.