Sonata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Sonata ( /səˈnɑːtə/, Italian: [soˈnaːta]; sonate, sonare) là một thuật ngữ chỉ định một loạt các hình thức sáng tác, đến thời kỳ cổ điển có tầm quan trọng ngày một tăng và đầu thế kỷ 19 đại diện cho một nguyên tắc sáng tác các tác phẩm quy mô lớn. Sau thời kỳ baroque hầu hết các tác phẩm được thực hiện bởi một nhạc cụ độc tấu, thường là một nhạc cụ phím, hoặc bởi một nhạc cụ độc tấu đi kèm với một nhạc cụ phím.

Các nhà soạn nhạc nổi bật[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Mangsen, Sandra, John Irving, John Rink, and Paul Griffiths. 2001. "Sonata". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 • Newman, Ernest. 1958. More Essays from the World of Music: Essays from the London Sunday Times, selected by Felix Aprahamian. London: John Calder; New York: Coward-McCann, Inc.
 • Newman, William S. 1966. The Sonata in the Baroque Era, revised ed. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. LCCN 66-19475.
 • Newman, William S. 1972a. The Sonata in the Baroque Era, third edition. A History of the Sonata Idea 1. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-00622-0.
 • Newman, William S. 1972b. The Sonata in the Classic Era: The Second Volume of a History of the Sonata Idea, second edition. A History of the Sonata Idea 2; The Norton Library N623. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-00623-9.
 • Newman, William S. 1983a. The Sonata in the Baroque Era, fourth edition. A History of the Sonata Idea 1. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-95275-4.
 • Newman, William S. 1983b. The Sonata in the Classic Era, third edition. A History of the Sonata Idea 2. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-95286-X.
 • Newman, William S. 1983c. The Sonata since Beethoven, third edition. A History of the Sonata Idea 3. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-95290-8.
 • Newman, William S. 1988. Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-02538-1 (cloth) ISBN 0-393-30719-0 (pbk).
 • Rosen, Charles. 1988. Sonata Forms, revised edition. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-02658-2.
 • Rosen, Charles. 1995. The Romantic Generation. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-77933-9 ISBN 0-674-77934-7 (pbk).
 • Rosen, Charles. 1997. The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven, expanded edition, with CD recording. New York: W. W. Norton. ISBN 0-393-31712-9.
 • Sadie, Stanley (ed). 1988. The Grove Concise Dictionary of Music. London: Macmillan Publishers. ISBN 0-333-43236-3 (cloth); ISBN 0-393-02620-5 (pbk).
 • Salzer, Felix Structural Hearing: Tonal Coherence in Music. 2 vols. New York: Dover Publications.

[[]][cần chú thích đầy đủ]