Wikipedia:Tuần tra viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tuần tra viên là thành viên Wikipedia đáng tin cậy được trao cho công cụ (hay còn gọi là "cờ") tuần tra. Tuần tra các sửa đổi là cách để kiểm tra những sửa đổi nào có hại để loại trừ các sửa đổi mang tính chất phá hoại và spam. Trong phần "thay đổi gần đây." Nếu một tuần tra viên nào đó thấy sửa đổi đó có ích thì sẽ đánh dấu đã tuần tra cho sửa đổi đó để những thành viên khác biết khỏi phải tốn công để tuần tra lại.

Những nội dung nên đánh dấu tuần tra

  • Bất cứ trang nào phù hợp với tiêu chí xóa nhanh của Wikipedia:Quy định xóa trang, do đó các biên tập khác không phải mất thời gian để tuần tra các trang mới đã được tuần tra.
  • Bất cứ trang nào phù hợp với Wikipedia, ngay cả khi nó cần phải thêm nhiều đóng góp nữa.
  • Một trang với các bản mẫu trợ giúp cần cải tiến lớn.

Những nội dung không nên đánh dấu tuần tra

  • Các trang mà bạn không chắc chắn và muốn có thêm ý kiến hoặc quan điểm của cộng đồng.
  • Bất cứ trang nào không thuộc tiêu chí xóa nhanh nhưng vẫn có các vấn đề nghiêm trọng và chưa có các bản mẫu trợ giúp thích hợp.

Thành viên được quyền

Quyền tuần tra viên được tự động cấp cho các "bảo quản viên". Những thành viên đáng tin cậy có thể yêu cầu cấp quyền "tuần tra viên" ở Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền.

Hiện tại đang có 43 tuần tra viên. Con số này là 69 cùng với những người có quyền bảo quản viên.

Trong trang thay đổi gần đây. sửa đổi chưa được tuần tra sẽ có dấu ! màu đỏ:

Những sửa đổi đã được tuần tra sẽ nhìn giống như thế này:

Lưu ý: Link “cấm” chỉ xuất hiện khi tài khoản đó là "bảo quản viên".

Xem thêm