Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Yêu cầu cấp quyền
Viết tắt
WP:YCCQ
Trang này cho phép bảo quản viên xem xét và thực hiện các yêu cầu cấp quyền sử dụng một công cụ trên Wikipedia tiếng Việt. Hiện tại, bảo quản viên có thể thực hiện yêu cầu gán quyền miễn cấm IP, quyền lùi sửa, quyền người dùng bot, quyền tuần tra và quyền được tự động đánh dấu tuần tra cho một thành viên.
Thành viên muốn yêu cầu cấp quyền tại đây nên thực hiện theo quy trình bên dưới. Thành viên yêu cầu nên thường xuyên ghé lại trang này để theo dõi các thảo luận hoặc yêu cầu được đặt ra.

Yêu cầu cấp quyền[sửa | sửa mã nguồn]

Tại đây[sửa | sửa mã nguồn]

  • Lùi sửa: Tính năng lùi sửa cho phép một thành viên hủy bỏ một sửa đổi mang tính phá hoại nhanh hơn nhiều so với việc lùi lại sửa đổi ấy. Người dùng không nắm rõ cái gì là hành vi phá hoại cũng như các cách chống phá hoại, nhầm lẫn giữa đóng góp thiện ý với đóng góp dụng ý xấu, hay người dùng không hoặc ít khi tham gia chống phá hoại, sẽ không được cấp quyền này. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Wikipedia:Rollback.
  • Người dùng bot: Quyền này cho phép ẩn các sửa đổi của một thành viên không phải bot khỏi trang Thay đổi gần đây. Quyền này chỉ được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn (2 tuần), cho tài khoản (có thể là tài khoản phụ) của một thành viên được tin cậy ở Wikipedia tiếng Việt, sau khi thành viên yêu cầu đã nêu công việc cụ thể cần sử dụng đến công cụ này. Khi hết hạn dùng quyền, thành viên có thể quay lại trang này để yêu cầu gia hạn thời gian sử dụng. Nếu người dùng bị phát hiện sử dụng công cụ để thực hiện tác vụ không liên quan đến công việc đã nêu, họ sẽ bị tước bỏ quyền ngay lập tức. Thành viên cũng có thể yêu cầu tước quyền nếu thời hạn dùng quyền của họ chưa hết. Để biết thêm thông tin về công cụ này, xem Meta:Flood flag.
  • Tuần tra viên: Quyền này dùng cho các thành viên thực hiện công tác bảo quản, cho phép thành viên đánh dấu "đã tuần tra" vào các sửa đổi đã duyệt qua, đồng thời nhìn thấy những sửa đổi đã được đánh dấu tuần tra/hoặc chưa trên trang Thay đổi gần đây. Thành viên yêu cầu cấp quyền cần có một thời gian tham gia công tác bảo quản nhất định.
  • Tự đánh dấu tuần tra: Quyền này dùng cho các thành viên có kinh nghiệm tạo các bài viết và sửa đổi đáng tin cậy trên Wikipedia. Mọi bài viết do Tuần tra viên tự động tạo sẽ được tự động đánh dấu "đã tuần tra" tại danh sách Trang mới. Đồng thời, mọi sửa đổi đều được đánh dấu "đã tuần tra". Có thể đề cử người được gán quyền này, hoặc một bảo quản viên sẽ tự cấp quyền cho thành viên được tin cậy.

Tại nơi khác[sửa | sửa mã nguồn]

  • Miễn cấm IP: Mặc dù vẫn bảo quản viên vẫn có thể cấp quyền miễn cấm IP cho thành viên, không nên yêu cầu quyền này ở đây. Người dùng nên yêu cầu quyền miễn cấm IP bằng cách gửi thư điện tử đến đến danh sách thư wikivi-l.
  • CheckUser: Quyền này thông thường không được yêu cầu mà được đề cử bởi cộng đồng, các điều hòa viên hoặc trọng tài.

Yêu cầu gỡ bỏ quyền[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu bạn muốn quyền của bạn được gỡ bỏ, hãy liên hệ với một bảo quản viên.

Nơi đây không phù hợp để yêu cầu xem xét quyền của một thành viên khác. Nếu bạn cho rằng một thành viên cần phải bị gỡ quyền vì hành động của người đó, hãy thông báo tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên.

Ghi chú: Các yêu cầu gỡ bỏ chức năng của Bảo quản viên, Hành chính viênKiểm định viên không thể được gỡ bỏ thông qua trang này hay bất cứ trang nào tại Wikipedia, mà yêu cầu phải được đăng tại m:Steward requests/permissions.

Quy trình[sửa | sửa mã nguồn]

Người yêu cầu[sửa | sửa mã nguồn]

Để thêm một yêu cầu cấp quyền, nhấn "thêm yêu cầu" ngay cạnh quyền muốn yêu cầu rồi nêu lý do muốn dùng công cụ tương ứng.

Bảo quản viên[sửa | sửa mã nguồn]

Bảo quản viên có thể cấp quyền cho thành viên đáp ứng các yêu cầu và đáng tin cậy. Khi thực hiện xong, bảo quản viên dùng {{xong}} hoặc {{không thực hiện}} phía dưới các yêu cầu cùng với lời nhắn của họ. Các yêu cầu sẽ được lưu trữ: yêu cầu được chấp nhận sẽ được lưu vào Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Chấp nhận; yêu cầu không được chấp nhận sẽ được lưu vào Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Không chấp nhận.

Các yêu cầu hiện hành[sửa | sửa mã nguồn]

Lùi sửa[sửa | sửa mã nguồn]

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Langtucodoc[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi muốn phụ giúp công việc bảo quản và lùi sửa nhanh những phá hoại, quảng cáo. Langtucodoc (thảo luận) 06:41, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)
CóY Thành viên tích cực, đã thực hiệnHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 07:40, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)

Người dùng bot[sửa | sửa mã nguồn]

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Tuần tra viên[sửa | sửa mã nguồn]

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Langtucodoc[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi muốn phụ giúp thêm vào công việc tuần tra. Langtucodoc (thảo luận) 06:39, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)
CóY Thành viên tích cực, đã thực hiệnHoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 07:39, ngày 18 tháng 9 năm 2014 (UTC)

Người tự đánh dấu tuần tra[sửa | sửa mã nguồn]

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]