Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: Kill-Vearn
  • Lúc mở tài khoản: 05:26, ngày 22 tháng 5 năm 2020 (cách đây 2 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 6.847
  • Số tài khoản đính kèm: 47
  • Bị cấm:
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
az.wikipedia.org01:29, ngày 26 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ca.wikipedia.org07:05, ngày 25 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ceb.wikipedia.org11:30, ngày 18 tháng 6 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org13:19, ngày 24 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)11
cs.wikipedia.org14:00, ngày 9 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikipedia.org18:42, ngày 22 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikiversity.org07:12, ngày 20 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
el.wikipedia.org16:37, ngày 25 tháng 9 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org01:38, ngày 23 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)18
en.wikibooks.org14:57, ngày 17 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikisource.org15:29, ngày 20 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikivoyage.org15:18, ngày 3 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wiktionary.org15:09, ngày 26 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikipedia.org07:42, ngày 18 tháng 6 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fi.wikiversity.org16:51, ngày 1 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikipedia.org03:14, ngày 7 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)6
fr.wikiversity.org16:51, ngày 1 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hi.wikipedia.org12:12, ngày 3 tháng 6 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hr.wikipedia.org17:09, ngày 1 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hu.wikipedia.org04:05, ngày 16 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
id.wikipedia.org14:43, ngày 6 tháng 10 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
incubator.wikimedia.org18:31, ngày 9 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wikipedia.org07:05, ngày 20 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikipedia.org09:15, ngày 22 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikipedia.org15:22, ngày 3 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org05:26, ngày 22 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org16:52, ngày 19 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org05:26, ngày 22 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pl.wikipedia.org18:43, ngày 22 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pt.wikipedia.org07:06, ngày 11 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wikipedia.org06:41, ngày 3 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wikinews.org06:41, ngày 3 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
simple.wikipedia.org14:09, ngày 28 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sk.wikipedia.org12:56, ngày 15 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sr.wikipedia.org10:48, ngày 26 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sv.wikipedia.org04:52, ngày 12 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sw.wikipedia.org04:12, ngày 24 tháng 8 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikipedia.org05:26, ngày 22 tháng 5 năm 2020tài khoản mới(?)6.771extendedconfirmed
vi.wikibooks.org09:21, ngày 26 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)7
vi.wikiquote.org10:26, ngày 1 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikivoyage.org17:02, ngày 19 tháng 6 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wiktionary.org07:59, ngày 1 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.wikidata.org12:38, ngày 25 tháng 5 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)34
zh-classical.wikipedia.org02:01, ngày 19 tháng 7 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh-yue.wikipedia.org02:21, ngày 6 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wikipedia.org05:30, ngày 30 tháng 6 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wikisource.org09:07, ngày 13 tháng 10 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0