Đóng góp của người dùng

Bước tới: menu, tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 15:39, ngày 27 tháng 12 năm 2016: Vituzzu (meta.wikimedia.org) đã cấm 54.146.0.0/16 trên toàn hệ thống (lúc ngày 27 tháng 12 năm 2017, chỉ cấm vô danh) (de facto open proxy at several exit points, e.g. 54.146.52.0)
Tìm kiếm đóng góp
 
 
      
 
   

Không tìm thấy thay đổi nào khớp với yêu cầu.