Tags

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

Tag nameAppearance on change listsFull description of meaningSourceActive?Tagged changes
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareYes14,301,339 changes
visualeditorVisual editEdit made using the visual editorDefined by the softwareYes629,121 changes
mobile editMobile editEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareYes583,413 changes
mobile web editMobile web editEdit made from mobile web siteDefined by the softwareYes554,885 changes
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareYes87,070 changes
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareYes65,570 changes
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareYes46,167 changes
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareYes40,259 changes
contenttranslationContentTranslationThe content was translated from another language using the Content Translation tool.Defined by the softwareYes39,621 changes
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareYes30,181 changes
mobile app editMobile app editEdits made from mobile appsDefined by the softwareYes29,954 changes
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareYes21,483 changes
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareYes20,715 changes
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareYes17,312 changes
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareYes16,017 changes
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareYes9,347 changes
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareYes7,244 changes
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareYes6,894 changes
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareYes3,152 changes
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareYes2,600 changes
blankingThẻ: tẩy trống trang (hoặc lượng lớn nội dung)

Sửa đổi này tẩy trống bài viết hoặc một lượng lớn nội dung bài viết.

Thẻ đánh dấu bởi các bộ lọc số 45.

Defined by the softwareYes2,447 changes
lặp lại ký tựlặp lại ký tựDefined by the softwareYes2,200 changes
wikilovewikiloveEdit made using the WikiLove toolDefined by the softwareYes1,651 changes
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareYes1,228 changes
gettingstarted editgettingstarted editNo longer in useNo841 changes
bỏ danh sách tham khảoThẻ: bỏ danh sách nguồn tham khảo

Sửa đổi này đã bỏ đi một thẻ nhóm nguồn tham khảo.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 11.

Defined by the softwareYes581 changes
có khả năng phá hoạiThẻ: nhiều khả năng đây là sửa đổi thiếu thiện ý

Sửa đổi này có khả năng là một sự phá hoại.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 13.

Defined by the softwareYes377 changes
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's post a question featureDefined by the softwareYes268 changes
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareYes261 changes
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareYes233 changes
talk page blankingThẻ: tẩy trống trang thảo luận

Chỉnh sửa này của một thành viên chưa đăng ký với mục đích tẩy trống (nhưng không phải trang đổi hướng) các trang thảo luận ngoài không gian trang cá nhân.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 1.

Defined by the softwareYes217 changes
shoutingThẻ: nghịch cú phápThẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 2.Defined by the softwareYes170 changes
đã thêm một url YouTubeThẻ: Người dùng mới thêm url YouTube vào bài viết, cần kiểm tra spam

Người dùng mới này vừa thêm liên kết ngoài đến YouTube. Các tuần tra viên cần kiểm tra xem đây có phải là spam hay không.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 17.

Defined by the softwareYes163 changes
image template removalThẻ: loại bỏ các bản mẫu (có thể là bản mẫu cảnh báo) trong trang hình ảnhThẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 6.Defined by the softwareYes121 changes
Thêm rác vào trangThẻ: thêm rác vào trangApplied manually by users and botsYes108 changes
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareYes89 changes
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareYes85 changes
Đài Loan nhânĐài Loan nhânDefined by the softwareYes60 changes
có khả năng là spamThẻ: nhiều khả năng sửa đổi này là spam

Người dùng này vừa thêm liên kết ngoài liên tục trong thời gian ngắn cho hơn ba bài viết trên Wikipedia. Các tuần tra viên cần kiểm tra xem đây có phải là spam hay không.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 15.

Defined by the softwareYes39 changes
OAuth CID: 99Dispenser [1.0]Dispenser toolsDefined by the softwareYes8 changes
đã bỏ thể loại người đang sốngThẻ: Người này đã bỏ Thể loại:Nhân vật còn sống ra khỏi bài viết

Lưu ý đến các tác vụ bỏ Thể loại:Nhân vật còn sống ra khỏi bài, đó có thể là hành vi che mắt cộng đồng để thêm thông tin sai lệch.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 7.

Defined by the softwareYes8 changes
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's post a question featureDefined by the softwareNo4 changes
Thêm chữ vào cuối trangThêm chữ vào cuối trangDefined by the softwareYes3 changes
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareYes1 change
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareYes1 change
thêm ví dụ.jpg vào bài viếtThẻ: người dùng mới thêm một hình ví dụ vào bài viết

Sửa đổi này đã thêm một Hình:Ví dụ.jpg vào bài viết để thử nghiệm. Lưu ý rằng việc thêm như vậy có thể chỉ là tình cờ, xin giữ thiện ý khi tuần tra sửa đổi này.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 12.

Defined by the softwareYes0 changes
self-renaming and bad user talk movesThẻ: Tự ý đổi tên thành viên và di chuyển trang thảo luận thành viên sang trang bài viết trái phép

Một thành viên di chuyển trang cá nhân của họ sang một trang có tên thành viên khác hoặc di chuyển trang thảo luận của cá nhân họ sang trang thảo luận bài viết.

Thẻ đánh dấu bởi bộ lọc số 3.

Defined by the softwareYes0 changes
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareYes0 changes
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareYes0 changes