Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: Yduocizm
  • Lúc mở tài khoản: 11:17, ngày 13 tháng 5 năm 2010 (cách đây 12 năm)
  • Tổng số lần sửa đổi: 72.951
  • Số tài khoản đính kèm: 57
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
ar.wikipedia.org14:00, ngày 2 tháng 4 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
az.wikipedia.org12:57, ngày 1 tháng 2 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ca.wikipedia.org18:28, ngày 23 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org09:38, ngày 16 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cs.wikipedia.org04:05, ngày 25 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
da.wikipedia.org19:33, ngày 12 tháng 8 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikipedia.org06:01, ngày 6 tháng 7 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
el.wikipedia.org22:51, ngày 3 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org11:18, ngày 13 tháng 5 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)71
en.wikibooks.org13:47, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikinews.org01:22, ngày 25 tháng 6 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikiquote.org15:01, ngày 17 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikisource.org15:01, ngày 17 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikiversity.org15:01, ngày 17 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wiktionary.org15:37, ngày 1 tháng 2 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
eo.wikipedia.org01:50, ngày 25 tháng 6 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
eo.wiktionary.org16:01, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikipedia.org14:10, ngày 5 tháng 7 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fa.wikipedia.org12:24, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikipedia.org15:41, ngày 16 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wiktionary.org08:01, ngày 12 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
he.wikipedia.org12:24, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
id.wikipedia.org15:39, ngày 16 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
incubator.wikimedia.org17:15, ngày 17 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wikipedia.org13:11, ngày 1 tháng 2 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikipedia.org14:23, ngày 14 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wiktionary.org14:33, ngày 14 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ka.wikipedia.org12:13, ngày 2 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
km.wikipedia.org15:05, ngày 19 tháng 11 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikipedia.org06:09, ngày 30 tháng 10 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org15:01, ngày 17 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org10:52, ngày 16 tháng 5 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)6
nl.wikipedia.org14:22, ngày 7 tháng 10 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
no.wikipedia.org17:05, ngày 17 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pl.wikipedia.org13:11, ngày 1 tháng 2 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pt.wikipedia.org12:24, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ro.wikipedia.org18:34, ngày 31 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wikipedia.org11:09, ngày 10 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sco.wikipedia.org02:23, ngày 10 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
simple.wikipedia.org15:41, ngày 16 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sl.wikipedia.org14:01, ngày 10 tháng 4 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
wikisource.org15:47, ngày 10 tháng 4 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
species.wikimedia.org15:43, ngày 15 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sv.wikipedia.org15:51, ngày 28 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ten.wikipedia.org01:14, ngày 14 tháng 12 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
test2.wikipedia.org17:15, ngày 17 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
th.wikipedia.org12:24, ngày 9 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
uk.wikipedia.org15:32, ngày 14 tháng 3 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikipedia.org11:17, ngày 13 tháng 5 năm 2010tài khoản mới(?)72.718
vi.wikibooks.org08:06, ngày 3 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)7
vi.wikiquote.org11:01, ngày 16 tháng 5 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikisource.org16:26, ngày 1 tháng 2 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wiktionary.org15:01, ngày 16 tháng 1 năm 2011tạo ra nhờ đăng nhập(?)149
vo.wikipedia.org10:56, ngày 16 tháng 5 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh-classical.wikipedia.org04:05, ngày 25 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wikipedia.org06:01, ngày 6 tháng 7 năm 2010tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wiktionary.org13:57, ngày 14 tháng 2 năm 2012tạo ra nhờ đăng nhập(?)0