Thống kê sử dụng tiện ích

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 06:29, ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
AdvancedSiteNoticesMặc địnhMặc định
AVIMMặc địnhMặc định
AVIM_portletMặc địnhMặc định
charinsertMặc địnhMặc định
did_you_meanMặc địnhMặc định
purgetabMặc địnhMặc định
ReferenceTooltipsMặc địnhMặc định
refToolbarMặc địnhMặc định
switcherMặc địnhMặc định
wikibugsMặc địnhMặc định
navpop1.65255
GoogleTrans1.59049
HotCat1.345125
UTCLiveClock1.29461
edittop1.09269
OpenStreetMap96455
addsection-plus83237
revisionjumper66650
CommentsInLocalTime48759
Twinkle46974
externalsearch46925
DotsSyntaxHighlighter46146
removeAccessKeys43416
XTools-ArticleInfo42361
imagelinks39635
SidebarTranslate39329
DisambigDetector39038
JustifyParagraphs39026
markblocked36261
wikEd35032
PrettyLog24825
ProveIt24238
reFill23348
dropdown-menus23240
righteditlinks21316
goToTop20433
defaultsummaries18235
HideCentralNotice1488
dark-mode-switcher12835
WikidataInfo11937
VectorClassic1033
Prosesize10234
GoogleImagesTineye8618
CollapsibleSidebar8611
dark-mode657
CleanDeleteReasons5612
RTRC4621
contribsrange3916
botRollback31